Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2013 > Meditasjon, stressreduksjon og hjerte- og karsykdommer

Meditasjon, stressreduksjon og hjerte- og karsykdommer

Folk av afrikansk herkomst i USA har større forekomst av hjerte- og karsykdom enn andre grupper. En hypotese er at psykososialt stress kan forklare deler av årsaken. Forskere ønsket å teste om transcendental meditasjon kan redusere risikoen for dødelighet, hjerteinfarkt og slag hos pasienter med hjerte- og karsykdom fra denne etniske gruppa. Det ble trukket lodd om hvilken halvpart av vel 200 menn og kvinner med hjerte- og karsykdom som skulle lære å meditere og hvilken halvpart som skulle følge et helseutdanningsprogram for slike personer. Etter vel fem år var det tydelig at meditasjonsgruppa hadde lavere risiko for å ha blitt rammet av død, hjerteinfarkt og slag enn kontrollgruppa. Meditasjonsgruppa hadde også lavere blodtrykk og psykososiale stressfaktorer. Transcendental meditasjon kan derfor være nyttig for å hindre dødsfall eller hjerteinfarkt/slag hos dem som allerede har hjerte- og karsykdom. IM

Kilde:

Schneider RH, Grim CE, Rainforth MV mfl. Stress reduction in the secondary prevention of cardiovascular disease: Randomized, controlled trial of transcendental meditation and health education in blacks. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes 2012; 5: 750-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23149426

You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
5G: Er Ericssons redning folkehelsas dødsstøt?
Alene i kampen mot kreft

Legg igjen et svar