Skip to main content

Hurtigtest av mineral- og tungmetallstatus

En ny metode for å måle konsentrasjonen av mineraler, sporelementer og tungmetaller i kroppens vev er like nøyaktig som håranalyse og fullblodsprøver. Et lite apparat sender en rød lysstråle inn i huden. Når lyset treffer mineraler, sporelementer eller tungmetaller, sender de et signal tilbake. Alle data blir sendt til en sentral server, som etter kort tid sender en omfattende analyse av stoffene til egen pc. Apparatet heter OligoScan, og teknikken kalles spektrofotometri.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Iver Mysterud     Foto OligoScan

Sykdom kan utløses av mangel på essensielle næringsstoffer eller av forgiftningsreaksjoner etter inntak av tungmetaller eller overdosering av enkelte essensielle næringsstoffer. En rekke mineraler og sporelementer inngår som kofaktor i tusenvis av enzymreaksjoner, og flere mineraler er nødvendige for å opprettholde blant annet syre- og basebalansen i kroppen. Sammen med vitaminer fungerer mineraler som katalysatorer for biokjemiske reaksjoner i kroppen, de deltar i energistoffskiftet i alle celler, i leverens avgiftningssystemer og antioksidantforsvaret. Mineraler og sporstoffer inntas via mat og vann, men moderne jordbruksmetoder har utarmet jorda, og raffinering av matvarer fjerner viktige næringsstoffer. I sum kan dette føre til mangel på viktige næringsstoffer.

Inntak av giftige tungmetaller eller sporelementer kan også utløse sykdom, det vil si at både mangler og overskudd kan true vår helse. Andre årsaker til mangler eller forgiftninger kan være et unaturlig eller ubalansert kosthold, stress, medikamentrester som opptas fra vann eller mat og industrikjemikalier. Analyser av både mineraler, sporelementer og tungmetaller i kroppen kan være til god hjelp for å vurdere terapi mot ulike helseplager. Tradisjonelt har man foretatt kjemiske analyser av blod, urin og hår (se ramme).


I motsetning til kjemiske analyser av innhold av mineraler, sporelementer og tungmetaller, bruker OligoScan spektrofotometri. Det betyr at apparatet måler absorpsjonen av elektromagnetisk stråling med en bestemt frekvens eller som funksjon av frekvensen når strålinga går gjennom et biologisk materiale. I dette tilfellet bestråles huden på en hånd.

LES OGSÅ  Laserterapiklokke – for bedre oksygentransport

Hvordan man tester

Testen foregår utenpå huden ved at testapparatet føres mot ett punkt på hver finger et par sekunder av gangen. Når punktet er avlest, leser man av neste finger, osv., totalt i fire punkter. Prosedyren er enkel å utføre og helt smertefri. Siden testingen bare tar et par minutter og man får resultatene etter cirka ett minutt, er dette et hendig apparat i praktisk bruk.

OligoScan er bærbar, slik at legen/terapeuten enkelt kan ta det med seg hvis testingen ikke kan foregå på kontoret. (Det krever riktignok en internettilknytning mot sentral server som gjør analysene.) Det er i praksis så og si ingen ventetid på resultatene, så behandleren kan raskt anbefale tilskudd av mineraler der det måtte være mangler. I tilfeller hvor det foreligger overbelastning av tungmetaller, forhøyet oksidativt stress og/eller mineralubalanse, kan behandleren forskrive spesifikke kelatorer, avgiftningsprogrammer, mineraler, antioksidanter, endret kosthold og livsstilsendringer. Muligheten for rask retesting er et sentralt aspekt av OligoScan, noe som gjør den nyttig i klinisk praksis fordi man får god tilbakemelding på hvorvidt forskrevet behandling og tilskudd fungerer som ønsket.

Fordeler med OligoScan

Tradisjonelle undersøkelsesmetoder av blod, hår og urin for mineraler og tungmetaller gir en indikasjon på nivåene i kroppen (se ramme). OligoScan angis imidlertid å være et mer presist måleinstrument, og i tillegg får man svarene mye raskere. OligoScan sender et bredspektret rødt lys ned i det mellomste hudlaget (dermis) der det blir absorbert eller ikke av ulike mineraler og metaller. Vevet i mellomlaget angir å gi et godt bilde av overskudd eller mangler, ofte før nivåene kan oppdages i blodet. Det er derfor spektrofotometri er bedre enn tradisjonelle undersøkelsesmetoder.

Når man analyserer blod, urin eller hår, er det fra dataene som samles inn, ikke mulig å vite status for kroppens mineralreserver i vevene. Blodnivåene av spormineraler varierer i løpet av døgnet. Urin gir informasjon om mengden mineraler som skilles ut til enhver tid, mens håranalyse viser hva som ble omsatt i fortida. Fordelen med spektrofotometri er at metoden registrerer hva som i virkeligheten skjer på vevsnivå. OligoScan angis å gi et representativt bilde av mineralstatus i kroppens vev. Spektrofotometri er for øvrig en vitenskapelig målemetode som brukes på mange områder som kjemi, farmasi, miljøfag, matvitenskap, biologi, medisin og industrifag. Metoden gir en praktisk løsning på en rekke typer problemer.

I medisinsk sammenheng gir Oligo Scan informasjon om hvordan tilskuddene man tar, fungerer, næringskvaliteten på maten og mye mer. Tilstedeværelsen av tungmetaller kan forårsake forgiftning eller blokkere opptak av nødvendige mineraler. Giftige metaller som kvikksølv, bly, aluminium og kadmium kan gi alvorlige stoffskiftproblemer og forstyrre normal celleutvikling, hjernen og nervesystemet. Mange symptomer henger sammen med tungmetallforgiftning. For å bli testet med OligoScan må en person være over 12 år gammel og ikke veie mindre enn 40 kg.

LES OGSÅ  40 prosent av medisinsk praksis ”gammeldags”

Utbredelse

OligoScan blir i dag brukt av leger i over 20 land. Uno Vita AS er enedistributør i Norge og Sverige og tilbyr også tester ved sin Klinikk for Integrert Medisin på Kjelsås i Oslo. Også på Liv Håkers naturterapi v/ Liv Håker på Smestad helsesenter i Oslo (www.binyretretthet.no eller www.naturterapi.as), Green Doctors v/Siri Aabel i Oslo (www.greendoctors.no), Frisk Stil AS v/Jan Erik Kataja Eriksen i Drammen (janerik1970@me.com), Q Science Nordic AS v/Tormod Holt i Skien (www.qscience.no), Arendal Helseterapi v/ H.P. Glenn Ager-Wick i Arendal (www.helseterapi.no) og Livsenergi AS v/Kjetil Nilsen på Kvaløysletta i Tromsø (kjetil.nilsen@online.no) tilbys testing med OligoScan.


Pris

Et apparat koster rundt 30 000 kroner. På Klinikk for Integrert Medisin er veiledende pris for en undersøkelse kr 890 inkludert mva, men dersom analysen inngår som ledd i andre målinger, er prisen noe lavere. Gjentatte målinger gir også rabatt.

Teknologiutvikling og dokumentasjon

OligoScan er resultatet av over 15 års forskning og utvikling. Den tyske legen Marion Ljuba, som er spesialist i kardiologi og har spesiell interesse for indremedisin, fysisk diagnostikk, allmenn- og ernærinsmedisin,  utførte en undersøkelse på 59 mennesker i desember 2012 med ulike metoder for å sammenlikne svarene hun fikk med OligoScan.1,2 Resultatene viste en meget god korrelasjon med biologiske analyser, noe som indikerer at OligoScan kan være et nyttig redskap for terapeuter som enten ikke kan ta blodprøver eller som ønsker raskere svar enn man kan få ved å sende inn hår- og blodanalyser.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Andre tester av mineral- og tungmetallstatus»]Hårmineralanalyse
Også kalt håranalyse. Her analyseres innholdet av mineraler, sporelementer og tungmetaller i en hårprøve.

Fullblodsanalyse
Denne analyserer en hel blodprøve og viser mineralnivået både på innsiden og utsiden av blodcellene. Dette er derfor en mer fullstendig metode enn analyser som kun har med målinger i blodserum (blodvæska uten blodceller og fibrinogen), som bare viser nivået på utsiden av cellene.

LES OGSÅ  Hjertesunnhet

Smakstest med sinksulfat (sinkstatustest)
For å indikere nivået av sink i og utenfor cellene kan man bruke en oppløsning med sinksulfat (ZnSO4) som klienten skal vurdere smaken på i løpet av noen få sekunder.3 Denne smakstesten blir regnet som mer pålitelig enn blant annet vanlige blodprøver og hårmineralanalyser.

Prosedyren er som følger: Kjøp en flaske Metagenics Zinc Tally på helsekosten og følg anvisningene på flaska. Ta en spiseskje av oppløsningen og hold væsken i munnen i cirka 10 sekunder. Deretter kan du svelge det. Kjenn etter hvordan oppløsningen smaker mens den er i munnen og etter at du har svelget væsken. Bruk anvisningene på flaska til å vurdere din sinkstatus.

Porfyrintest
Her analyseres innholdet av porfyriner i en urinprøve. Nivået av og forholdet mellom ulike porfyriner brukes som indikator på belastning fra ulike miljøgifter, slik som kvikksølv, bly, arsen og andre tungmetaller samt aluminium og organiske miljøgifter.

Porfyriner er en gruppe pigmenter med evne til å binde visse metaller. De viktigste av disse metallporfyrinene er hem hos dyr og klorofyll hos planter. Hem inneholder et jernatom og inngår i blodets hemoglobin, som transporterer oksygen til cellene. Produksjon og nedbryting av hem og andre porfyriner reguleres av enzymer som kan hemmes av blant annet tungmetaller. Det gir et karakteristisk utskillelsesmønster av porfyriner i urin, som man måler og tolker i klinisk praksis.[/gdlr_box_icon]

Kilder:

Hovedkilder til denne artikkelen er Jan Fredrik Poleszynski og ulike brosjyrer fra importøren (www.unovita.com) og produsenten (www.oligoscan.net).

1.  Ljuba M. Bericht bzw. Ergebnis und Gutachten über die non-invasive zelluläre Mikronährstoff-Analyse sowie zusätzliche Schwermetalltests als Ablagerung im Gewebe mit dem OLIGOSCAN. Klagenfurt, Østerrike: 24.1.2013. 11 siders rapport.

2. Ljuba M. Ergänzungs-Gutachten  über die noninvasive  zelluläre Mikronährstoff-Analyse, sowie zusätzliche Schwermetalltests als Ablagerung im Gewebe mit dem OLIGOSCAN. Klagenfurt, Østerrike: 4.2.2013. 7 siders rapport.

3.  Schauss AG, Bryce-Smith D. Evidence of zink deficiency in anorexia nervosa and bulimia nervosa. I: Essman WB, red. Nutrients and brain function. Basel, Sveits: S. Karger 1987: 151-62.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner