Skip to main content

Faglig testament til en erfaren, helhetsmedisinsk lege

Den nå pensjonerte legen Patrick Kingsley fra England arbeidet integrert eller helhetsmedisinsk. I The new medicine fra 2013 forteller han hvordan han i 30 år har arbeidet med kroniske sykdommer. Bokas hovedeksempel er kreft, men han har også to store bolker om multippel sklerose (MS) og diabetes og mindre kapitler om en rekke andre sykdommer.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om boka»]Forfatter: Patrick Kingsley
Tittel: The new medicine: A modern approach to clinical illness
Utgiver: SureScreen Life Sciences
Utgivelsesår: 2013 (innbundet, 396 sider)
ISBN: 978-0-9557909-1-1
Pris: £19.11 (innbundet; www.amazon.co.uk), £19.95 (PDF; www.thenewmedicine.info), $9.99 (e-bok; www.amazon.com)[/gdlr_box_icon]

Kingsley_2013_The-new-medicine_Forside_HøyoppløseligKingsley kaller seg ”medisinsk detektiv”, hvilket innebærer at han i sin praksis satte i system behandling av ”hele mennesket”, ikke bare sykdommen eller symptomene den enkelte pasienten slet med. Boka forklarer i detalj hva det vil si å jobbe helhetsmedisinsk med hovedfokus på ernæring og miljømedisin. Kingsley gikk fram på samme måte med alle sine pasienter, uavhengig av hva slags sykdom eller plage de hadde. Det er derfor store likheter mellom hvordan han hjalp personer med for eksempel kreft og MS, selv om en rekke forhold selvsagt er spesifikke for hver enkelt sykdom, og kreft naturlig nok er mer kompleks enn de fleste andre sykdommer og plager. For en kreftpasient er det imidlertid like viktig å spise et næringstett kosthold vedkommende tåler som pasienter med MS. Alle syke trenger å dekke spesielle ernæringsbehov ved hjelp av kosttilskudd, å få vurdert og eventuelt korrigert hormonubalanser, å bli kvitt giftstoffer og infeksjoner og å redusere stressnivået. I tillegg vurderte Kingsley et stort antall andre faktorer av betydning for enkelte pasienter. Hans helhetsmedisinske tilnærming er meget spesifikk, og det er lærerikt å få innblikk i denne erfarne legens tenkemåte og tilnærming.

Oppbygning

Boka består av innledning, prolog, 35 kapitler og to vedlegg. Den er meget kompakt uten en eneste tabell eller figur, og med relativt liten skrift. Hoveddelen av boka handler om kreft (kap. 1–13), med tre kapitler om MS (14–16) og fire om diabetes (17–20). I tillegg kommer korte kapitler om leddgikt (21), astma og bronkitt (22), hjerte- og karsykdom (23), vekttap (24), irritert tarmsyndrom (25), premenstruelt syndrom (26), problemer i kvinners overgangsalder og beinskjørhet (27), høyt blodtrykk (28), høye nivåer av aminosyra homocystein (29), depresjon og psykiske lidelser (30), Parkinsons sykdom (31), hyperaktivitet (32), spisevegring (33), alkoholisme og andre avhengigheter (34) og trøske og soppen Candida albicans (35).

LES OGSÅ  God oversikt over betennelse som kjennetegn ved kronisk sykdom

I vedlegg 1 presenteres laboratoriene han benytter seg av, anbefalte bøker og hvor man får tak i ulike typer utstyr og kosttilskudd som nevnes i boka. Vedlegg 2 gjengir sentral e-post-korrespondanse og små artikler som utdyper utvalgte temaer fra boka.

Hoveddelen om kreft er nærmere omtalt i en ramme.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Kreft»]Kingsley har behandlet mer enn 5 000 kreftpasienter og har derfor omfattende erfaring med denne pasientgruppa. Over 3 000 har vært terminale, og han mistet få av dem. Kingsley valgte å starte boka med kreft, blant annet fordi det er en så fryktet sykdom. Kreft er imidlertid en normal del av oss, og vi har et immunsystem som mesteparten av tiden holder kreftceller i sjakk. Det er først når immunsystemets kontroll svikter, at problemene begynner. Han vektlegger også at kreft er en tilstand som angår hele kroppen, ikke bare den delen der svulsten sitter. Skal man bli frisk av kreft, må man starte en prosess med å reparere og reversere en rekke negative prosesser som har pågått i kroppen i lang tid. Boka forklarer hvordan Kingsley har gått fram i møte med pasienter med kreft av ulik type.

Kapittel 1 er et generelt kapittel om kreft, inkludert årsaker til sykdommen, både aksepterte og mer spekulative (f.eks. at kreft kan skyldes soppinfeksjoner). Kapittel 2 presenterer og begrunner hvilke tester Kingsley mener det er hensiktsmessig å ta for å avklare underliggende problemer og ubalanser i kroppen, og som han anbefaler i tillegg til helsevesenets standardtester i kreftdiagnostikken. Kapittel 3 viser betydningen av at behandlende lege får en grundig oversikt over personens sykdomshistorikk. Dette omfatter en presentasjon av det omfattende spørreskjemaet Kingsley har brukt for den enkelte pasient (med personopplysninger, sykdomshistorikk, medisinsk behandling, symptomliste over nåværende symptomer, livsstilsfaktorer, faktorer i forbindelse med kvinners syklus og graviditeter mv.). Alt dette er helt avgjørende for å sette inn effektive, årsaksrettede tiltak.

LES OGSÅ  Fett håp for Alzheimers sykdom

Kapittel 4 handler om behandling – både ”psykologiske teknikker” man selv kan bruke for å håndtere en vanskelig situasjon og for å påvirke immunsystemet positivt og endre kostholdet. Kingsley anbefalte sine pasienter å spise inntil 75 prosent av matvarene i rå, økologisk og hel tilstand. Dette dreier seg om grønnsaker, salat, belgfrukter, frukt og frø, supplert av nøtter, helkorn, særlig ris, egg, dypvannsfisk og viltkjøtt eller hvitt kjøtt som kylling og kalkun. Han er ikke motstander av at en kreftpasient ønsker å spise vegansk, men anbefaler at vedkommende da tar spesifikke kosttilskudd. Kingsley har anbefalt kreftpasienter å unngå melk og melkeprodukter fra alle typer dyr, farin og andre raffinerte karbohydrater, rødt kjøtt, te og kaffe. I tillegg bør de unngå ”gjærholdig” mat som kjøpt brød, sopp og eddik. Inntaket av salt bør minimaliseres, og alkohol bør unngås i enhver form. Kingsley er også skeptisk til soyaprodukter. Kreftpasienter bør unngå planteoljer, med unntak av olivenolje og kokosfett.

Grunnen til at han fraråder rødt kjøtt, er fordi han mener at jern gir næring til kreftsvulsten. I tillegg er stoffet viktig for livssyklusen til parasitter og sopp, som han mener er deler av årsaken til flere krefttyper.

I behandlingskapitlet presenterer han oksygenbehandling, avgiftning, en rekke former for kosttilskudd og hvordan man kan takle underliggende infeksjoner. Han anbefaler alle sine pasienter å få i seg så mye vitamin C som mulig hver dag, minst 10 gram, og gjerne intravenøst, for de som har muligheten til det. Kingsley tar også opp hvordan man kan støtte kroppen når man får tradisjonell kreftbehandling som cellegift og stråling.

Kapittel 5 tar opp ulike situasjoner kreftpasienter kan befinne seg i og forklarer hvordan man kan gå fram når det gjelder å endre kosthold, livsstil osv. Kapittel 6 framhever kort betydningen av å ta vare på de som er omsorgspersoner for kreftrammede. Kapittel 7 fokuserer på avgjørelser en kreftpasient må ta, slik som om man vil takke ja til de ulike typene terapi som tilbys ved moderne sykehus, og kapittel 8 på problemer som må løses. I kapittel 9 trekker Kingsley sammen en del tråder om hvordan man kan forebygge kreft. I kapittel 10 presenteres en daglig plan for en kvinne med brystkreft og i kapittel 11 for en mann med prostatakreft. I kapittel 12 får vi et detaljert innblikk i to pasienteksempler, og i det siste kreftkapitlet trekker Kingsley sammen en del av trådene omkring årsaker til og behandling av kreft.[/gdlr_box_icon]

LES OGSÅ  Pensum for vitebegjærlige nr. 2 2015

Målgruppe

Forfatteren skriver at The new medicine kan leses av leger og av allmennheten. Den inneholder nok detaljer og forklaringer til at leger vil ha stort utbytte, noe også godt beleste lekpersoner vil ha.

Vurdering

Kingsleys brede tilnærming til kronisk sykdom er forbilledlig, og det er liten tvil om at han har hjulpet en stor del av de mange tusen pasientene som har søkt hans råd. Det er tydelig at han også har fungert som en slags ”oase” blant engelske leger, spesielt fordi han som en av få leger rutinemessig har satt intravenøse næringsløsninger på sine pasienter. At han ikke har hatt behov for å skrive ut syntetiske medikamenter til noen pasient siden 1981, sier også sitt.

Selv om det faglige innholdet i The new medicine er godt, har jeg noen innvendinger mot bokas utforming. Blant annet savner jeg et godt stikkordregister, som ville vært til god hjelp når man skal finne temaer man er opptatt av. Boka kunne også hatt bedre layout, for eksempel ved tydeligere skiller mellom over- og underoverskrifter. At det er en del gjentakelser, er til å leve med – ofte er det fint å bli minnet på noe, og det er nyttig for folk som bare leser deler av teksten, for eksempel om én spesifikk sykdom de er opptatt av.

Uavhengig av innvendinger er The new medicine en viktig bok om et stort tema.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om bokforfatteren»]Patrick Kingsley er britisk lege som har arbeidet på sykehus og i farmasøytisk industri, men som mesteparten av sin karriere (fra 1981) arbeidet i privat praksis med ernærings- og miljømedisin med en bred tilnærming til å finne og behandle årsaker til pasientenes plager. Han har skrevet 33 bøker, hvorav 28 omhandler 28 separate kreftformer (selv om sentrale forskere som Otto Warburg og Thomas Seyfried er uenige i at det finnes mange kreftformer). Hans øvrige bøker heter Conquering cystitis, Stop smoking, The medical detective: Memoirs of a most unusual doctor, What your doctor should know og What causes cancer and how to deal with it.

Nettside: www.thenewmedicine.info[/gdlr_box_icon]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner