Skip to main content

Fantasien kan hjelpe oss å bekjempe frykt

[wcm_restrict]

Eksponeringsbehandling eller eksponeringsterapi er en vanlig metode som brukes for å motvirke angst og fobier. Det går ut på at man under kontrollerte former blir utsatt for det man er redd for, og gjennom dette får lære å håndtere situasjonen – og frykten – på en bedre måte. Nå viser forskning at man kan få like god effekt gjennom bare å visualisere det vi er redde for. Dette indiker i det minste en studie hvor 68 deltakere enten ble eksponert for det de fryktet, eller kun forestilte seg og gjenopplevde frykten uten å fysisk bli eksponert for det de var redde for. Begge framgangsmåtene viste seg å være like effektive for å aktivere de samme områdene i hjernen som bidrar til å dempe fysiologiske fryktreaksjoner. Dermed ser det ut til at vi kan få hjelp til å bli fri fra angst og fobier ved at vi gjentatte ganger ser for oss det vi er redde for.

Kilde:

Botto SV, Rochat P. Sensitivity to the evaluation of others emerges by 24 months. Developmental Psychology 2018; 54: 1723–34. http://psycnet.apa.org/record/2018-41343-012

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner