Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2011 > Vitamin C bedrer humøret

Vitamin C bedrer humøret

Det er kjent at mange som er innlagt på akuttavdelinger på sykehus, har lave nivåer av vitamin C og D, men forståelsen av hva disse manglene fører til, er ikke godt kjent. Fordi slike mangler har blitt koblet til psykologiske problemer, kan det tenkes at tilskudd vil bedre humøret  til denne typen sykehuspasienter. I en kanadisk studie ble det trukket lodd om hvilken halvpart som skulle få 500 mg vitamin C to ganger daglig eller 15 µg (1000 i.e.) vitamin D. Bare de som fikk vitamin C, fikk bedre humør. Ingen slike effekter ble funnet for gruppa som fikk vitamin D. IM

Kilde: Zhang M, Robitaille L, Eintracht S mfl. Vitamin C provision improves mood in acutely hospitalized patients. Nutrition 2011; 27: 530-3.

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Gjør det lettere å lære norsk rettskriving
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Det ene, lille som avgjør hvor gode forhold du får

Legg igjen et svar