Skip to main content

Histaminintoleranse/-allergi

Datteren min har mange plager, og hun er ute på en uendelig utforsknings- og oppdagelsesreise for å finne ut av ting. Nå er hun inne på histaminintoleranse/-allergi. I engelskspråklige kilder finnes det en del stoff om det, skrevet av både leger og personer som lider av det. Har dere hørt om det? En del matvarer inneholder histamin, og noen kan frisette/frigjøre histamin.

H.L.

VOF: Vi har latt lege Geir Flatabø svare på dette spørsmålet:

Histamin er en nitrogenholdig organisk base, et ”amin”, som dannes i kroppen eller i maten ved fjerning av karboksylgruppen av aminosyren histidin. Histamin brukes i kroppen som aktiverende signalstoff, dels i hjernen, dels til styring av utskilling av saltsyre/magesyre, dels som signalstoff for å aktivere allergireaksjoner. Slik sett er stoffet ”viktig” – for lite og for mye er begge deler galt. I den sammenheng snakker man om histapeni (for liten produksjon) og histadeli (for stor produksjon). Begge tilstander er kjent for å være koblet til kognitiv og psykisk funksjonsevne, dels via metylsyklus/folsyrestoffskiftet.

Histamin i maten kan bidra til å forsterke allergireaksjoner. Slike reaksjoner kan dempes med såkalte histaminblokkere – antihistaminer, H1-blokkere og allergimedikamenter. For stor magesyreproduksjon kan dempes med H2-blokkere (Cimetidin, Tagamet, Zantac). Det er også vist at vitamin C og en del polyfenoler (bl.a. quercetin) kan dempe allergireaksjoner ved å redusere histaminfrigjøring ved allergireaksjoner (mastcellestabilisering). Dette gjelder også ”urtemedisinen” Lomudal fra Sanofi-Aventis.

Overlege og professor Helge Scott ved Oslo Universitetssykehus har beskrevet at en del matvarer/glykosylerte proteiner (proteiner bundet til glukose) direkte kan frigjøre histamin (ikke via IgE-allergireaksjon). Dette skal blant annet gjelde hvete, men det er muligens individuelt.

LES OGSÅ  Schizofreni, infeksjon og proteinallergi

Enkelte personer har et histaminsystem som er i høygir. Jordmor Mette Wright Larsen i Lofoten har skrevet en kokebok for slike pasienter, som i verste fall kan få dødelige reaksjoner av mat som ingen andre reagerer på. Det finnes flere histaminblokkere i handelen, blant annet fra LifeExtensionEurope, som selger en rekke ulike produkter som inneholder polyfenoler.

Lege Geir Flatabø

Ulvik


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner