Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2013 > Mobilstråling kan bidra til hjernekreft

Mobilstråling kan bidra til hjernekreft

Ny svensk forskning underbygger tidligere studier som har funnet at mobiltelefonbruk øker risikoen for å utvikle ondartede hjernesvulster. I den nye studien ble det funnet at de som har brukt mobiltelefon eller trådløs telefon i mer enn 25 år, har tre ganger økt risiko for å ha utviklet en type ondartet hjernesvulst (gliom). Bruk av mobiltelefon eller trådløs telefon i sammenlagt mer enn 2 376 timer medfører økt risiko, men risikoen begynner å øke allerede ved en totalbruk på rundt 1 000 timer. Flere svulster ble funnet på den siden av hodet man normalt holder mobiltelefonen enn den siden man sjelden holder den.

I den nye studien ble personer med gliom sammenliknet med en kontrollgruppe, og for begge grupper ble det undersøkt hvor mye de hadde brukt trådløs kommunikasjon i foregående år. Personene var av begge kjønn og i alderen 18-75 år. Den nye studien underbygger hypotesen at mikrobølgestråling fra trådløs kommunikasjon spiller en rolle i kreftutvikling. IM

Kilde:

Hardell L, Carlberg M, Söderqvist F mfl. Case-control study of the association between malignant brain tumours diagnosed between 2007 and 2009 and mobile and cordless phone use. International Journal of Oncology 2013; DOI: 10.3892/ijo.2013.2111.

You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar