Skip to main content

Viktig grunnforskning på vaksiner forsøkt stoppet

Til tross for forsikringer fra en del fagfolk og helse-myndigher om at vaksinenes samfunnsmessige nytte og trygghet er tilstrekkelig ivaretatt, mangler grunnleggende forskning som viser dette. Forskere som tar opp problemstillingen, risikerer å bli utsatt for kritikk.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Den britiske legen og forskeren Andrew J. Wakefield har satt seg grundig inn de studiene som er utført for å teste hvor trygge ulike vaksiner er i bruk. Selv om vaksinene er godkjent av myndighetene, mener han at det vitenskapelige grunnlaget er mangelfullt eller fraværende. Kritiske uttalelser fra Wakefield om dette kan ha vært deler av grunnen til at nettopp han har vært utsatt for en omfattende heksejakt.1

Utgangspunktet for prosessen mot Wakefield er en artikkel han og 12 andre fagfolk skrev om tarmproblemer hos barn med autisme i det anerkjente tidsskriftet The Lancet.2 Den beskrev 12 normalt utviklende barn med utviklingsforstyrrelser og autismediagnose, der foreldrene hos åtte av dem påpekte at barnas utvikling hadde vært normal, men hadde stoppet opp og gått tilbake like etter at de hadde fått MMR-vaksinen. 

Forskerne fant ut at barna hadde en betennelse eller infeksjon i tarmen som ikke var beskrevet før, og hvor de mistenkte meslingvirus fra MMR-vaksinen for å kunne være årsaken. De spekulerte på om denne vaksinen kunne tenkes å føre til utvikling av autisme og foreslo å undersøke denne muligheten nærmere.

Etter en omfattende rettslig høring hos General Medical Council (GMC) i Storbritannia fikk Wakefield i 2010 sterk kritikk. GMC mente at han hadde opptrådt uærlig i saken og tok fra ham legelisensen. Deretter trakk The Lancet tilbake Wakefield og medarbeideres artikkel.3 Det vil si at den ble gjort ugyldig.

Pressekonferanse

LES OGSÅ  Kritikken mot HPV-vaksinen

Artikkelen fikk mye oppmerksomhet da publiseringen ble etterfulgt av en pressekonferanse som ble direktesendt på fjernsyn hvor Wakefield uttalte seg om artikkelen og ulike hypoteser han testet. På grunn av usikkerheten omkring hvor trygg MMR-vaksinen var foreslo han at vaksiner for meslinger, kusma og røde hunder burde gis enkeltvis i stedet for samlet. Han anbefalte også de tre vaksinene burde gis med ett års mellomrom.4,5 Disse synspunktene var ikke kommet fram i Lancet-artikkelen, men da Wakefield satte seg inn i faglitteraturen om særlig meslingvaksiners trygghet, ble han sjokkert over den dårlige kvaliteten på de publiserte studiene på området. Han oppsummerte problematikken i en 250 siders rapport6 som seinere er presentert i en fagartikkel.7

Elsevier – et innflytelsesrikt forlag

The Lancet eies av Elsevier, verdens største forlag for medisinsk og vitenskapelig litteratur.8 Det er nære forbindelser mellom Elsevier og MMR-produsenten GlaxoSmithKline (GSK). Elseviers leder satt fra juli 2003 i styret i GSK.9, s. 111;10

Elsevier eier ikke bare The Lancet, men også tidsskriftet NeuroToxicology, hvor Wakefield og noen kolleger i 2010 hadde fått akseptert en artikkel om grunnleggende problemstillinger i forbindelse med vaksinasjonsprogram for barn. Dette var ifølge Wakefield noe som burde vært undersøkt for mange år siden.

Apeunger i fokus

Vaksiner testes på aper før de brukes på barn. Allerede i 2002 ønsket Wakefield og kolleger å teste på apeunger hva som skjer hvis de fulgte et vanlig barnevaksinasjonsprogram. Spesifikt testet de vaksinasjonsprogrammet slik det var på 1990-tallet, og da ble kvikksølvforbindelsen tiomersal tilsatt mange av vaksinene.

Den første av artiklene i denne studien beskrev effekten av tiomersal i hepatitt B-vaksinen, den første vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet i USA. Hvordan påvirket den utviklingen av grunnleggende reflekser? Kontrollgruppa besto av apeunger som fikk injisert saltvannsløsning.

Forsøket påviste forsinkelse i utviklingen av grunnleggende reflekser hos apene som fikk vaksinen. Dette skjedde så tidlig som i de første dagene av livet, noe som i følge Wakefield er meget bekymringsverdig.

Trukket tilbake

Artikkelen ble akseptert for trykking i NeuroToxicology og ble publisert på nettet, slik vanlig praksis er når en artikkel er trykkeklar.11 Etter at GMC-høringen var avsluttet, bestemte imidlertid redaktøren av tidsskriftet at artikkelen likevel ikke skulle trykkes i papirutgaven – altså ”skikkelig” publisering. Artikkelen hadde gått gjennom normal fagfellevurdering og var godkjent. En kollega av Wakefield kontaktet derfor tidsskriftets redaktør for å finne ut hva som hadde skjedd. Han ble enkelt og greit henvist til Elsevier.

Som Wakefield påpeker, er dette ekstraordinært. Hvis artikkelen hadde blitt trukket tilbake på vitenskapelig grunnlag, ville redaktøren ha vært i stand til å håndtere det. Men begrunnelsen var tydeligvis en helt annen, siden saken ble henvist videre til forlaget. Et forlag, altså eieren av tidsskriftet, verken skal eller bør fortelle hva tidsskriftet skal publisere eller ikke. Avgjørelsen om å avvise artikkelen kom likevel fra toppen i systemet.12 

Man kan spekulere på hvorvidt de nære forbindelsene mellom Elsevier og MMR-produsenten GSK kan ha påvirket saken.12 Etter at hele affæren i NeuroToxicology var presentert i en kritisk artikkel på nettet, følte redaktøren seg tvunget til å komme med en kort uttalelse.10 Hun trakk fram at GMC-dommen mot Wakefield om uærlighet i forskning hadde sådd tvil om den vitenskapelige integriteten til et annet arbeid han var medforfatter på.

LES OGSÅ  Vaksinepass er en usedvanlig dårlig idé

Denne viktige forskningen er imidlertid ikke blitt hindret i å se offentlighetens lys. Artikkelen ble publisert i et annet tidsskrift som ikke eies av Elsevier, men Wakefield er denne gangen ikke blant forfatterne.13 Også en annen artikkel fra denne forskningsgruppa er trykt. Her ble det funnet at vaksinerte apeunger over tid ikke gikk gjennom de modningsmessige forandringer i en spesifikk del av hjernen (amygdala) som uvaksinerte apeunger gjorde.14

Sentral forskning

Det er på høy tid at slike grunnleggende problemstillinger med vaksiners trygghet blir gjennomført. Andre viktige problemstillinger vil være å sammenlikne barn som har fulgt et normalt vaksinasjonsprogram med barn som ikke er blitt vaksinert. Hvem er generelt friskest og best mentalt og fysisk utviklet, både i barne-årene og på lengre sikt? Når i barns utvikling bør disse vaksinene helst gis for ikke å skape eventuelle problemer for barnas utvikling? Hvordan påvirkes vi egentlig av hjelpestoffer som brukes i vaksiner, for eksempel aluminium, som er giftig for nervevev? Hvordan utfallet av slik forskning vil bli, vet vi selvsagt ikke, og nettopp derfor er det viktig at den blir gjennomført. Slike data må framskaffes for at vi skal vite hvorvidt vaksinasjonsprogrammene på samfunnsnivå gir større fordeler enn ulemper.

Kilde:  

1  Mysterud I. Heksejakt på britisk vaksinekritiker.

VOF 2012; 3 (1): 32-40.

2  Wakefield AJ, Murch SH, Anthony A mfl. Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. The Lancet 1998; 351: 637-41.

3  The Editors of The Lancet. Retraction–Illeal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and pervasive developmental disorder in children. The Lancet 2010; 375: 445.

4  Bedford HE, Elliman DAC. MMR vaccine and autism. BMJ 2010; 340: 271-2.

LES OGSÅ  Netthets i vaksinedebatten

5  Dyer C. Lancet retracts MMR paper after GMC finds Andrew Wakefield guilty of dishonesty. BMJ 2010; 340: 281.

6  Wakefield AJ. The safety of measles vaccine. 1996. Upublisert rapport.

7  Wakefield AJ, Montgomery SM. Measles, mumps, rubella vaccine: through a glass, darkly. Adverse Drug Reactions and Toxicological Reviews 2000; 19: 265-83.

8  Elsevier gir ut nesten 2400 vitenskapelige journaler.

9  Wakefield AJ. Callous disregard: Autism and vaccines–the truth behind a tragedy. New York, NY: Skyhorse Publishing, 2010.

10  Blaxill M. Joan Cranmer’s fateful decisions and the suppression of autism science. Age of Autism 2010; 2. mars (www.ageofautism.com/2010/03/joan-cranmers-fateful-decisions-and-the-suppression-of-autism-science.html). [5.12.2011]

11  Hewitson L, Houser LA, Stott C mfl. Delayed acquisition of neonatal reflexes in newborn primates receiving a thimerosal-containing hepatitis B vaccine: Influence of gestational age and birth weight. NeuroToxicology 2009. (Elektronisk publisering i forkant av trykking 2. oktober; senere trukket tilbake av redaktøren.)

12  Mercola J. Why medical authorities went to such extremes to silence Dr. Andrew Wakefield. Mercola.com 2010; 10. april (http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2010/04/10/wakefield-interview.aspx).

13  Hewitson L, Houser LA, Stott C mfl. Delayed acquisition of neonatal reflexes in newborn primates receiving a thimerosal-containing hepatitis B vaccine: Influence of gestational age and birth weight. Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A 2010; 73: 1298-313.

14  Hewitson L, Lopresti BJ, Stott C mfl. Influence of pediatric vaccines on amygdala growth and opioid ligand binding in rhesus macaque infants: A pilot study. Acta Neurobiologiae Experimentalis 2010; 70: 147-64.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner