Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2012 > Et aktivt sosialt liv holder oss mentalt klare

Et aktivt sosialt liv holder oss mentalt klare

 

Et aktivt sosialt liv bidrar til at vi holder oss mentalt klare og motvirker demens. Dette kommer fram etter at nordamerikanske forskere fulgte over 1100 åtti år gamle personer uten demens i en periode på 12 år. Sosialt aktive personer hadde 70 prosent mindre reduksjon i kognitive evner enn de som var lite sosialt aktive. Resultatene var de samme på flere tester av kognitive evner.

Sosiale aktiviteter som virket å bidra til at deltakerne holdt seg klare i hodet, inkluderte for eksempel å gå på restaurant, å delta på idrettsarrangementer, være på tur, delta i frivillig arbeid, besøke slekt og venner og å gå i kirken. IM

Kilde:

James BD, Wilson RS, Barnes LL mfl. Late-life social activity and cognitive decline in old age. Journal of the International Neuropsychological Society 2011; 17: 1-8.

You may also like
Terapeutisk bruk av lys
LDL-kolesterol er din venn
Ulike typer infrarød stråling
Insulinresistens kan framskynde kognitiv svekkelse

Legg igjen et svar