Skip to main content

Biokjemiske virkninger av oksalater

Oksalater finnes i mange planter som del av deres forsvar mot å bli spist. Disse stoffene kan påvirke kroppen negativt på en rekke måter. Her i Del III av en artikkelserie omtaler vi de viktigste.

Tekst Iver Mysterud og Johnny Laupsa-Borge

Kort fortalt

I Helsemagasinet 5/2020 diskuterte vi hvordan mange planter forsvarer seg mot å bli spist, blant annet ved å produsere en rekke forsvarskjemikalier eller antibeitestoffer. Ett slikt stoff er oksalater, som kan gi mange plager hvis de spises av dyr eller mennesker. Omtalen av oksalater er delt i seks: Del I sto i nr. 6/2020 og Del II i nr. 7/2020. 

Del I ga en oversikt over temaet. En rekke planter inneholder oksalsyre eller mineralsalter av dette molekylet (oksalater). Hvis man inntar mer oksalsyre/oksalater enn kroppen klarer å håndtere, kan disse forbindelsene hope seg opp i ulike vev (hyperoksaluri) og føre til ulike lidelser. I Del II tok vi opp fem hovedårsaker til hyperoksaluri, som vanligvis deles inn i primær og sekundær hyperoksaluri. Førstnevnte handler om genetiske årsaker til økt egenproduksjon av oksalater (tre typer), mens de sekundære typene skyldes ubalanser i tarmens mikroflora (dysbiosebetinget hyperoksaluri) eller vedvarende høyt inntak fra kosten (ernæringsbetinget hyperoksaluri).

I denne tredje artikkelen går vi nærmere inn på hvordan oksalater kan påvirke oss: De kan føre til smerter og problemer i bindevev, hemme enzymer og påvirke nervesystemet, immunsystemet, fordøyelsen, urinveiene, kjønnsorganene og transportmolekyler i cellemembranene.

Ved større inntak av oksalater enn det kroppen klarer å omsette og kvitte seg med, lagres oksalater i kroppen som krystaller i ulike vev. Mest kjent er nyrestein (kalsiumoksalat), men det kan også dannes krystaller i ledd, blodkar, lungene og hjernen. Hvis slike krystaller dannes i bein, kan det fortrenge beinmarg og føre til anemi og forstyrrelser av immunsystemet.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan oksalater kan påvirke oss negativt. For å lette oversikten har vi sortert påvirkningsmåter av oksalater i en rekke hovedkategorier, inspirert av Sally K. Nortons nettside,1 som er vår hovedkilde. Vi anbefaler ellers Nortons oversiktsartikkel fra 2018 for tilgang til mer faglitteratur.2

Ernæringsrelaterte problemer

Oksalsyre (eller oksalat) binder positivt ladde ioner av mineraler og tungmetaller, slik som kalsium, magnesium, jern og sink, samt giftige metaller som bly, kvikksølv, kadmium og aluminium. Når oksalater binder seg til mineraler, kan det føre til funksjonell mineralmangel og forstyrret omsetning av essensielle næringsstoffer. Oksalater kan også binde seg til helsefarlige metaller, hvilket kan virke nyttig.1 Til forskjell fra andre kelatorer som brukes i medisinsk behandling, binder imidlertid oksalater tungmetaller i vevene i stedet for å fjerne dem fra kroppen.3

LES OGSÅ  Oksalat – lite kjent årsak til sykdom

Oksalater kan binde kalsium i tarmen og bidra til økt grad av lekk tarm og matvarereaksjoner. Samtidig kan inntak av kalsium med oksalatholdig mat motvirke opptak av oksalater i blodbanen. Hvis oksalater opptas i blodet, blir de fraktet til cellene, der de kan undertrykke kalsiumavhengige signalmekanismer og dermed føre til sykdom. 

Oksalater er også én av flere faktorer som kan føre til funksjonell mangel på B-vitaminer. Omsetning av oksalater forbruker vitamin B6, og hvis man har lite av dette vitaminet i kroppen, kan produksjonen av oksalater øke. Dette kan skape en ond sirkel som fører til ytterligere mangel.

Smerter og problemer i bindevev

Oksalater kan forstyrre normalt vedlikehold og reparasjon av bindevev ved å ødelegge én sentral byggestein kalt hyaluronsyre. Dette kan føre til svake og ustabile ledd, tynn eller skadet hud og framtredende og vedvarende arrdannelse. Når oksalater samler seg i sårbare vev, kan de føre til økt arrdannelse og forlenge tilfriskningen etter skader, og de kan også holde liv i betennelsestilstander.1,4

Oksalatpåvirkning av nerveceller i hjernen kan bidra til hukommelsesproblemer, redusert verbal flyt, vanskeligheter med å konsentrere seg, fokusere eller lære.

Oksalater kan hope seg opp i rommet mellom ledd, skade bindevev og utløse betennelse i bindevev som holder leddene på plass. Dette kan igjen indusere smerter, føre til stivhet og manglende fleksibilitet og skader på ledd. Oksalater kan dermed bidra til gikt, leddsmerter, stivhet, sårhet, opphovning, ustabilitet og senebetennelse i og rundt ledd.1

Kalsium og oksalat tiltrekkes av hverandre som jern og en magnet. Siden kalsium er et nødvendig mineral for å bygge sterke bein og tenner, kan kalsiumoksalat som akkumuleres i bein og tenner, fortrenge normalt vev og forårsake svakhet, mineralmangel og cyster. Oksalater kan derfor ødelegge bein- og bindevevsstrukturer, blant annet ved å løse opp tannemaljen og føre til ”råtne” tenner. Oksalater hoper seg gjerne opp og danner krystaller under tannkjøtt og kan forårsake alvorlige tannskader, inkludert tannråte. Tilsvarende kan oksalater også bidra til beinskjørhet, svake knokler, knokkelbrudd og innsnevring av det indre tverrsnittet i et hult organ (stenose), for eksempel ryggmargskanalen.1

Biokjemiske virkninger av oksalater / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Hvis man ikke føler seg uthvilt etter søvn eller har nedsatt konsentrasjonsevne, kan dette henge sammen med oksalater.

Effekter på nervesystemet

Også nerveproblemer, inkludert hjernen, kan rammes av oksalater. Hvis man ikke føler seg uthvilt etter søvn eller har smerter som følge av skade eller sykdom i sentralnervesystemet, nedsatt konsentrasjonsevne, mental eller følelsesmessig utmattelse, kan dette henge sammen med oksalater. Dette skjer ved at oksalater kan irritere nerveender, noe som fører til ulike smertetilstander. Andre symptomer på oksalatpåvirkning i motoriske nerver kan for eksempel være rykninger, tap av koordinasjon, ustøhet, muskelsvakhet eller skjelving. Oksalatindusert irritasjon av nerver kan til og med forårsake hikke.1

LES OGSÅ  Slik kan hyperoksaluri motvirkes

Sensoriske nerveproblemer, inkludert smerter, endringer i syn og hørsel eller tap av syns- og hørselsskarphet, kan være resultat av oksalatpåvirkning. Det samme kan følsomhet for lys og lyder, overfølsomme tenner og hud samt smerter i håndleddene (karpaltunnelsyndrom).1

Oksalatpåvirkning av nerveceller i hjernen kan bidra til hukommelsesproblemer, redusert verbal flyt, vanskeligheter med å konsentrere seg, fokusere eller lære. Det kan også bidra til forvirring, irritabilitet, depresjon, oppstemthet, rastløshet, angst, nervøsitet eller tap av selvtillit. Videre kan slik oksalatpåvirkning medvirke til søvnforstyrrelser, avhengighet, utmattelse, appetittløshet og til og med autisme. Oksalater kan også bidra til utvikling av demens og Parkinsons sykdom.1

Enzymhemming

Oksalater kan hemme enzymer i elektrontransportkjeden i cellenes mitokondrier, som danner det meste av energimolekylet ATP (adenosin trifosfat) i det oksygenkrevende energistoffskiftet. Enzymhemming kan gi mangel på ATP, som kreves for alle energikrevende prosesser i kroppen, slik som muskelarbeid, overføring av nervesignaler, oppbygging av proteiner, kopiering av arvematerialet (DNA).

Oksalater kan også hemme enzymer i andre biokjemiske prosesser i energistoffskiftet: glykolysen (der glukose brytes ned til pyruvat og danner ATP), sitronsyresyklus/oksidativ fosforylering (som omdanner pyruvat til ATP og er koblet til elektrontransportkjeden) og nydanning av glukose fra melkesyre ved hjelp av ATP. 

Oksalater kan hemme flere enzymer kalt karboksylaser, som krever B-vitaminet biotin som kofaktor og er nødvendige for energistoffskiftet. Ett av disse enzymene (pyruvat karboksylase) binder pyruvat til acetyl-CoA, som deretter leverer pyruvat til oksaleddiksyre og danner sitronsyre, det første molekylet i sitronsyresyklus. Hemming av pyruvat karboksylase kan dermed føre til ATP-mangel og at mindre citrat blir tilgjengelig for oksidativ fosforylering. Det er bakgrunnen for at tilskudd med sitrat (kalsiumsitrat, magnesiumsitrat) anbefales personer som sliter med hyperoksaluri. Et annet biotinavhengig enzym (acetyl-CoA-karboksylase) er sentral i kroppens syntese av fettsyrer. 

For øvrig har biotin en rekke ikke-enzymatiske funksjoner, og mer enn 2 000 gener er avhengige av dette vitaminet for å uttrykke seg.5 Selv om mennesker sjelden har påvist mangel på biotin fordi det er utbredt i kosten og produseres av mikrober i tarmen, kan hyperoksaluri medføre funksjonell biotinmangel. Dette har også vært knyttet til redusert forsvar mot oppblomstring av gjærsopper i tarmen. Ved hyperoksaluri er det blitt anbefalt å ta tilskudd med biotin i terapeutiske doser på opp til 20 mg per dag. Langt høyere doser (100 mg eller mer) er blitt gitt daglig til pasienter med dysfunksjoner i biotinmetabolismen uten rapporterte bivirkninger.6 

Effekter på immunsystemet

Oksalater kan utløse reaksjoner i immunsystemet og forårsake autoimmunitet, noe som igjen kan føre til betennelser i kroppen. Dette påvirker hele kroppen og forverrer autoimmune tilstander som angriper hud, ledd og andre organer. Eksempler er leddgikt, inflammatorisk tarmsykdom, muligens også cøliaki. Alt i alt kan slike reaksjoner gjøre at man føler seg fullstendig utslitt.1

LES OGSÅ  Derfor blir noen syke av oksalater

En undervurdert årsak til sykdommer og tilstander som er koblet til problemer med flere kjertler, inkludert skjoldkjertelen, kan være opphopning av oksalater.

Biokjemiske virkninger av oksalater / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Oksalater kan utløse eller forverre en rekke fordøyelsesproblemer.

Problemer i fordøyelsen

Noen oksalatkrystaller har meget skarpe og spisse kanter, og nåleformede krystaller kan lage hull i slimhinneceller og ødelegge celler som kler innsiden av fordøyelseskanalen (epitelvev). På den måten kan oksalater utløse eller forverre en rekke fordøyelsesproblemer, inkludert akutte betennelsestilstander i fordøyelseskanalen (gastroenteritt), lekk tarm, smerter og blødninger fra endetarmen og symptomer på irritabel tarm (forstoppelse, diaré, hyppig avføring). En forhistorie med fordøyelsesproblemer og fedmekirurgi kan føre til at man tar opp mer oksalater.1 Medikamenter for vekttap som fungerer ved å hemme enzymet lipase i mage- og tarmkanalen, spesielt Orlistat, har også vist seg å øke opptaket av oksalater.2 

Urinveiene og kjønnsorganer

Hvis oksalatbelastningen overstiger nyrenes kapasitet til å skille ut disse molekylene, kan det oppstå problemer i nyrene og andre steder. Selv om nyrene klarer å fjerne oksalater fra blodet, kan resten av urinveiene bli irritert av skarpe, etsende oksalatkrystaller. Dette kan være en årsak til hyppig vannlating, inkontinens og smerter. Indre og ytre kjønnsorganer kan også bli smertefulle, følsomme, ømme, få tynn hud og bli betente.1

Transportmolekyler

Oksalater kan hemme transportmolekyler i cellemembraner, blant annet for sulfat, glutation og tiocyanat (salter og estere av tiocyansyre; formel HSCN). Dette kan føre til for lavt nivå av disse tre forbindelsene i cellene. Sulfat er viktig for aktivering av hormoner, galle og for avgiftning. Glutation finnes i alle celler og fungerer som kroppens viktigste antioksidant og avgiftningsmolekyl og består av aminosyrene glutaminsyre, cystein og glycin. Tiocyanat har en rekke funksjoner i kroppen, og mangler kan føre til cystisk fibrose og hemme immunapparatet. Molekylet fungerer også som en antimikrobiell barriere i tarmveggen, og det er for eksempel funnet meget lave nivåer hos autister. 

I tillegg til alt det nevnte kan oksalater forstyrre reguleringen av pH og hemme kroppens avgiftning av andre stoffer. Dessuten kan oksalater hemme en rekke enzymer (se ramme).

Kilder:

1 https://sallyknorton.com/symptoms/ (14.3.2020).

2 Norton SK. Lost seasonality and overconsumption of plants: risking oxalate toxicity. Journal of Evolution and Health 2018; 2 (3): 4. https://escholarship.org/uc/item/8mv397xz

3 Shaw W. Oxalates control is a major new factor in autism therapy. The Great Plains Laboratory, Inc. 16.11.2015. https://www.greatplainslaboratory.com/articles-1/2015/11/13/oxalates-control-is-a-major-new-factor-in-autism-therapy (18.3.2020).

4 Norton SK. Introduction to food oxalate and your health. Januar 2016. https://sallyknorton.com/wp-content/uploads/2016/01/BasicAnswersWeb.pdf

5 Gropper SS, Smith JL. Advanced nutrition and human metabolism. 6. Utgave. Hampshire: Cengage Learning, Ltd., 2013.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner