Forside > Arkiv > 2012 > Et aktivt sosialt liv holder oss mentalt klare

Et aktivt sosialt liv holder oss mentalt klare

 

Et aktivt sosialt liv bidrar til at vi holder oss mentalt klare og motvirker demens. Dette kommer fram etter at nordamerikanske forskere fulgte over 1100 åtti år gamle personer uten demens i en periode på 12 år. Sosialt aktive personer hadde 70 prosent mindre reduksjon i kognitive evner enn de som var lite sosialt aktive. Resultatene var de samme på flere tester av kognitive evner.

Sosiale aktiviteter som virket å bidra til at deltakerne holdt seg klare i hodet, inkluderte for eksempel å gå på restaurant, å delta på idrettsarrangementer, være på tur, delta i frivillig arbeid, besøke slekt og venner og å gå i kirken. IM

Kilde:

James BD, Wilson RS, Barnes LL mfl. Late-life social activity and cognitive decline in old age. Journal of the International Neuropsychological Society 2011; 17: 1-8.

You may also like
Terapeutisk bruk av lys
LDL-kolesterol er din venn
Ulike typer infrarød stråling
Insulinresistens kan framskynde kognitiv svekkelse

Legg igjen et svar