Skip to main content

Kan fosfatholdige insektmidler gi diabetes?

Flere faktorer i vårt fysisk-kjemiske miljø ser ut til å kunne forårsake eller forverre diabetes, spesielt type 2. Her ser vi på en spesiell type kjemisk forurensning: Organiske fosfatmidler.

Tekst Iver Mysterud   Foto Shutterstock

Diabetes er i ferd med å bli en av våre store folkesykdommer. Den viktigste årsaken til overvekt og diabetes type 2 er stort sett den samme: Et for høyt inntak av høyglykemiske matvarer, dvs. lettopptakelige karbohydrater. Likevel legger myndighetene ensidig vekt på at pasientene skal spise mindre (lavere energiinntak) og trene mer (økt energibruk) for å motvirke trenden. Slike råd er basert på det som per i dag representerer det faglige majoritetssynet, der målet for forebygging og årsaksrettet behandling er å redusere netto energiinntak.

Et økende mindretall mener at vitenskapelig litteratur og kliniske erfaringer tilsier at både overvekt og diabetes type 2 i hovedsak skyldes at vi spiser mat som vi gjennom evolusjonsprosessen ikke er blitt godt tilpasset å spise. I praksis betyr det et høyt inntak av høyglykemiske matvarer, eventuelt en kombinasjon av mye høyglykemisk mat og i tillegg fett. Liten fysisk aktivitet vil forverre tilstanden i kroppen etter et inntak av mat vi ikke er godt tilpasset, men er i seg selv ikke årsak til verken overvekt eller diabetes.

Nyere forskning viser at også flere faktorer i vårt fysisk-kjemiske miljø ser ut til å kunne utløse eller forverre diabetes type 2. Dette gjelder en rekke typer kjemisk forurensning. I fokus er uorganisk arsen (et potensielt giftig sporelement) og flere typer organiske stoffer. Dette omfatter organiske klorforbindelser som hoper seg opp i næringskjedene, 1,2 bisfenol A3,4,5 og organiske fosfatmidler.6 Den best dokumenterte årsakssammenhengen ser ut til å være mellom organiske forurensninger og diabetes.1,6 I tillegg har pilotstudier vist at en spesiell form for svak elektromagnetisk påvirkning kan utløse eller forverre tilstanden både hos type 1- og type 2-diabetikere.7,8 

Mye brukt insektmiddel

LES OGSÅ  Gir melkefett mindre fedme og hjertesykdom?

Pesticider som inneholder organiske fosfatforbindelser, utgjør 50 prosent av alle insektmidler som brukes i verden, og i praksis er så godt som alle barn utsatt for slik forurensning. Det finnes over 100 forskjellige slike menneskeskapte stoffer som er relativt tungt løselige i vann, men som lett løser seg opp i fett. De brytes relativt raskt ned, og dette er bakgrunnen for at de ikke hoper seg opp i næringskjedene slik organiske klorforbindelser gjør. Bruken av organiske fosfatforbindelser har økt sterkt grunnet deres lave giftighet og fordi de i mye mindre grad lagres i pattedyr enn organiske klormidler slik som for eksempel dioksiner og PCBer.

Få studier har undersøkt forekomsten av organiske fosfatmidler i menneskevev, men studier indikerer for eksempel at størstedelen av befolkningen i USA er blitt eksponert for organiske fosfatmidler i hjemmet, på arbeidsplassen, utendørs eller via matvarer.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Organiske fosfatmidler«]Organiske fosfatmidler er kjemikalier som påvirer organismers nervesystem, og de brukes både medisinsk, industrielt og i landbruket. Den utbredte bruken fører til omfattende rester av sprøytemidler i mat (avlinger), naturlige vannsystemer, jordsmonnet og atmosfæren. Sprøytemidler er også den viktigste kilden til eksponering for mennesker. I tillegg overføres stoffene lett til fostre under graviditeten. Studier underbygger at barn enten er mer utsatt eller er mer sårbare for organiske fosfatmidler enn voksne.6
Organiske fosfatmidler er flytende ved romtemperatur og avgir en damp som kan trenge gjennom huden, epitelcellene (de ytterste hudcellene) i luftveiene og øyets hornhinne. Væsken kan absorberes både via hudkontakt og i tarmene etter å ha spist forurenset mat.[/gdlr_box_icon]

Fedme og diabetes

En rekke studier underbygger hypotesen om at organiske fosfatmidler og klormidler bidrar til fedme og diabetes type 2. Dette ser blant annet ut til å skje ved at stoffene forstyrrer kroppens omsetning av glukose og fettsyrer. En rekke studier viser at eksponering for organiske fosfatmidler øker blodsukkeret. Andre studier viser at de øker nivåene av triglyserider (nøytralfett) i blodet. Organiske fosfatmidler fører også til oksidativt stress i kroppen. En mekanisme som kan forklare virkningen på blodsukkeret, er at bukspyttkjertelen er mer sårbar for oksidativt stress enn andre vev og organer. Oksidativt stress spiller en viktig rolle i å forårsake insulinresistens og dårlig funksjon av bukspyttkjertelens betaceller. 

En forskergruppe fra Tunisia konkluderer i en oversiktsartikkel med at organiske fosfatmidler utgjør en viktig risikofaktor for å utvikle diabetes type 2.6 Selv om det trengs mer forskning omkring slike viktige temaer, er det all grunn til å ta problemstillingen på alvor allerede nå fordi organiske fosfatmidler er i så utstrakt bruk over hele verden. 

Kilder

1.  Carpenter DO. Environmental contaminants as risk factors for developing diabetes. Reviews on Environmental Health 2008; 23: 59-74.

LES OGSÅ  Diabetesfri på lavkarbokosthold

2.  Ruzzin J, Petersen R, Meugnier E, mfl. Persistent organic pollutant exposure leads to insulin resistance syndrome. Environmental Health Perspectives 2010; 118: 465-71.

3.  Alonso-Magdalena P, Morimoto S, Ripoll C, mfl. The estrogenic effect of bisphenol-A disrupts pancreatic beta-cell function in vivo and induces insulin resistance. Environmental Health Perspectives 2006; 114: 106-12.

4.  Ropero AB, Alonso-Magdalena P, García-García E, mfl. Bisphenyl-A disrupution of the endocrine pancreas and blood glucose homeostasis. International Journal of Andrology 2008; 31: 194-200.

5.  Lang IA, Galloway TS, Scarlett A, mfl. Association of urinary bisphenol A concentration with medical disorders and laboratory abnormalities in adults. The Journal of the American Medical Association 2008; 300: 1303-10.

6.  Rezg R, Mornagui B, El-Fazaa S mfl. Organophosphorus pesticides as food chain contaminants and type 2 diabetes: a review. Trends in Food Science & Technology 2010; 21: 345-57.

7.  Havas M. Electromagnetic hypersensitivity: biological effects of dirty electricity with emphasis on diabetes and multiple sclerosis. Electromagnetic Biology and Medicine 2006; 25: 259-68.

8.  Havas M. Dirty electricity elevates blood sugar among electrically sensitive diabetics and may explain brittle diabetes. Electromagnetic Biology and Medicine 2008; 27: 135-46.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner