Skip to main content

Klager på ”Folkeopplysningen”

Klager på ”Folkeopplysningen” / 2013 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft”Folkeopplysningen” ble klagd inn både til Kringkastingsrådet og Pressens Faglige Utvalg av to foreninger og flere privatpersoner. Utfallet er foreløpig uvisst. 

 

 

”Folkeopplysningen” ble klagd inn både til Kringkastingsrådet og Pressens Faglige Utvalg av to foreninger og flere privatpersoner. Utfallet er foreløpig uvisst. 

 

Den landsdekkende pasientforeninga Norsk Homøopatisk Pasientforening (NHPF) valgte å klage ”Folkeopplysningen” og i særdeleshet programmet om homøopati, inn for Kringkastingsrådet. Bakgrunnen for klagen var blant annet latterliggjøring av ”motstandere”, ensidighet, uvitenskapelige metoder, valg av representanter for den ”alternative siden” og programledernes mange og uklare roller. 

I desember klagde også terapeutforeninga Norske KvanteMedisinere15 serien inn for Kringkastingsrådet. Essensen i klagen var at selve programkonseptet ble framstilt som folkeopplysning, men hadde i virkeligheten form som latterliggjøring av hele alternativbransjen. Det ble påpekt direkte feil og villedning i program nummer 2 om apparater, og utvelgelsen av terapeuter til dette programmet virket tilfeldig valgt.

To andre privatpersoner (og utøvere av alternativ medisin) sendte også inn korte klager til Kringkastingsrådet.8,16 De to private klagene var relativt korte, og innsenderne mente blant annet at ”Folkeopplysningen” tok for lite hensyn til at mange alternative behandlere har lang utdanning. De klagde også over at alle alternative utøvere ble skåret over en kam. Begge klagerne fikk svar fra NRK, som la vekt på at det generelle mediebildet, inkludert flere av NRKs programmer, ofte løfter fram positive historier om alternativ behandling. Det ble understreket at ”Folkeopplysningen” ser på alternativ behandling ut fra et vitenskapelig ståsted, som er et perspektiv som ikke er like tilgjengelig for alle. Det ble også påpekt at NRK som allmennkringkaster har en viktig oppgave i å formidle også dette, og at dette premisset ble kommunisert tydelig i serien.16

LES OGSÅ  Hvilke kilder kan vi stole på i helse- og ernæringsdebatten?

I tillegg til direkte svar på de to korte klagene ble alle fire klagene vurdert av Kringkastingsrådet i desember 2012. Rådet mente det var viktig at serien om alternativ medisin ble produsert, det vil si at det var behov for både informasjon og debatt om emnet. Under diskusjonen i rådet kom det fram kritikk mot NRK for tilløp til unødig harselering og for at bruken av de virkelige spesialistene på alternativ medisin ikke var god nok. Rådet konkluderte likevel med å ta klagene til orientering. NRK mente at serien totalt sett ikke ga grunnlag for kritikk fra rådet.17

 

Klager til PFU

Norsk Spiritualist Forening18 (NSF) klagde inn ”Folkeopplysningen” til Pressens faglige utvalg (PFU).19,20 Foreninga mente at programserien var useriøs og at NRK ved hjelp av serien drev hets av alternativbransjen og brøt god etikk på flere måter. NSF klagde spesielt på de to episodene om healing (program 1) og klarsyn (program 4) som spesielt angår deres medlemmer. De mente at tittelen på serien var misvisende og at NRK hadde brukt virkemidler som klipping, ensidige utsagn, falske tester og sterk vinkling i redigeringen av programmet. NSF klagde på vegne av over 1000 medlemmer, 200 healere i Healerforbundet (NSFH), nesten 40 medier i Mediumforbundet (NSFM) og spesielt på vegne av ett av NSFs medlemmer som de hevder ble lurt i programmet. Avgjørelsen til PFU falt 18. desember: NRK har ikke brutt god presseskikk.

Også terapeutorganisasjonen Norske KvanteMedisinere klaget serien inn for PFU. I PFU-sekretariatets innstilling av 8. januar går det fram at de ikke mener det foreligger brudd på god presseskikk. Selve PFU hadde ikke behandlet saken da VOF gikk i trykken. 

LES OGSÅ  Mat&helse legger ned

 

Les også:

Kritikk fra homøopatisk hold

Etikk og juss

 

 

Kilder:

1.  http://www.nhl.no/

2.  Mohr S. Homeopati er kommet for å bli. 

http://www.nrk.no/ytring/homeopati-er-kommet-for-a-bli-1.8333981 (21.11.2012).

3.  http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/pharmaceutical_and_cosmetic_products/l21230_en.htm (21.11.2012).

4.  Steinsbekk A, Fønnebø V, Lewith G mfl. Homeopathic care for the prevention of upper respiratory tract infections in children: a pragmatic, randomised, controlled trial comparing individualised homeopathic care and waiting-list controls. Complementary Therapies in Medicine 2005; 13: 231-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16338192

5.  Bell IR, Lewis DA, Schwartz GE mfl. Electroencephalographic cordance patterns distinguish exceptional clinical responders with fibromyalgia to individualized homeopathic medicines. Journal of Alternative and Complementary Medicine 2004; 10: 285-99. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15165409

6.  Bell IR, Lewis DA, Lewis SE mfl. EEG alpha sensitization in individualized homeopathic treatment of fibromyalgia. International Journal of Neuroscience 2004; 114: 1195-220. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15370183

7.  Bell IR, Howerter A, Jackson N mfl. Multiweek resting EEG cordance change patterns from repeated olfactory activation with two constitutionally salient homeopathic remedies in healthy young adults. Journal of Alternative and Complementary Medicine 2012; 18: 445-53. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22594648

8.  Aalberg TK. Klage ”Folkeopplysningen”. 11.10.2012. http://fritanke.no/download.php?FilID=187 (27.11.2012).

9.  Mysterud I. Målbare effekter i homøopatiske fortynninger. VOF 2011; 2 (3): 56-8.

10.  Hågensen AC, Røssberg E. Undergraving – og villedende folkeopplysning. Dagens Medisin 2012; nr. 19. http://www.dagensmedisin.no/debatt/undergraving—og-villedende-folkeopplysning/ (27.11.2012).

11.  Vickers AJ, Cronin AM, Maschino AC mfl. Acupuncture for chronic pain. Individual patient data meta-analysis. Archives of Internal Medicine 2012; 172: 1444-53. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22965186

12.  Lindeland JP. Folkeopplysning som ironi. Nrk.no 17.9.2012. http://www.nrk.no/ytring/folkeopplysning-som-ironi-1.8324854 (26.11.2012).

13.  http://www.lovdata.no/all/nl-20030627-064.html

14.  http://www.saborg.no/

15.  http://www.norskekvantemedisinere.no/

16.  Gran E. Folkeopplysningen til Kringkastingsrådet. http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8937 (23.11.2012).

17.  E-post av 10. desember 2012 fra Juridisk avdeling i NRK ved rådsskretær Erik Berg-Hansen om klage til Kringkastingsrådet om Folkeopplysningen.

LES OGSÅ  Etter Paris – hva nå?

18.  http://www.spiritualist.no/

19.  Riise HB. Norsk Spiritualist Forening klager på ”Folkeopplysningen”. 

http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.8334261 (23.11.2012).

 

20.  Gran E. Klager Folkeopplysningen inn for PFU. http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=8919 (23.11.2012).


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner