Skip to main content

Valnøtter mot tykktarmskreft

Valnøtter inneholder en rekke biologisk aktive stoffer som beskytter mot kreftutvikling. Forskere fra USA har på den bakgrunn testet effekten av å spise hele valnøtter på forsøksmus. I første forsøk fant de en moderat reduksjon i antall svulster hos mus som fikk et standardkosthold som inneholdt 9,5 prosent valnøtter (15 % av totalt fettinntak). Det andre eksperimentet viste en markant reduksjon i antall svulster hos mannlige mus som fikk en annen type kosthold med sju prosent valnøtter (10,5 % av totalt fettinntak). Høyere inntak av valnøtter ga ingen ytterligere hemming av kreftutvikling, noe som indikerer at det kan finnes et optimalt nivå for inntak av valnøtter når det gjelder å forebygge kreft.

Siden kostholdet er vist å kunne påvirke tarmfloraen, testet forskerne avføringsprøver av mus som inntok et såkalt middelhavskosthold. Behandling med kreftframkallende stoffer reduserte mangfoldet og mengden mikrober i tarmfloraen, særlig hos hannmus, som var mer følsomme for miljøendringer. Videre analyser fant at spesifikke grupper bakterier korrelerte med eksponering for kreftframkallende stoffer med inntak av valnøtter eller av begge variabler. Det var klar korrelasjon mellom visse bakteriegrupper og tilstedeværelse og antallet av svulster.

LES OGSÅ  Kan sopp i maten motvirke kreft?

Samlet indikerer resultatene at valnøtter til en viss grad kan beskytte tykktarmen mot kreft, noe som delvis ser ut til å skyldes at valnøtter endrer tarmfloraen. Om disse musestudiene er direkte overførbare til mennesket, er ikke undersøkt. IM

Kilde:

Nakanishi M, Chen Y, Qendro V mfl. Effects of walnut consumption on colon carcinogenesis and microbial community structure. Cancer Prevention Research 2016; 9: 692–703. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27215566


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner