Skip to main content

Nyttig å vite om epilepsi

[wcm_restrict]

En av nestorene i norsk epilepsiforskning og -behandling, Karl Otto Nakken, ga i 2019 ut 3. reviderte utgave av sin oversiktsbok om epilepsi. Denne er nyttig for de som er interessert i sykdommen, enten de selv er rammet eller er pårørende eller omgås/arbeider med epilepsirammede. Siden én av hundre mennesker får epilepsi, kan mange ha stort utbytte av å lese Nakkens relativt kortfattede oversikt over temaet.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Iver Mysterud

Epilepsi gir en god innføring i hva man vet om sykdommen i dag. Hva er epilepsi, hvordan arter sykdommen seg, hva utløser og hvordan oppstår anfall? Videre fokuserer boka på hvordan epilepsi diagnostiseres og behandles, prognosen og hvordan man kan leve med sykdommen.

Førsteutgaven av Epilepsi kom i 2003 og andre utgave i 2010. I tredje utgave har forfatteren forenklet teksten og utstyrt den med en liste over ord og uttrykk som brukes i forbindelse med sykdommen. Bokas primære målgruppe er personer med helsefaglig bakgrunn som i sitt yrke får befatning med epilepsi. Også personer med epilepsi, deres pårørende og andre som ikke har omfattende forkunnskaper om nervesystemet, vil ha stort utbytte av å lese boka.


Boka består av ni kapitler, referanseliste og ordliste med forklaringer. Den er utstyrt med en rekke figurer, primært i svart-hvitt, noen tabeller og enkelte tekstrammer. I boka presenteres korte pasienthistorier og Nakkens kommentar til dem. Epilepsi mangler stikkordregister.

LES OGSÅ  Bestselgeren Født til å løpe

Kapittel 1 handler om hva epilepsi er, kapittel 2 omtaler forekomst og prognose og kapittel 3 årsaker. I det fjerde kapitlet gis en oversikt over ulike epileptiske anfall og epilepsiformer, mens femte kapittel omtaler anfall som kan mistolkes som epileptiske. Kapittel 6 omhandler behandlingsmetoder, primært medikamenter, men også kirurgi, nervestimulering og ketogent kosthold (høyfettkosthold). I kapittel 7 tas opp spesielle utfordringer for kvinner, eldre og utviklingshemmede med epilepsi. Åttende kapittel omhandler komplikasjoner forbundet med epilepsi som opptrer samtidig med andre sykdommer som cerebral parese, oppmerksomhetsforstyrrelser (AD/HD), autismespekterforstyrrelse og tuberøs sklerose. Epileptiske anfall kan øke forekomsten av psykisk sykdom, føre til skader og øke risikoen for tidlig død. Forfatteren forklarer begrepet status epilepticus, det vil si at anfallene ikke stopper av seg selv, en potensiell farlig tilstand. Kapittel 9 tar opp vanskeligheter forbundet med å leve med epilepsi. Sykdommens uforutsigbarhet skaper usikkerhet i hverdagen, begrenser yrkesvalg, og muligheten til å kjøre bil og drive fysiske aktiviteter. Avslutningsvis kommer Nakken med et betimelig hjertesukk om at ordet ”epileptiker” bør unngås. Folk har eller er rammet av sykdommen, de er den ikke.


Vurdering

Dette er en meget nyttig oversikt skrevet av en av Norges mest erfarne fagfolk. Lesedelen er på bare 146 sider og er dermed rask å komme gjennom. Selv om Nakken har forenklet en del og på utmerket vis forklarer faguttrykk, er den preget av den terminologien man bruker om epilepsi. Derfor er bokas ordliste av uvurderlig verdi for å forstå ord og uttrykk av relevans for epilepsi, men også nevrologi og medisin i videre forstand. Nakkens vurderinger og kommentarer til ulike temaer gjør framstillingen spesielt verdifull og troverdig. I en så kort bok er selvsagt en rekke temaer utelatt, slik som for eksempel behandling med cannabis-produkter, som de siste årene har fått stadig større oppmerksomhet i pasientmiljøene. Nakkens sammendrag av det behandlingstilbudet vi de siste årene har hatt i norsk helsevesen, er imidlertid forbilledlig. Epilepsi er ikke bare en lese-
verdig bok, men også et fint oppslagsverk for dem som raskt vil finne svar på det man lurer på i forbindelse med sykdommen.

LES OGSÅ  Underholdende og lærerikt om hukommelsen

Nyttig å vite om epilepsi / 2020 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Forfatter: Karl Otto Nakken

Tittel: Epilepsi. 3. utgave

Utgiver: Cappelen Damm Akademisk

Utgivelsesår: 2019
(175 sider)

ISBN: 978-82-02-60376-2

Pris: 349 (heftet)
(www.capplendamm.no)

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner