Skip to main content

Reiki mot smerter

Reiki er en type healing der behandleren forsøker å balansere energiflyten i pasienten ved å sende (videreføre) energi som mottas fra universet. Ifølge data fra Senteret for reikiforskning i USA (http://www.centerforreikiresearch.org/) er reiki en effektiv tilnærming for å redusere graden av smerter, depresjon og angst. En tyrkisk forsker har i en oversiktsanalyse undersøkt effekten av reiki på smertenivået. Ved hjelp av søk i medisinske databaser fant han fire studier som oppfylte inklusjonskriteriene der det ble trukket lodd om hvem som skulle få behandling, og en kontrollgruppe ikke fikk behandling (randomiserte, kontrollerte, kliniske forsøk). I alt ble vel 200 deltakere med i analysen. De som fikk reiki, hadde mindre smerter enn de som ikke fikk det. Forskeren konkluderer at reiki var et effektivt tiltak for å redusere smerter.IM

Kilde:

Demir Dogan M. The effect of reiki on pain: A meta-analysis. Complementary Therapies in Clinical Practice 2018; 31: 384–7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29551623


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Tai chi effektivt mot smerter