Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2012 > Stamceller sårbare for mobilstråling

Stamceller sårbare for mobilstråling

 

Kroppens celler deler seg hele tida. Under celledelinga kan det oppstå skader på arvematerialet (DNA). Under normale forhold klarer cellene å reparere disse skadene ved hjelp av et velfungerende reparasjonssystem som holder kroppen frisk. Hvis dette systemet ikke fungerer skikkelig, kan konsekvensen bli at det utvikler seg kreft. 

Et eksperiment viser at mobilstråling både fra GSM (915 MHz) og 3G (1947,4 MHz) kan forstyrre reparasjonsprosesser i lymfocytter. Dette er en type hvite blodceller som er sentrale i immunforsvaret.

Tilsvarende funn er gjort for både fibroblaster (celler som danner bindevev) og stamceller (celler som er utgangspunkt for spesialiserte celler). Både fibroblaster og stamceller var sårbare for mobilstråling, men stamcellene mest. Slike effekter på stamceller gir spesielt stor grunn til bekymring. Det finnes nemlig stamceller i de fleste organene i kroppen, og barn har flere og mer aktive stamceller enn voksne. Flere typer kreft, for eksempel solide svulster og leukemi (blodkreft), kan utvikles fra stamceller. Stresseffekter på stamceller kan være en viktig faktor bak slik kreft. 

Siden stamceller er mer sårbare for mobilstråling enn modne (differensierte) celler, mener forskerne at det er nettopp slike celler forskerne helst bør studere i slike eksperimenter. IM

Kilde:

• Belyaev IY, Marková E, Hillert L mfl. Microwaves from UMTS/GSM mobile phones induce long-lasting inhibition of 53BP1/?-H2AX DNA repair foci in human lympocytes. Bioelectromagnetics 2009; 30: 129-41.

Annonse:

• Marková E, Malmgren LOG, Belyaev I. Microwaves from mobile phones inhibit 53BP1 focus formation in human stem cells more strongly than in differentiated cells: possible mechanistic link to cancer risk. Environmental Health Perspectives 2010; 118: 394-9.

You may also like
Jevninger
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land

Legg igjen et svar