Skip to main content

Medienes harselas med den alternative bransjen

[wcm_restrict]

Mediene har i en årrekke framstilt naturmedisin og bransjens terapeuter som enten mirakelarbeidere eller sjarlataner. I sin hunger etter sensasjoner har mediene karakterisert oss som uprofesjonelle, kunnskapsløse og upålitelige. Vi kjenner oss ikke igjen slike beskrivelser. 

Tekst Maria Hauge, Ånund Susort og Fride Aasen     Foto Shutterstock

Mediene har alltid elsket den alternative bransjen. Elsket – fordi den har vært så lett å forme til noe sensasjonelt mennesker vil lese om – på godt og vondt. På midten av 1970-tallet var jeg (Fride Aasen) student ved Norsk Akademi for Naturmedisin (NAN), som ble grunnlagt i 1975 av homøopat Bjørn Olav Røssberg (d. 2002) og lege Jens Lunden. Under en forelesning uttalte rektor Røssberg at han ikke likte medienes, spesielt ukebladenes, omtale av naturmedisin. Vi ble alle litt forbauset, for på den tiden var mediene full av lovord og publiserte artikkel på artikkel om mirakuløse resultater. Hvorfor likte ikke Røssberg det? Jo, at journalister aldri kunne forholde seg til fakta, men måtte overdrive for å lage ”gode historier”. Folk slukte dette rått, enten det dreide seg om fru Rasmussens leddgikt som gikk over på to behandlinger med akupunktur, eller Påls MS som ble bra etter han fikk noen urter. Hvem vil vel ikke få mer energi av en sukkerpille eller et nålestikk? Slik holdt mediene på i mange år, spesielt ukepressen. 

Som praktiserende naturterapeut på 80- og 90-tallet opplevde man stor pågang av mennesker som ville ha samme behandling som de hadde lest om i ukeblader og aviser. Resultatene ble ikke så gode som forventet, siden det var vanskelig å leve opp til disse mirakelhistoriene. Mediene hadde tatt noen snarveier og forholdt seg ikke helt til sannheten. Historien ble ikke like god når man samtidig måtte fortelle om alt det andre man måtte gjøre for å bli bedre, slik som endring av kosthold og livsstil og som vi naturterapeuter alltid forskrev. Mediene ville ha det enkelt og alltid personifisere. Følelsene ble satt i sving hos leseren når de leste om en person som hadde opplevd noe mirakuløst ved hjelp av naturmedisin. Den faglige vinklingen forsvant, og synsingen overtok, for synsing er basert på følelser, ikke fakta.

Medienes forenkling av naturmedisinen har fått store følger. Mange feil er blitt gjort, og mange sitter igjen med et forvrengt bilde av bransjen. Da det ble mindre salg av fortsatt å skrive om mirakler (som kjent skjer ikke mirakler ofte), snudde mediene og begynte nådeløst å rakke ned på naturmedisin med samme oppskrift som før. De tok fortsatt snarveier og personifiserte; de forholder seg fortsatt ikke til fakta. Leseren kan derfor fortsatt synse i vei, den veien journalistene har lagt opp til. Det selger!

En historie fra virkeligheten

Historien nedenfor er det eneste som er virkelig i denne fortellingen. Innholdet er imidlertid basert på løgn og bedrag.

Under falsk identitet bestilte en journalist time til sin datter hos en naturterapeut med den hensikt å lyve om datterens helsetilstand. Barnet som stilte til konsultasjonen, var heller ikke journalistens datter, men en som var instruert i å spille datteren og lyve om sin helsetilstand. Hele konsultasjonen ble tatt opp med skjult kamera, og etter en tur i produksjonsrommet ble noen korte klipp fra konsultasjonen sendt på riksdekkende TV i beste sendetid. Navnet og tittelen på terapeuten blir nevnt og filmen blir ikke sladdet.

Bakgrunnen 

Episoden som ble sendt i programmet Helsekontrollen våren 2017, var et ”bestillingsverk” fra Norsk Barnelegeforening (NBF). TV2 ble kontaktet av nevnte forening for å lage et program der ulike naturterapeuter, blant annet en biopat, ble filmet med skjult kamera. Foreningen ville med dette programmet starte en debatt om hvorvidt man burde forby naturterapeuter å behandle barn. Det er viktig å få fram formålet med programmet, hvor en aktørs standpunkt var å vise til feilaktig behandling og/eller analyser fra ulike terapeuter innenfor den alternative bransjen. Aktørens formål var å få fram at slike terapeuter er med å sykeliggjøre barns helse, og ga mediene i oppdrag å lage et program som oppfylte dette ønsket. Dette tok TV2 på strak arm. 

LES OGSÅ  Civita-rapporten om alternativ behandling: Ideologi eller realpolitikk?

Skjult kamera som metode

Så vidt oss bekjent, er metoden juridisk lovlig for å få fram sannheter man ellers ikke ville fått. Når politiet eller medier bruker skjult kamera mot kriminelle miljøer, gjør de det for å bruke dette som bevismateriale i kriminalsaker. Hvis slike opptak skal vises offentlig, skal personer involvert bli beskyttet for å unngå gjenkjenning og forhåndsdømming. I denne sammenheng kan man lure på hvorfor metoden som vanligvis anvendes i kriminalsaker, ble valgt som eneste metode. Det er ikke forbudt å behandle barn i Norge, ei heller å bruke analyseverktøy som terapeuten brukte i den filmede konsultasjon. 

Den fullstendige konsultasjonen ble ikke vist i sin helhet, og vi vet derfor ikke om terapeuten var blitt bedt om å forklare sine funn eller om hele forklaringen omkring analysene ble vist i klippene. Det er sannsynlig at vedkommende terapeut ble stilt ledende spørsmål som skulle tilfredsstille bestillingsverkets hensikt. Når vi kun ser korte klipp i det viste TV-innslaget, kan disse enkelt ha blitt redigert slik at de bygger opp under formålet med bestillingsverket. Det som kom fram på TV2 om konsultasjonen med ”falsk” pasient ved hjelp av skjult kamera, ga et utilstrekkelig grunnlag å vurdere terapeutens diagnostiske informasjon og behandling. I slike tilfeller bør man heller vektlegge den enorme belastningen det er å bli framstilt på riksdekkende TV med fullt navn og bilde, som en annen kriminell. Den valgte metoden er direkte krenkende og viser på ingen måte sannheten omkring en terapeuts seriøsitet. 

Mediene til angrep på enkeltmennesker

Biopaten som ble ufrivillig brukt i programmet, ble kort tid etter det skjulte opptaket informert om at materialet skulle brukes til programmet ”Helsekontrollen”. Han ble også oppfordret til å bli intervjuet som en del av programmet, samtidig som han ble invitert til ulike debattprogrammer i etterkant av visningen. Imidlertid fikk han lite tid til forberedelser og fikk heller ikke se opptaket før det ble vist på riksdekkende TV. I liknende situasjoner innenfor helsevesenet, skoleverket, konserner eller organisasjoner, svarer representanter for slike institusjoner på TV – ikke en enkelt ansatt eller et enkelt medlem. Har en lege forårsaket noe klanderverdig, til og med tabber som kan ha forårsaket dødsfall, må ikke legen uttale seg på TV. Saken blir belyst av en representant/pressetalsmann. Advokater uttaler seg på vegne av en som er siktet for en kriminell handling. Begrunnelsen til å ha slike representanter, er at den siktede ikke skal si noe som kan påvirke den aktuelle saken. 

Sykeliggjøring – misforståelse av hva naturmedisin er

Noe av det NBF har vært opptatt av, er at den alternative bransjen sykeliggjør barn. Vi mistenker selvfølgelig ikke NBF for ikke å ha de edleste hensikter, men tror bare ikke at de vet hvilken ressurs naturmedisin kan være i behandling av barn. Vi kan ikke svare for hele bransjen, kun for det vi representerer innen naturmedisin. 

Vi mener at sykdom utvikles dersom kroppen blir utsatt for flere belastninger enn det den evner å regulere. 

Biopati eller biologisk medisin har alltid vært opptatt av å vise til bakenforliggende årsaker til helseproblemer. Biopatien har vært forut for sin tid når det gjelder forståelsen av hvordan mikroorganismer som lever i dysbiose med kroppen, kan lede til kroniske sykdommer.1,2 Vi mener at sykdom utvikles dersom kroppen blir utsatt for flere belastninger enn det den evner å regulere. Dette er kjernen innenfor all behandling med klassisk naturmedisin, slik som tradisjonell kinesisk og ayurvedisk medisin. Sykdom oppstår når mengden av belastninger (fysiske, miljømessige, mikrobiologiske, arvelige, osv.) overskrider kroppens naturlige evne til selvhelbredelse. Biopater er derfor opptatt av å finne ut hva som belaster kroppen og å fjerne slike belastninger førsykdom utvikles. Alle analysene vi bruker, er utviklet for å finne ut hvilke belastninger kroppen er blitt utsatt for, slik at vi kan fjerne belastningene og/eller styrke kroppens eget regulasjonsystem. Dette er ikke sykeliggjøring, men forebygging. 

Folkeopplysningen

Folkeopplysningen er et norsk program som har gått på NRK1 siden 2012. ”Programmet forsøker å granske ulike fenomener og oppfatninger som synes å ha fått et visst fotfeste i samfunnet”, kan vi lese på Wikipedia. Her kommer vi tilbake til sakens kjerne. Er oppfatninger som synes å ha fått et visst fotfeste i samfunnet, basert på medienes enkle framstilling av naturmedisin, inkludert deres ”mirakelframstilling” for noen tiår siden? Gjennomgangstemaet i Folkeopplysningens omtale av naturmedisin var at ”pasienter” gikk til en eller annen behandler som skulle lindre/helbrede en vond skulder, en vond rygg eller liknende – med kun én behandling. I etterkant ble vedkommende intervjuet: ”Virket det”? Deretter kom dommen – fra en fysiker med bakgrunn fra barne-tv. 

Naturmedisin er ikke det samme som symptombehandling og har aldri vært ment å skulle virke etter bare én behandling.

Naturmedisin virker ikke slik

Naturmedisin virker ikke på den måten og har aldri gjort det. Her må mediene ha lest sine egne artikler fra 1970- og 80-tallet. Naturmedisin er ikke det samme som symptombehandling og har aldri vært ment å skulle virke etter bareén behandling. For å få til det, må det sterkere lut til, og slik behandling må man i så fall få hos legen. Har man en kronisk sykdom, må årsaken til denne behandles. Dette involverer som regel en grundig endring av flere faktorer som livsstil og kosthold, oppbygging av immunforsvaret og regulering av organsystemer som for eksempel fordøyelsen – i tillegg til behandlinger som akupunktur, fotsoneterapi eller annet. Maten vi spiser, omgivelsene vi bor i samt fordøyelsen (nedbrytning og opptak) er med på å danne det indre biologiske miljøet i kroppen vår. Dette miljøet påvirker utallige mikroorganismer som lever på våre slimhinner og i tarmene, og som har livsviktige funksjoner. Alle norske barn lærer tidlig i livet at noen bakterier som ikke er ”snille”, liker sukker (Karius og Baktus). Kosten vår påvirker bakteriefloraen, og bakterier påvirker vår helse. Dette har naturterapeuter alltid sagt. Nå sier forskningen det også.1,2,3,4 Det er det vi står for, og det er det som er vårt fag. Ikke framstill oss som noe annet. Ikke bruk skolemedisinske metoder for å bekrefte eller avkrefte sannheten om naturmedisin. At det ikke vil virke, kan vi si på forhånd. Når mediene lyver om årsaken til pasienters problemer, blir det vanskelig å være naturterapeut, siden grunnlaget vi jobber ut fra, blir endret. 

LES OGSÅ  Etter Paris – hva nå?

Komplementær medisin – stort i EU

Europas største messe for komplementærmedisin, Medizinische Woche, finner sted hver høst i Baden-Baden i Tyskland.5 I 2018 var det 52. året messen ble avholdt. Over 3 000 leger fra hele verden samlet seg rundt temaet ”komplementær-medisin”. Her kommer forskere fra hele verden og legger fram sine hypoteser, teorier og funn innen naturterapi/biologisk medisin. Det holdes seminarer og kurs. Man debatterer og lærer av hverandre. Leger er med på kurs i mørkefeltmikroskopi og homøopati, urter og mer avanserte behandlingsmetoder for å kunne diagnostisere alvorlige sykdommer. Hensikten er å finne ut av ting, å hjelpe mennesker til bedre helse. Tusenvis av leger fra hele verden bruker det vi kaller biologisk medisin (naturmedisin) i tillegg til konvensjonelle metoder. Hvordan kan en fysiker fra barne-tv i Norge tro at han vet bedre enn dem? Eller en sommervikar-journalist fra VG?6

Hva kan vi lære av dette?

Siden mediene i en årrekke har harselert med naturmedisin og naturterapeuter, er det opplagt at noe bør gjøres. Spørsmålet vi som faggruppe bør stille oss, er hva vi selv kan gjøre for å nyte mer respekt i samfunnet og bedre kommunikasjonen med både mediene og helsevesenet. Vi bør ta på alvor signaler vi får fra aktører i helsemarkedet, inkludert Norsk Barnelegeforening. Det hadde vært fint om de hadde sluppet å skape debatt ved hjelp av skjult kamera. Vi har ingen mistanke om at de gjorde det med lett hjerte. 

Naturmedisin er ikke det samme som symptombehandling og har aldri vært ment å skulle virke etter bare én behandling. Man kan lett se for seg tilsvarende problemer forbundet med analyse- og behandlings-metoder hvis man tar ulike funn ut av sammenhengen.

I medieinnslaget med skjult kamera ble det kun vist klipp fra bruk av et analyseapparat. Dette apparatet er imidlertid ikke en del av biopatisk praksis. Vi hadde heller ingen kunnskaper om det og følgelig ingen forutsetninger til å kunne vurdere validiteten av det som kommer fram. Man kan lett se for seg tilsvarende problemer forbundet med analyse- og behandlingsmetoder som fotsoneterapi, øreakupunktur, irisanalyse og mørkefeltmikroskopi, metoder som vi anvender – hvis man tar ulike funn ut av sammenhengen. Man kan derfor diskutere hvorvidt en terapeut bør opplyse pasienten om funn fra analysene, dersom pasienten ikke har kunnskap om metodene. I stedet for klarhet kan dette føre til misforståelser eller forvirring. 

LES OGSÅ  Om makt og motkulturell avmakt

Det er imidlertid viktig at vi opplyser om hvilke teorier vårt fag er basert på. Et eksempel kan være å fortelle pasienten hvorfor det er viktig for helsen å ha en balansert bakterieflora, eller hvilke følger det kan få om man ikke endrer kost- og livstilsvaner. Etter mange tiårs erfaring har naturmedisin bidratt til å endre mange menneskers liv til det bedre, nettopp fordi vi har snakket om dette. Det kan synes som en knivskarp balansegang mellom å være informativ og å uttale seg på en slik måte at pasienten mener seg sykeliggjort. Her bør alle fagretninger samarbeide om å finne gode forklaringsmodeller. Et mål kan være å samkjøre forskjellige retninger innen naturmedisin der de overlapper hverandre, slik at vi ikke framstår fragmentert og forvirrende på andre. 

Vilje til profesjonalisering

Myndighetene har tydelig uttrykt ønske om økt kvalitet og profesjonalisering innen naturmedisin. Dette kommer blant annet til uttrykk i Ot.pr. nr. 27, kapittel 11.3.6 om helsemyndighetenes samarbeid med utøverorganisasjonene:

Samtidig er det ønskelig fra myndighetenes side å kunne gi styringssignaler og incitamenter til utøverorganisasjonene, samt bidra til at utøverorganisasjonene selv driver fram en ønsket utvikling. Det gjelder på en rekke områder, for eksempel innen forskning, fagutvikling, utdanning – og organisasjonsutvikling. Videre ser departementet behovet for at en mer samlet bransje driver en helhetlig politikk- og fagutvikling på feltet, både internt blant alternative behandleres organisasjoner og eksternt ovenfor befolkningen og myndighetene.

Foreninger som Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) arbeider kontinuerlig for presisering av krav til terapeutkompetanse som varetar pasientsikkerheten. I Norge har leger flest ingen bakgrunn i komplementærmedisin. Det er spesielt viktig at vi samarbeider og gjør det vi kan for å heve profesjonaliseringen av vår bransje, siden befolkningen helt klart ønsker et godt tilbud innen naturmedisin.7

Utdanning gir pasienttrygghet

Et argument som kom fram i dialogmøtet mellom NNH og NBF i etterkant av medieinnslaget, er at bransjen har behov for bedre regulering. Når bransjen ikke klarer å regulere seg selv innenfra, må den reguleres utenfra, uttalte representanten fra NBF. Dette understreker betydningen av at skoler tar utdanning på alvor og at naturmedisinske foreninger stiller større krav til sine medlemmer. Naturterapeuter bør aldri ta snarveier via korte og ufullstendige utdanninger som ikke gir kompetanse til å behandle syke mennesker. Dette er spesielt viktig ved behandling av barn. Alle som skal ”ta andre i kur”, må ha et kunnskapsgrunnlag som også omfatter medisinske fag i tillegg til naturmedisinske fag. 

Naturmedisinen fortjener en plass i Helse-Norge som en aktør med fokus på forebyggende medisin og naturlig helse, der respekt og samarbeid med helsevesenet inngår som en naturlig del. Terapeuter må fortsette å jobbe via sine respektive foreninger og informere bedre om hva vi representerer. Så er det bare å håpe at mediene slutter å harselere og henge ut både enkeltmennesker og bransjen som helhet. 

Om forfatterne
Maria Hauge (f. 1978) er utdannet biopat fra Akademiet for Biologisk Medisin i 2010. Hun jobber som biopat i Moss. E-post: maria@biopatabm.no
Aanund Susort (f. 1961) er utdannet biopat fra Akademiet for Biologisk Medisin i 2009. Han jobber som biopat i Fredrikstad. E-post: aanund.susort@gmail.com.
Fride Aasen (f. 1949) er utdannet biopat Biopat og Urteskolen (DK) i 1988. Hun jobber som biopat ved Holmen akupunktur og naturterapi i Asker. E-post: frideaas@online.no

Kilder:

1 Spilde I. Forgiftet innenfra. Forskning.no 1.12.2011. http://forskning.no/bakterier-immunforsvaret-sykdommer/2011/11/forgiftet-innenfra 

2 Bakterier, dødelige og nødvendige. Apollon 2016. https://www.apollon.uio.no/tema/bakterier/ 

3 Vogt Y. Antibiotika kan ødelegge den moderne medisinen. Apollon 21.8.2014. http://www.apollon.uio.no/artikler/2014/3_antibiotika.html

4 Goldman B. Scientists show how antibiotics enable pathogenic gut infections. Stanford Medicine 1.9.2013. http://med.stanford.edu/news/all-news/2013/09/scientists-show-how-antibiotics-enable-pathogenic-gut-infections.html

5 http://www.medwoche.de/englische-programm.htm

6 Aasen F. Lurt av VG igjen? Tunmed.blog 10.8.2015. https://tunmed.blog/2015/08/10/lurt-av-vg-igjen/

7 Nordbrenden U. Nordmenn vil ha alternativ behandling – politikerne må følge opp. Alternativ.no 7.11.2017. http://www.alternativ.no/art/?id=44

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner