Skip to main content

Verdens første fagskoleutdanning i bærekraftige matopplevelser

[wcm_restrict]

En ny, yrkesfaglig utdanning er nå godkjent ved Nordland fagskole og starter opp i Mosjøen i september. Hensikten er å utdanne verdens første fagteknikere i bærekraftige matopplevelser, og første kull planlegges uteksaminert i 2023.

Tekst Iver Mysterud

Studentene skal lære om hvordan de kan inspirere publikum med kunnskaper og innsikt i hvordan mat og matproduksjon henger sammen med bærekraftige prinsipper. 

Fagskoleutdanninger ligger på nivået over videregående opplæring og skal gi kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet. Denne fagskoleutdanningen retter seg mot en ny, bransjeovergripende målgruppe i framvekst og består av aktører langs hele verdikjeden fra jord og fjord til bord. Skolens målgruppe er virksomheter og personer som ønsker å arbeide innen landbruk, fiske, reindrift, lokalmatproduksjon, foredling, serverings- og opplevelsesbedrifter. Tverrfaglighet er nøkkelen, og studentene skal lære om matproduksjon i fortid og nåtid, konservering og foredling av mat, ernæring og helse, kostholdsretninger, trender, markedssegment, konseptutvikling, opplevelsesdesign og kommunikasjon omkring mat og måltid.

Utdanningen er organisert på deltid over tre år og består av seks emner à 15 studiepoeng (totalt 90 studiepoeng), tilsvarende halvparten av en bachelorgrad. Et av fagene er ernæring og helse. Stikkord for emnet er blant annet kostholdsanbefalinger og -trender i et bærekraftig perspektiv, næringsinnhold i sentrale matvarer, matallergier og intoleranser, tradisjonell konservering- og foredling og biokulturell tilpasning i et ernæringsperspektiv.

LES OGSÅ  Lærer for livet

Utdanningen bygger på erfaringer fra studiet Mat og matkultur som ble tilbudt ved Høgskolen i Nesna i samarbeid med NIBIO Tjøtta i årene 2005–2014. Den vil være et viktig utgangspunkt for å utvikle nye matkonsept og skape arbeidsplasser i distriktene.

Den nye utdanningen vil samarbeide med bedrifter langs verdikjeden fra jord og fjord til bord, og ikke minst med den internasjonale møteplassen ArktiskMat, som er et prosjekt ved Mosjøen videregående skole. Hensikten med dette prosjektet er å stimulere til økt rekruttering og omdømmebygging ved å sette elevene i kontakt med internasjonale,  gode ambassadører for bærekraftig matproduksjon og -forbruk, som kokker, matprodusenter, matskribenter, tradisjonsbærere og innflytelsesrike/trendsettende personer knyttet til mat på ulike måter.

Det forventes å øke kompetansen og stoltheten innenfor yrkesfeltene. Sosiale media brukes hyppig, og det legges vekt på å bruke gode bilder fra de ulike lokale kulturmiljøene – for å få fram det unike i bruk av lokale ressurser (lokal kultur, tradisjon, retter og råvarer).

Utdanningen er nettbasert med tre obligatoriske samlinger per semester. Studieturer er en sentral del av samlingene og legges til bedrifter der undervisningen foregår flere steder i landet. Utdanningen tilbys på halv tid og er tilpasset studenter i arbeid. Pensumlitteratur og en egenandel for overnatting og måltid må påregnes å dekkes av den enkelte student. Resten vil utdanningen dekke. Det ble åpnet for å søke opptak 25. mai. Første kull starter opp med samling 23. –25.9.2020.

For mer informasjon:

www.nordlandfagskole.no

https://www.nfk.no/fagskole/bannerkarusell/verdens-forste-fagskoleutdanning-i-barekraftige-matopplevelser.1029975.aspx

Eva Narten Høberg, NIBIO Tjøtta: eva.narten.hoberg@nibio.no,
977 38 197

Per Theodor Tørrissen, Nordland fagskole/ArktiskMat:
pertor@vgs.nfk.no, 452 40 850

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner