Skip to main content

Bridgeskolen: Stayman – spørsmål etter major

I forrige leksjon nevnte jeg at meldingen 2?  etter åpningen 1NT var reservert til å bety noe annet enn svak hånd med kløverfarge. Meldingen er mye brukt som en konvensjon. En konvensjon er en falsk melding som ikke brukes for å vise fargen den beskriver, men noe helt annet. Meldinga 2? er en konvensjon som kalles Stayman og som brukes for å finne ut om makker kan ha en 4-korts majorfarge.

Meldesekvensen 1NT – 2? brukes når svarhånden har en relativt balansert hånd, men med fire kort i en eller begge majorfargene. NT-åpneren kan jo også ha en firekorts majorfarge, og hvisnår det finnes vi har en slik god majortilpasning, er det nesten omtrent alltid bedre å spille en majorkontrakt enn å spille NT. Dette kan man altså finne ut ved hjelp av Stayman kan man altså finne ut av dette. 

Etter at svarhånden har meldt 2?, melder NT-åpneren sin majorfarge (hvis han har noen). Dermed kan svarhånden velge å passe (med en svak hånd), invitere til utgang (med en invitthånd) eller melde utgangen direkte. Hvis NT-åpneren IKKE har noen majorfarge, tar han en annen falsk melding i bruk for å si fra om dette og melder 2?! Det betyr ”nei, jeg har ingen 4-korts major”, og spilleren som har meldt Stayman, kan nå enten passe (hvis han har minst 5-korts ruter i tillegg), invitere til utgang ved å melde 2NT eller melde utgang selv med 3NT.

For eksempel har du:

LES OGSÅ  Kortkontroll

? 10

? D543

? EK92

? Kn954

Din hånd er verd 10 HP, og når makker åpner med 1NT, regner du med at dere skal melde og spille utgang. Hvis makker har minst 4 hjerter, er det som regel bedre å spille 4? enn 3NT. Husk at hvis makker har hjertertilpasning, kan du telle 2 fordelingspoeng i tillegg på grunn av den single sparen, og har da totalt 12 HP! Derfor spør du med 2?. Hvis makker nå svarer 2?, vet du at dere har nok hjerter til å spille utgang, og du melder 4?. 

Hvis makker en annen gang svarer noe annet enn din egen major når du melder Stayman, enten 2?, som betyr ingen major eller den majoren du ikke har (2? i eksempelet over), melder du enten 2NT eller 3NT avhengig av om du har en invitthånd eller kravhånd.

Neste gang: Hvordan melder vi andre NT-hender (enn 1NT)


Et spill for deg som er litt dreven

Da Geir Brekka fikk hjem denne kontrakten i en turnering i England, tilkalte motstanderne turneringsleder fordi de mente han måtte ha jukset eller sett spillet før! Brekka var i 4? og fikk en liten ruter ut: 

? 8732

? D964

? K

? K1053

? ED102

? EKn

? DKn7

? D854

Ruteren ble stukket av Østs ess, og ?K kom i vri. Det tyder sterkt på at Øst har spar kongen singel, og det ser ut til at vi nå har en rutertaper, en kløvertaper og to spartapere i tillegg til en mulig hjertertaper hvis Vest har ?K. Men Brekka har sett verre spill før og førte sine kort slik: Han stakk med ?E og spilte kløver til bordets konge. Øst kom inn på ?E og returnerte ?Kn, som ble stukket med damen, og ny ? ble spilt til bordets 10er, som nå sto. Hjerter til håndens Kn sto, og Geir la ned esset også. Nå tok han for ?D og kastet kløver i bordet og spilte ?Kn, som han stjal i bordet! Deretter  stjal han seg hjem på hjerter og spilte sin siste kløver, som sto. Denne må nå Vest stjele, men er innspilt og må spille spar fra Kn9 opp i Syds saks med D10. 10 stikk – og gretne motspillere var belønningen!
Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner