Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Glukose gjør oss sårbare for influensavirus

Glukose gjør oss sårbare for influensavirus

En høy glukosekonsentrasjon øker risikoen for at celler i kultur blir infisert av influensavirus. Eksperimenter fra 2013 har vist at jo mer glukose som tilsettes en cellekultur, desto mer øker risikoen for spredning av influensavirus i kulturen. Siden diabetikere har forhøyet konsentrasjon av blodsukker (glukose), kan man forvente at de har økt risiko for å få influensa i forhold til ”normalbefolkningen”. Dette har vist seg å være korrekt. Sammenlikninger med ikke-diabetikere har vist at diabetikere har økt risiko for å bli innlagt på sykehus med influensa og for at de blir overført til en akuttavdeling når de er blitt innlagt. En annen studie viste at en gruppe diabetikere i alderen 25 til 64 år hadde større risiko for å dø av influensa eller lungebetennelse enn personer uten diabetes i samme aldersgruppe. IM

Kilder:

Allard R, Leclerc P, Tremblay C mfl. Diabetes and the severity of pandemic influenza A (H1N1) infection. Diabetes Care 2010; 33: 1491-3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20587722

Kohio HP, Adamson AL. Glycolytic control of vacuolar-type ATPase activity: A mechanism to regulate influenza viral infection. Virology 2013; 444: 301-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23876457

Valdez R, Narayan V, Geiss LS mfl. Impact of diabetes mellitus on mortality associated with pneumonia and influenza among non-hispanic black and white US adults. American Journal of Public Health 1999; 89: 1715-21. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10553394

Annonse:
You may also like
Kumelk- og glutenfri sjokoladekake
Brus og barnløshet
Fine lavkarbo-oppskrifter – og noen kloke ord på veien
Kraftbaserte drikker og snop

Legg igjen et svar