Skip to main content

Amerikansk ”diplomati” med Nord-Korea og Vietnam

Etter valget av Donald Trump (f. 1946) som president i USA har den verbale kritikken mot USAs utenrikspolitikk tiltatt, selv i ”klientland” som Norge. Imidlertid er praksis en helt annen: basepolitikken er i endring, og den norske regjering ønsker 300 soldater fra USAs marine velkommen på norsk jord.1 Det er snart på tide at det norske folk blir klar over i hvilken grad USA har påført verden lidelse og at ”vår fremste allierte”, verdens overlegent største militærmakt og våpeneksportør, ikke har som misjon å bidra til en fredeligere verden, men i realiteten er verdens viktigst kilde til krig, brudd på menneskerettigheter og fattigdom. Johan Galtung gir nedenfor et sammendrag av problemene forbundet med amerikansk dominans.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Johan Galtung .   Oversatt/tilrettelagt Dag Viljen Poleszynski   Foto Shutterstock

 

Hva er amerikansk diplomati etter at USAs bombinger drepte 3,5 millioner i Pyongyang i 1952 og den amerikanske hæren drepte 3 millioner i Vietnam fra 1961 (John F. Kennedy) til 30. april 1975 (Gerald Ford)? Mykere?

Denne veldig fyldige, veldokumenterte boka av Michael Haas – en erfaren, ledende amerikansk statsviter – gir detaljerte ”mykere” empiriske faktasvar i del II. Den er virkelig sterkt anbefalt.


I dette forordet vil jeg imidlertid utforske USAs dypkulturelle implikasjoner for amerikansk utenrikspolitikk, nært tilknyttet ”amerikansk diplomati”.

Det amerikanske selvbildet som etterfølger til Israel som mest favoriserte nasjon (MFN) av Gud – med status som utvalgt folk/lovet land – skriver seg fra år 1620 på skipet Mayflower, som fraktet en gruppe pilegrimer fra Plymouth, England, til Nord-Virginia. Siden omkring år 70 nød Israel ikke lenger slik status; slik det ifølge Bibelen var under kong David (1040–970 f.Kr.) og hans sønn kong Salomo.

LES OGSÅ  USA – en mislykket stat?

Stillingen som utvalg folk/land var ledig, så la de med troverdighet søke. Puritanske pilegrimer fra Øst-Anglia via Leiden i Holland gjorde det, og ifølge dem selv med hell. London, som ikke hadde et utvalgt folk, men som kontrollerte det lovede land, ble slått i en uavhengighetskrig 1775–1812 om det lovede landet for utvalgte folk, og innledet 141 år med kriger for ”ubetinget kapitulasjon”. USAsyntes å være uovervinnelig.

Fram til 1953: Korea-krigen 1950–53 med FNs fredsmandat endte ikke med seier, men med våpenhvile, en demilitarisert sone (DMZ); sterkt imøtegått av Nord-Korea og Kina. Krigen i Vietnam fra 1961 til 30. april 1975 endte med at den amerikanske hæren trakk seg tilbake uten betingelser.

Fire stadier kan gjenkjennes i denne historien:

1. Fransk, og deretter japansk kolonisering av Vietnam, japanisering av Korea;

2. Nederlag for Japan, Vietnam tilbake til Frankrike, Korea delt av Sovjetunionen-USA;

3. Nasjonalisme både mot Frankrike og USSR-USA, for uavhengighet;

4. USA krig mot dette; for å beholde Sør-Korea mens de mistet Vietnam.

Rollen til ”amerikansk diplomati”? Å rettferdiggjøre amerikansk krigføring, og hvis det ikke virker, å rettferdiggjøre ”mykere tilnærminger” i form av forhandling.

Rollen til ”amerikansk demokrati”? Her følger historien om det.

Dennis John Kucinich (f. 1946), kongressmann (D) fra Ohio før han ble manøvrert bort ved å trekke nye valgdistriktgrenser – et annet aspekt ved amerikansk demokrati, FAFE [Free and Fair Elections] i praksis – innkalte til et møte i sin kontorsuite i bygningen rett over gaten for USAs kongress. Jeg ble bedt om å fortelle noen representanter om et møte med ledende taliban i Afghanistan. For dem var problemet 1893 Durand-linjen mellom det britiske imperiet – nå Pakistan – og Afghanistan, og som delte i to den største nasjonen uten en egen stat, pasjtunere. Dette gjorde pasjtunere og taliban nesten synonymt.

Løsning: eliminere den linjen; skape et sentralasiatisk fellesskap, grensefritt, med Afghanistan-Pakistan som inviterer de andre ”stanerne”, og Iran, Assad-Kashmir; alle i   Afghanistan og Afghanistan i dem.

LES OGSÅ  Ondskapens troika

En representant sa: ”Taliban kan tenke slik. Men jeg er en valgt representant i USAs demokrati. Folket valgte meg for dette – han gjorde V-tegnet – seier, og da vil vi fortelle dem hva løsningen er.”

Et tiår senere kjemper USA fortsatt med NATO-allierte for en seier og løsning i Afghanistan, noe de aldri vil oppnå fordi:

Afghanistan er 98 prosent muslimsk, USA er nasjonalevangelist.

Afghanere kan trekke på solidariteten til 1 650 millioner muslimer; USA har dype problemer selv med sine NATO-allierte.

Deres tidshorisont er ubegrenset, USA en administrasjon eller to.

Det er sterke muslimske grupper i USA og de allierte, ikke omvendt.


Muslimer kjenner Vesten, språkene, kulturen, men ikke omvendt.

Deres motstander er en ”ubalansert” amerikansk president.

Denne ulike kampen kan friste noen i USA til å bruke atombomber mot et svært usårbart land, og føre til hevn i sårbare USA. Resultatet vil bli mer isolasjon, nedgang og fall av republikken USA.

Prosessen har allerede startet, noe som framgår av de mange store konferansene som USA ikke lenger er invitert til. Ballen er i andre banehalvdeler: i Russland, India, Kina – i BRICS-landene generelt (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika).

”Amerikansk diplomati” ser ut til å gå gjennom fire faser:

Fortelle andre stater hva de skal gjøre; hvis de altså er lydige.

Hvis de ikke er lydige, angrip dem som antiamerikanske fiender.

Hvis USA vinner, sørg for at de forblir lydige og belønn dem som er det.

Hvis USA ikke vinner, prøv ”mykere tilnærminger”, forhandlinger, diplomati.

Hva vil skje hvis USAs tanker om Nord-Korea og Vietnam er på samme nivå som for Afghanistan? CIA? ”Central” uten tvil, og ”Agency”, men hva med ”Intelligence”? USA trakk seg sterkt såret fra Vietnam og går nå mot det samme i Afghanistan.

Nord-Korea: Det ser ut til å være i et dødvanne, med 8 millioner eller så i og rundt Seoul som gisler for nordkoreanske artilleri i tilfelle USA skulle angripe. Nord-Korea vil ikke lansere et førsteangrep, men de vil vise USA-Japan-Verden at de er likeverdige med USA i angrepsstyrke med en usårbarhet i styrke og verdier – folk – uten sidestykke i menneskets historie. Mantra: ”1952” ALDRI IGJEN!

LES OGSÅ  Fortsatt kald krig eller partnerskap med Kina?

Fred er like rundt hjørnet dersom amerikansk diplomati var i stand til å tenke-tale-handle fred. Ta Nord-Korea på ordet. Be dem om detaljene for å konvertere militarisering til en fredstraktat; å normalisere diplomatiske forbindelser med Seoul-Tokyo-Washington; og en FN-overvåket atomfri koreansk halvøy. Og deretter: Forhandle. Mye ”amerikansk diplomati” blir brukt for å bekjempe dette; USA ønsker å kontrollere Sør-Korea.

Vietnam: USAs nederlag var totalt i motsetning til i Korea; det kommer ikke til å bli krig i overskuelig framtid til tross for teorier om hvordan den uvinnelige krigen kunne ha blitt vunnet. Men det fantes et visst grunnlag for den påtvungne delingen mellom Nord- og Sør-Vietnam; hvordan Vietnam overvant det, kan lære et USA-delt Nord-Sør noen lekser. Vietnam forbedret sitt karma med USA; USA kan lære å forbedre sitt karma med verden. Fred er rundt hjørnet.

Konklusjon: Det generelle problemet er en USA-dypkultur som utvalgt folk med en lovet verden. Tiden er kommet, USA, for å bli normal.

 
[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]

Professor i fredsstudier Johan Galtung (f. 1930), dr.hc.mult., er grunnlegger av TRANSCEND Nettverk for fred, utvikling og miljø og rektor for TRANSCEND Fredsuniversitet (TPU).

Galtung har publisert over 1 670 artikler og bokkapitler, skrevet sine planlagte 500 ledere for TRANSCEND Media Service og har utgitt 170 bøker om fred og relaterte temaer. Av disse er 41 oversatt til 35 språk, inkludert 50 Years-100 peace and conflict perspectives, utgitt av TRANSCEND University Press-TUP. Han bor i Alfaz del Pi, Alicante, Spania, og reiser fortsatt til Norge og andre land for å holde forelesninger og deltar i akademiske debatter.

[/gdlr_box_icon]
 
 

Kilder:

1. USA stasjonerer over 300 soldater i Norge. Nedlastet 24.1.208. https://www.nrk.no/norge/usa-stasjonerer-over-300-soldater-i-norge-1.13193591

2. Galtung J. American diplomacy with North Korea and Vietnam. TRANCEND Media Service 8.1.2018. https://www.transcend.org/tms/2018/01/american-diplomacy-with-north-korea-and-vietnam/

3. https://no.wikipedia.org/wiki/%C2%ABMayflower%C2%BB

4. https://no.wikipedia.org/wiki/Kong_David

5. https://no.wikipedia.org/wiki/Pakistan#Demografi

6. https://en.wikipedia.org/wiki/Afghanistan#Ethnic_groups

 
 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner