Skip to main content

Derfor synes eldre at dagens unge er (sett inn det som måtte passe)

[wcm_restrict]

Ungdommer i dag, altså! De er både uoppdragne, late, dumme og lite beleste og eier ikke respekt for eldre. Eller?

Voksne har klaget over ungdommen i tusenvis av år. Det var neppe bedre før, og amerikanske forskere sier at dette fenomenet ikke handler om at ungdommen blir mer uoppdragen, men at eldre glemmer at de har endret seg siden de selv var unge. Forskerne kaller dette ”ungdommen av i dag-effekten” og forklarer at eldre ofte rammes av en slags mental vrangforestilling om at nye generasjoner er mye verre enn de selv var. I tillegg ser det ut til at mange eldre klager over at unge mangler egenskaper eller verdier de selv har. De som ser opp til eldre, klager over at ”dagens unge” ikke viser eldre tilstrekkelig respekt. Er du smart, synes du kanskje at unge er dummere enn før, og så videre. Slik vil det nok fortsette, og siden dette ser ut til å være en innebygget mekanisme i hjernen, kommer det trolig til å ramme hver eneste generasjon også i framtiden. ALJ

LES OGSÅ  Ideelt arbeid for bedre psykiske helse

Kilde:

Protzko J, Schooler JW. Kids these days: Why the

youth of today seem lacking. Science Advances

2019; 5: eaav5916. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6795513/

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner