Skip to main content

Etikk og juss

 

Naturterapeut John Petter Lindeland hevder at ”Folkeopplysningen” ikke tok hensyn til etiske og juridiske aspekter forbundet med bruken av alternativ/komplementær medisin.14

Lindeland viser til at alternativ behandling er regulert av ”Lov om alternativ behandling av sykdom mv.”13 og dertil hørende forskrifter: ”Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling” og ”Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom”. Han framhever at sistnevnte forskrift gir klare eksempler på markedsføring som er innenfor rammen av loven og de som ikke er det. Dette er rettsgrunnlaget for alternativ behandling som enhver offentlig godkjent helsearbeider og andre utøvere har plikt til å forholde seg til og være informert om.

Han mener at flere utøvere som var med i serien, opptrådte i grenselandet mellom hva som er lovlig med hjemmel i nevnte rettsgrunnlag. Det gjaldt særlig bruk av språk og andre begreper i forbindelse med diagnose og forklaringsmodeller. Han trakk fram at Sammenslutningen av alternative behandlingsorganisasjoner (SABORG)14 ser med stort alvor på denne typen atferd og derfor lenge har arbeidet med utdanningsspørsmål knyttet til etikk, kommunikasjon og etablering av et felles klageorgan (Rådet for etikk) for å styrke pasienttryggheten. Alle medlemsorganisasjonene plikter å implementere disse konsensusvedtakene i sin kommunikasjon med terapeuter og utdanningsinstitusjoner.

LES OGSÅ  Brød og sirkus til folket – mediene støtter status quo

Lindeland mente at alternativbransjen har mye å vinne når det gjelder å utvikle en etisk og juridisk forsvarlig kommunikasjon med både pasienter og det offentlige rom. Derfor var ”Folkeopplysningen” et legitimt innslag som kunne ha satt fokus på måten enkeltutøvere sprer ”språklige tåkeheimer” på om helsetilstand, prognose, diagnose og andre forklaringsmodeller. Like fullt opplevde han at deler av serien latterliggjorde og banaliserte ulike terapier og terapeuter.

Han avslutter med et ønske til NRK: Neste gang de lager et tilsvarende program, bør det være på en form som med rette kan kalles folkeopplysning og der hovedintensjonen er å gi det norske folk informasjon og kunnskaper som hver enkelt kan bruke for å gjøre seg opp en mening om seriøsitet og etisk forsvarlig nivå. 

 

Les også:

Kritikk fra homøopatisk hold

Klager på ”Folkeopplysningen”


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner