Skip to main content

Å spise mest kjøtt, fisk og egg – er det lurt?

Ukeslutt 22. april 2022: Denne uka handler ett lesetips om rovdyrkosthold – å spise mest kjøtt, fisk og egg. Et annet ser på en mulig kobling mellom mangel på vitamin C og kognitiv svekkelse. Videre henvises til artikkel om forskning på at stråling kan åpne blod-hjerne-barrieren.

Tekst Iver Mysterud

Å spise mest kjøtt, fisk og egg - er det lurt? / Aktuelt / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Fagredaktør Iver Mysterud
  • Et annet tips handler om en oversikt over sentrale mekanismer ved aldringsprosessen basert på en stor studie av fiskearter.
  • Ett tips handler om terminologi for det å være syk og å bli frisk.
  • Et ytterligere tips handler om metabolomikk – måling av alle molekyler i en biologisk prøve, mens et annet henviser til en interessant artikkel om giftstoffer i planter som mordvåpen.
  • Til slutt henvises til to tips om koronapandemien. Først nevnes en studie som har sammenliknet effekten av koronatiltak for ulike delstater i USA når det gjelder kollektiv skade på sine økonomier, utdanningen av barna og borgernes helse.
  • Dernest omtales en lege som mener at USAs system for kompensasjon etter koronavaksiner ikke fungerer.

Rovdyrkosthold, mye kjøtt

nrk.no 11. april kan vi lese om Tor Itai Keilen, som kun spiser kjøtt, fisk og egg, såkalt kjøttdiett eller rovdyrkosthold (carnivore diet). At professor Jøran Hjelmesæth, leder av Nasjonalt råd for ernæring, tar avstand fra et slikt kosthold, er som forventet. Helsemagasinet er helt uenig i at rødt kjøtt og mettet fett i seg selv bidrar til dårlig helse eller økt dødelighet, tvert imot er dette helsebringende mat. Vi er enige med Keilen i at produksjonsmåten for kjøtt er avgjørende for bærekraft og dyrevelferd, men også for kjøttkvaliteten. For utdypning av dette anbefales de to bøkene Sacred cow og Defendig beef.

Vitamin C-mangel og kognitiv svekkelse

Dette ble undersøkt hos en rekke eldre, sykehusinnlagte pasienter. Forskerne undersøkte 160 pasienter over 75 år. Av disse viste 91 seg å ha kognitiv svekkelse, og 42 hadde vitamin C-nivå under 1 mikromol/l. Under denne grensen kan skjørbuk utvikle seg. Symptomer på skjørbuk som blødninger, blåmerker og hudproblemer, var både til stede hos de med lite vitamin C og en del personer med høyere nivåer. Slike symptomer kan nemlig også komme av annet enn vitamin C-mangel og kan derfor ikke brukes til å avklare mangel. Selv om det var overhyppighet av lite vitamin C hos de med kognitiv svekkelse, var ikke studien utformet for å si noe om vitamin C-mangel kan være årsak til den kognitive svekkelsen. Fagartikkelen kan leses her.

LES OGSÅ  Barn er sårbare for mobilstråling

Stråling åpner blod-hjerne-barrieren

Dette temaet blir tatt opp i en artikkel på Binders Initiativet 27. januar. Artikkelen er skrevet av Lous Slesin, som er redaktør og utgiver av Microwave News, og oversatt til norsk. Omfattende forskning av svenske forskere viste for et par tiår siden at mikrobølgestråling, for eksempel fra mobiltelefoner, kan åpne blod-hjerne-barrieren, altså den hinnen som beskytter hjernen mot at fremmedstoffer kommer inn. Artikkelen viser videre hvordan annen forskning med støtte fra telekomindustrien fikk ”nøytralisert” den svenske forskningen. Næringsinteresser og politikk har hatt og har stor påvirkning på forskningen på slike temaer.

Å arve et langt liv

En kort oversiktsartikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening omtaler en fagartikkel fra Science om mekanismene ved aldring. Genomsekvensering av kort- og langlivede fiskearter har gitt økt innsikt i mekanismene bak økt livslengde.

Kurering, heling og habilitering

På engelsk skiller man mellom begrepene ”disease”, ”illness” og ”sickness”. En gruppe norske forskere foreslår i en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening å oversette dette med henholdsvis ”sykdom”, ”lidelse” og ”svekkelse”, og de introduserer ny terminologi for ”å bli bra igjen” fra disse tilstandene.

Metabolomikk – ny biokjemisk gullalder for persontilpasset medisin

Tidsskrift for Den norske legeforening har i nyeste nummer en utmerket oversikt over temaet metabolomikk. Dette handler om en analyse av alle små molekyler i en biologisk prøve for å få en totaloversikt. Metabolomikk blir stadig viktigere i medisinen, så dette er et sentralt tema å følge med på. Metabolomikk angis å kunne ”løfte persontilpasset medisin til neste nivå gjennom mer presis diagnostikk og persontilpassede behandlingsvalg og ved å kunne monitorere sykdomsutvikling, etterlevelse og behandlingseffekt hos pasienten mye raskere enn vi kan observere dette klinisk eller på annet vis.”

LES OGSÅ  Oppdatering om stråling fra andre land

Planter – det perfekte mordvåpen?

En gruppe forskere fokuserer i en artikkel i Tidsskrift for Den norske legeforening på lett tilgjengelige, giftige planter. De påpeker at mange av dem vokser i våre hager og at det derfor ikke er rart at plantetoksiner har vært involvert i flere mord gjennom tidene. Det er verd å merke seg at forgiftningsårsaken lett kan overses om man ikke har en konkret mistanke.

Effekten av koronatiltak i USA

Tre forskere fra National Bureau of Economic Research har sammenliknet effekten av koronatiltak for ulike delstater i USA når det gjelder kollektiv skade på sine økonomier, utdanningen av barna og borgernes helse.

Stater som har maksimalisert individuell frihet til næringsdrivende, forbrukere, arbeidere og foreldre, som altså har tillatt borgerne å gjøre sin egen risikovurdering uten påbud fra de nasjonale myndighetene, har klart seg bedre eller like bra som delstatene som satt inn de hardeste tiltakene.

USAs system for kompensasjon etter koronavaksiner fungerer ikke

Dette blir belyst av den amerikanske legen Robert Malone på sin nettside 19. april. Kompensasjonssystemet har faktisk ikke betalt ut noe som helst for skader eller dødsfall av koronavaksiner. Hvis du skulle lure på om dette skyldes at det ikke foreligger slike skader i USA, kan du kikke på systemet for rapportering av bivirkninger (VAERS). Der er det rapportert inn omfattende skader etter vaksineringen.

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner