Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2012 > Vitamin C og blodtrykk

Vitamin C og blodtrykk

En rekke studier har funnet at et høyt inntak av vitamin C kan redusere blodtrykket. Forskere fra USA ønsket å teste om det kunne være en årsakssammenheng mellom vitamin C-inntak og blodtrykk ved å sammenholde resultatene fra en rekke randomiserte, kontrollerte studier (metaanalyse). Et litteratursøk i en rekke databaser identifiserte 29 studier som oppfylte forskernes kriterier for å bli med i samlestudien. Midlere (median) dose vitamin C var 500 mg/dag, midlere varighet åtte uker, og det hadde vært med mellom ti og 120 deltakere i hver studie. Det viste seg at vitamin C reduserte både overtrykk og undertrykk i disse relativt kortvarige studiene. Forskerne peker på behov for kliniske studier som varer lenger. IM

Kilde:

Juraschek SP, Guallar E, Appel LJ mfl. Effects of vitamin C supplementation on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. American Journal of Clinical Nutrition 2012; 95: 1079-88.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22492364

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Kosthold og fruktbarhet
Uberettigede skremsels- propaganda mot vitaminer
For mye vitaminer kan skade

Legg igjen et svar