Skip to main content

NeoRhythm for bedre hjernefunksjon

NeoRhythm er et lite apparat utformet som en bøyle til å ha på hodet. Den sender ut svake, pulserende elektromagnetiske felter for å påvirke hjernebølgene. Apparatet er enkelt i bruk og styres via en smarttelefon. Foreløpige studier indikerer at apparatet kan hjelpe til lettere å komme i en ønsket sinnstilstand. 

Tekst Iver Mysterud

Kort fortalt

NeoRhythm er et lite apparat utformet som en bøyle til å ha på hodet. Den sender ut svake, pulserende elektromagnetiske felter for å påvirke hjernebølgene. Apparatet er enkelt i bruk og styres via en smarttelefon. Man kan velge mellom sju ulike programmer av en varighet på 30 eller 60 minutter (søvnprogrammet inntil 8 timer). NeoRhythm er basert på en spesifikk type behandling med pulserende elektromagnetiske felter (PEMF) som kalles repetert transkraniell magnetisk stimulering (rTMS). Hjernen kan justere hjernebølgene slik at de stemmer overens med ytre stimuli. NeoRhythm bruker denne naturlige prosessen for å stimulere hjernen til å jobbe med bestemte frekvenser som samsvarer med vår foretrukne sinnstilstand. Dette er derfor en form for hjernetrening eller hjernepåvirkning som lærer hjernen til å svinge i takt med de frekvensene vi ønsker.

NeoRhythm styres fra en smarttelefon ved hjelp av en app (NeoRhythm App) og blåtannteknologi. Man kan velge mellom sju ulike programmer av en varighet på 30 eller 60 minutter (søvnprogrammet inntil 8 timer): 1. Bedre søvn skal hjelpe til med å sovne inn raskere og få en dypere søvn. 2. Forbedret mental kapasitet skal gi bedre konsentrasjonen på jobb og i studier. 3. Theta-meditasjon skal fordype meditasjonen enten man bruker den i forbindelse med yoga, oppmerksomhetstrening, bønn eller meditasjon. 4. Energi og vitalitet skal øke energien og vitalisere kropp og sinn. 5. Meditasjon for indre ro og synkronisering skal bidra til en hjerne dominert av alfabølger. Alfabølger dominerer hjernen når vi er til stede her og nå og under stille fokus og ettertanke. 6. Smertelindring/-kontroll skal regulere smertenivået. 7. Dyp avslapning skal berolige og motvirke stress.

LES OGSÅ  Insulinresistens kan framskynde kognitiv svekkelse

Hvis man ønsker å bruke sist brukte program og varighet, trenger man ikke telefonen. Da kan man gi to bestemte slag på bøylen, og den starter programmet. Ved skifte av program eller varighet må man gi ett bestemt slag på bøylen og stille inn med telefonen. Når et program begynner og slutter, kommer en svak vibrasjon.

Hjernebølger

NeoRhythms programmer stimulerer forskjellige områder av hjernen så vel som ulike livsfunksjoner, spesielt de som påvirker atferd. Følgelig må området for frekvensen til hjernebølgene også variere: Delta-bølgene når frekvenser opp til 4 Hz, theta-bølgene fra 4 til 8 Hz, alfa-bølgene fra 8 til 14 Hz, beta-bølgene fra 14 til 38 Hz og gamma-bølgene fra 38 til 42 Hz.

NeoRhythm bruker delta-frekvenser i to programmer: Bedre søvn og Dyp avslapning.  Theta-frekvensene brukes i programmene Bedre søvn, Theta-meditasjon og Meditasjon for indre ro og synkronisering. NeoRhythm bruker alfa-frekvenser i fire programmer: Smertelindring/-kontroll, Theta-meditasjon, Meditasjon for indre ro og synkronisering og Dyp avslapning. Enheten bruker beta-frekvenser i programmet Forbedret mental kapasitet.  Gamma-frekvenser blir stimulert i tre programmer: Smertelindring/-kontroll, Forbedret mental kapasitet og Energi og vitalitet.
ProgramDominant frekvens (Hz)Magnetisk flukstetthet (mT)Ledsagende frekvens (Hz)Magnetisk flukstetthet (mT)
Bedre søvn42,52,670,25
Forbedret mental kapasitet332,5500,25
Theta-meditasjon42,5100,25
Energi og vitalitet402,5550,5
Meditasjon for indre ro og synkronisering92,560,25
Smertelindring/-kontroll3032,0120,25
Dyp avslapning102,530,25

Pulserende magnetfelter

NeoRhythm er basert på en spesifikk type behandling med pulserende elektromagnetiske felter (PEMF) som kalles repetert transkraniell magnetisk stimulering (rTMS). Her plasseres en eller flere isolerte spoler over den hoderegionen man vil stimulere. Dette muliggjør påvirkning av ett eller flere avgrensete anatomiske områder, i motsetning til elektrosjokkbehandling (ECT) ved depresjon, som påvirker hele hjernen.1 I NeoRhythm sitter spolene inne i bøylen, og ved å variere hvor på hodet bøylen festes, kan man nå ulike hjerneregioner relativt presist.

Prinsippet er at når kortvarige strømimpulser sendes gjennom en spole, dannes et kortvarig magnetisk felt som når hjernen uhindret av hud og beinvev. Ved å variere magnetfeltets styrke oppnås endring i hjernens nerveaktiviteter.1 Signalene som sendes ut fra NeoRhythm, er svakere enn dem som normalt brukes i forskning på og behandling med rTMS. De er omtalt som rTMS med lav/middels intensitet. rTMS med høy intensitet brukes i eksperimentell behandling av epilepsi, Parkinsons sykdom, Alzheimers sykdom, multippel sklerose (MS), migrene og depresjon.

neorhythm for avslappning

Tekniske spesifikasjoner

NeoRhythm har et frekvensområde fra 3 til 303,41 Hz. Intensiteten varierer fra minimum 0,25 millitesla (mT) til maksimalt 2,5 mT. Enheten veier 105 g og har følgende dimensjoner: 160 mm x 6,7 mm x 28 mm. NeoRhythm har batteri som lades med en mobillader med USB-port.

LES OGSÅ  Avanserte målinger av hjernen

Hjernetrening

Hjernen kan justere hjernebølgene slik at de stemmer overens med ytre stimuli. NeoRhythm bruker denne naturlige prosessen for å stimulere hjernen til å jobbe med bestemte frekvenser som samsvarer med vår foretrukne sinnstilstand. Dette er derfor en form for hjernetrening eller hjernepåvirkning som lærer hjernen til å svinge i takt med de frekvensene vi ønsker. Etter 10 til 20 minutters påvirkning blir hjernebølgene harmonisert med den ytre påvirkningen.

Et eksempel fra hverdagen kan illustrere prinsippet for hvordan NeoRhythm virker. Hvis man noen gang er blitt søvnig mens man reiser med tog, kan det skyldes at den gjentatte lyden av toghjulene dysser en i søvn. Dette er det en nevrologisk grunn til, nemlig at hjulenes rytmiske lyder samsvarer med en hjernebølgetilstand som bidrar til avslapping og søvn. Hjernen fanger opp signalet fra togets bevegelser og gjenspeiler rytmen. Resultatet er at sinnstilstanden går over i hvilemodus. NeoRhythm er utformet for å hjelpe oss til å stresse ned, skjerpe oss og tilføre kroppen energi. Et annet mål er å få bedre søvnkvalitet ved at hjernen settes i en meditativ tilstand som gjør at vi kan leve bedre med kroniske eller akutte smerter.

Forskning

Virkningene av NeoRhythm er utforsket i to dobbeltblinde, placebokontrollerte studier utført i Slovenia, den ene på avslapning2 og den andre på årvåkenhet.3 Begge testet 25 deltakere i alderen 29 til 76 år, og studiene ble utført dobbeltblindt. I tillegg bygger teknologien på et stort antall studier av rTMS og andre pulserende elektromagnetiske felter, for eksempel på innsovningsproblemer, depresjon og smerter. Selv om studiene ikke gir endelige svar, indikerer de at i det minste noen vil oppleve positive virkninger ved bruk av NeoRhythm.

NeoRhythm for bedre hjernefunksjon / Behandling / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Pris

NeoRhythm produseres av det amerikanske firmaet Omnipemf4 og importeres til Norge av UnoVita AS.5 Den koster kr 3 850.

Kontraindikasjoner

Produsenten angir at bruken av PEMF er kontraindisert hos personer med pacemakere eller andre elektroniske implantater, ikke magnetfeltsikre implantater i skjeden, cochleaimplantater eller mekaniske hjerteklaffer. Begrunnelsen er at magnetiske felt kan slå av eller på annen måte forstyrre enheten. Man bør heller ikke bruke NeoRhythm hvis man har epilepsi, Graves sykdom eller blør etter en operasjon, som følge av sår eller under menstruasjon.

PEMF er også kontraindisert hos pasienter som har fått transplantert organer og som bruker immunundertrykkende midler for å unngå at kroppen avviser det fremmede organet. Elektromagnetiske felt kan stimulere immunforsvaret og dermed bidra til dette. Sikkerheten til pulserende elektromagnetiske felt er heller ikke blitt fastslått under graviditet. Selv om det ikke er dokumentert skader, fraråder produsenten bruk av Neo-Rhythm under graviditet.

LES OGSÅ  Kort- og brettspill holder hjernen skarp

NeoRhythm er sertifisert som et velværeapparat og ikke medisinsk utstyr, og som sådan er det ikke ment å behandle sykdom. Dette kan være bakgrunnen for at produsenten er såpass forsiktig med medisinske uttalelser og kontraindikasjoner.

Ved bruk av NeoRhythm på hodet er feltene for svake til å påvirke pacemakere, som er plassert i hjerteregionen. Tilsvarende er det ingen grunn til at bøylen skal ha noen negativ effekt på fostre. Vi blir alle påvirket av naturlige, elektromagnetiske felt som har gunstige effekter på oss. NeoRhythm avleverer harmoniske frekvenser (biologisk tilpassede) til hodet og har ingen påviste negative effekter. Til sammenlikning er de elektriske feltene fra mobiltelefoner og el-nettet både sterkere og nærmere og kan i en helt annen grad forventes å utgjøre et problem. 

Kontraindikasjonen ved epilepsi gjelder alt elektromedisinsk utstyr som kan tenkes påvirke hjernen. Det betyr også at det kan foreligge et behandlingspotensial for denne typen lidelser, som imidlertid produsentene av samme årsak ikke utforsker. NeoRhythm selges som et velværeprodukt selv om apparatet har CE-godkjenning. Dette vil si at grunnleggende sikkerhetskrav for teknisk utstyr er oppfylt.

Signalene som sendes ut fra NeoRhythm, er som nevnt svakere enn dem som normalt brukes i forskning på og behandling med rTMS. Mange studier er gjennomført på epilepsi med tradisjonell rTMS-teknologi, og det ser ut til å være liten risiko for det kan utløse epileptiske anfall.6 Siden tradisjonell rTMS anses å være tilnærmet like trygg på pasienter med epilepsi som for andre, er det lite sannsynlig at de svake signalene fra NeoRhythm skal kunne utgjøre et problem.

Kilder:

1 Malt U. Transkraniell magnetisk stimulering. Store medisinske leksikon 30.7.2019. https://sml.snl.no/transkraniell_magnetisk_stimulering (14.7.2020).

2 Jerman I, Dovč P, Ratajc P. Influencing relaxation by a low intensity transcranial pulsed magnetic stimulation applying the entrainment model. Open Access Library Journal 2019; 6: e5741. http://www.oalib.com/articles/5421412#.X2h-eRAzb0O

3 Jerman I, Dovč, Ratac P. Enhancing vigilance by low intensity transcranial pulsed magnetic stimulation applying the entrainment model. Open Access Library Journal 2019; 6: e5782. http://www.oalib.com/articles/5421949#.X2h-lBAzb0N

4 https://omnipemf.com/

5 https://shop.unovita.com/neorhythm.html

6 Bae EH, Schrader LM, Machii K mfl. Safety and tolerability of repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with epilepsy: a review of the literature. Epilepsy & Behavior 2007; 10: 521–8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17493877/ 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner