Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Huske bedre? Si det bort til noen!

Huske bedre? Si det bort til noen!

Mennesker kan lagre enorme mengder informasjon i hukommelsen, selv om det ikke alltid virker sånn. Hvis vi skal klare å gjenkalle noe fra hukommelsen, må det faktisk først lagres der. Et knep som hjelper hjernen til å vite hva den skal huske på, er å fortelle det til noen andre. En studie viser at de som gjorde nettopp det, altså fortalte en annen noe de ønsket å huske, klarte både å huske mer om temaet og å huske det i lengre tid. Årsaken til denne effekten, mener forskerne, er at hjernen aktivt må ”spille av” informasjon, for eksempel hvis vi sier det høyt til noen. Da fester det seg bedre enn om vi for eksempel passivt bare leser en tekst flere ganger.

Vi husker lettere viktige ting enn uviktige, og hvis noe er viktig nok til å sies høyt til andre, er det også viktig nok til å lagres. Studenter som er flinke i studieteknikk, har kanskje oppdaget dette av seg selv: når de leser stoffet høyt, er det enklere å lære seg det. Det kan riktignok være slitsomt å prøve å forklare ting til andre, men dette er altså verd bryet; vi får bedre hukommelse. ALJ

Kilde:

Sekeres MJ, Bonasia K, St-Laurent M mfl. Recovering and preventing loss of detailed memory: differential rates of forgetting for detail types in episodic memory. Learning & Memory. 2016; 23: 72–82. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=sekeres+mj+and+bonasia+k

Legg igjen et svar