Skip to main content

Mobilstråling kan bidra til hjernekreft

Ny svensk forskning underbygger tidligere studier som har funnet at mobiltelefonbruk øker risikoen for å utvikle ondartede hjernesvulster. I den nye studien ble det funnet at de som har brukt mobiltelefon eller trådløs telefon i mer enn 25 år, har tre ganger økt risiko for å ha utviklet en type ondartet hjernesvulst (gliom). Bruk av mobiltelefon eller trådløs telefon i sammenlagt mer enn 2 376 timer medfører økt risiko, men risikoen begynner å øke allerede ved en totalbruk på rundt 1 000 timer. Flere svulster ble funnet på den siden av hodet man normalt holder mobiltelefonen enn den siden man sjelden holder den.

I den nye studien ble personer med gliom sammenliknet med en kontrollgruppe, og for begge grupper ble det undersøkt hvor mye de hadde brukt trådløs kommunikasjon i foregående år. Personene var av begge kjønn og i alderen 18-75 år. Den nye studien underbygger hypotesen at mikrobølgestråling fra trådløs kommunikasjon spiller en rolle i kreftutvikling. IM

Kilde:

Hardell L, Carlberg M, Söderqvist F mfl. Case-control study of the association between malignant brain tumours diagnosed between 2007 and 2009 and mobile and cordless phone use. International Journal of Oncology 2013; DOI: 10.3892/ijo.2013.2111.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner