Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2011 > Lavkarbo og kreft

Lavkarbo og kreft

For mer enn 80 år siden påviste den tyske nobelprisvinneren i medisin Otto Heinrich Warburg (1883-1970) at de fleste kreftceller er mer avhengige av glukose enn normale celler. Dette skulle tilsi at lite sukker og karbohydrater i kostholdet skulle motvirke kreftutvikling, hvilket en rekke studier viser. Selv om kliniske erfaringer har vist at dette stemmer, er det behov for flere kontrollerte studier for bedre å forstå mekanismene som påvirker veksten av ulike typer kreft.

En kanadisk forskergruppe har nylig testet hvordan sukkerinnholdet i fôret påvirker mus som fikk operert inn en kreftsvulst. De fôret flere grupper mus med lite karbohydrat (8-15 energiprosent) og mye protein (58-69 E%), mens en annen gruppe ble fôret med et vestlig kosthold med mye karbohydrat (55 E%) og moderat med protein (23 E%).

Alle gruppene fikk like mye energi i maten. Dyra som ble fôret med lite karbohydrat, fikk redusert vekst av svulstene og lavere forekomst av svulster enn de som fikk mye karbohydrat. Forskerne konkluderte at lavkarbokosthold har potensial til både å forebygge kreft og brukes i behandling av slike sykdommer. De peker på behovet for mer forskning på bruk av lavkarbokosthold på klinikker, særlig i kombinasjon med eksisterende terapier. IM

Kilde:

Ho VW, Leung K, Hsu A mfl. A low carbohydrate, high protein diet slows tumor growth and prevents cancer initiation. Cancer Research 2011; 71: 4484-93.

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Myseprotein
Bikarbonat
Kollagen
Jevninger

Legg igjen et svar