Skip to main content

Stiftelsen vitenskap og fornuft mistenkt for innføring av narkotika

Den 26. januar 2022 var Stiftelsen vitenskap og fornuft (SVOF), eier av Helsemagasinet, ved styreleder og redaktør Dag Viljen Poleszynski i politiavhør. Begrunnelsen var mistanke om brudd på norsk lov om innførsel av narkotika.

Stiftelsen har siden april 2020 importert tilskuddet MELS CBD uten problemer med tollbehandling. SVOF overtok salget etter at MELS CBD i to år hadde solgt sine produkter til individuelle brukere i Norge. Salg til én importør ble ansett å kunne gi tidligere kunder bedre service, og dessuten forenkle eksporten. Produktene er framstilt av industriell hamp, og inneholder mindre enn 0,2 prosent THC, det eneste virkestoffet i cannabisplanten som er psykoaktivt. Planten inneholder en rekke naturlige, medisinske substanser kalt cannabinoider. Disse er ikke er psykoaktive, og det er ikke registrert noen bivirkninger av cannabinoidene i CBD-olje.

«Hvorfor skal norske brukere av CBD behandles annerledes enn andre EØS-borgere?» Dag Viljen Poleszynski

dag-viljen-poleszynski
Dag Viljen Poleszynski, Helsemagasinets redaktør

Produktet har lenge vært omsatt i EU. Gjennom to år er produktet blitt tollbehandlet og klarert i forbindelse med SVOFs import, men i oktober 2021 ble et parti fra MELS beslaglagt av Tolletaten i Norge. I januar 2022 (etter tre måneder) politianmeldte Tolletaten forholdet med begrunnelsen «mistanke om innføring av narkotika». Den 26.1. ble daglig leder og redaktør Dag Viljen Poleszynski avhørt over telefon av politiet i saken. I hans forklaring sa han blant annet følgende:
– Vi har forholdt oss til EØS-reglene, og handlet i god tro. Vi kan ikke forstå at CBD kan klassifiseres som narkotika. CBD gir ingen rus, og innholdet av THC er maksimalt 0,2 prosent, hvilket ikke har noen som helst rusvirkning. Jeg finner derfor denne saken merkelig.

LES OGSÅ  Trusselen fra farmasøytisk industri

Helsefremmende egenskaper

I avhøret viste Poleszynski til at CBD beviselig har helsefremmende egenskaper, som å dempe angst og motvirke smerter, og å avhjelpe søvnløshet, skjelvinger, muskelkramper, nervøsitet og betennelser.
– Vårt mål er å hjelpe klienter med slike plager, og mange har meldt tilbake om lindring. Et viktig spørsmål er hvorfor norske brukere av CBD skal behandles annerledes enn andre EØS-lands innbyggere.
Redaktøren minnet om følgende orientering fra Legemiddelverket 26. juni 2019:
«I andre land har CBD-produkter vært på markedet i flere år. Nå vil Statens legemiddelverk tillate legemidler og produkter med lavt innhold av THC».

Ifølge fagdirektør Steinar Madsen var målet å lage et enklere regelverk, og han uttalte blant annet «at å forby produkter med lavt innhold av THC er som å kalle kulturmelk et rusmiddel fordi det inneholder litt alkohol». Samt: «Vi prøver å rydde opp i dette nå, og arbeider med å finne fornuftige regler på området. Det er ikke riktig at alt som inneholder det minste spor av THC skal være klassifisert som narkotiske stoffer når det ikke har rusvirkning.»
Videre sa Madsen: «Det vi da ønsker er at produkter som inneholder veldig lite THC ikke skal regnes som narkotika, for det har ingen rusvirkning».

Steinar Madsen uttalte også følgende:

«Det er en utbredt feiloppfatning at cannabis er et medisinsk risikabelt stoff. For eksempel er det praktisk umulig å ta en dødelig dose.» Han understreket at cannabis er et legemiddel med få alvorlige bivirkninger» og la til: «For eksempel er det praktisk umulig å ta en dødelig overdose. Dette i motsetning til en rekke sterke smertestillende medisiner som vi skriver ut til hundretusenvis av pasienter hvert år i Norge».

– Slike uttalelser, kombinert med det faktum at MELS-produkter ble omsatt i to år uten å bli stoppet, og at mange pasienter med forskjellige plager følte seg bedre, gjorde at SVOF mente at de utførte en samfunnstjeneste ved å importere varene, sa Poleszynski i avhøret med politiet.

LES OGSÅ  Interaksjoner med medikamenter

Saken ligger fortsatt hos Helse- og omsorgsdepartementet

27. mai 2019 fortalte NRKs Trygdekontoret historien om den norske jenta Zara Angelica Pedersen. Hun fikk god hjelp av CBD for sin sjeldne epilepsisykdom. Foreldrene til Zara beskrev den medisinske effekten av CBD som at jenta deres hadde fått en oppvåkning. I den forbindelse understreket Madsen at Legemiddelverkets overordnende hensyn er pasienten.
– Om vi kan gjøre noe for å hjelpe dem, så vil det være avgjørende.

Sigurd Hortemo, overlege og medisinsk rådgiver i Legemiddelverket, uttalte da:
– Vi vil helst slippe historier som den om Zara Angelica, og vil undersøke om det er mulig å skape rom for produkter fra industriell hamp uten at det må forvaltes av narkotikareglementet og legemiddelreglementet.

I e-post til Helsemagasinet svarer Legemiddelverket at «vårt innspill fortsatt ligger til behandling i Helse- og omsorgsdepartementet.»
– Vi har ikke sett noen politiske vedtak om framtidig omsetning, sier Poleszynski.
– Så sent som 10. februar 2021 viste Legemiddelverket til at saken ikke var avgjort av Helse- og omsorgsdepartementet. Etter dette har vi ingen opplysninger om vedtak, og vi valgte derfor i god tro å hjelpe privatpersoner som kunne ha nytte av å bruke ikke-narkotiserende CBD-produkter.

«Det er en utbredt feiloppfatning at cannabis er et medisinsk risikabelt stoff. For eksempel er det praktisk umulig å ta en dødelig dose.» Steinar Madsen, Legemiddelverket

Ifølge politiavdelingsleder ved etterforskningsseksjonen Indre Østfold Kai Lund Pettersen, har ikke politiet behandlet liknende saker tidligere.
– Ettersom Tollvesenet har anmeldt saken, kan det være greit å få den prøvd ut som en prinsipiell sak. Dersom vi henlegger uten etterforskning, kan Tollvesenet klage, og saken kan komme opp igjen. Produktets innhold er sendt til Kripos for analyse av THC-nivå, denne vil danne grunnlaget for sakens fortsettelse. Det blir opp til påtalejuristen å avgjøre. Om saken ikke blir henlagt, gjetter jeg at den maks vil gi et lite forelegg, sier Lund Pedersen til Helsemagasinet.

LES OGSÅ  Cannabis – når skal stigmaet forsvinne?

Poleszynski oppsummerer saken:

– Det er ikke rasjonelt at politiet bruker så store ressurser på denne saken, tatt i betraktning av at de har så mange uavklarte saker av langt større betydning. Her må politikerne komme på banen og endre lovgivningen slik at ikke pasienter og andre blir kriminalisert for bruk av naturlige midler som ikke har noen rusvirkning. I Norge kan man kjøpe så mye øl, sprit og vin man vil og drikke seg fra sans og samling, og rusavhengige kan få statlig støtte til metadon i årevis.

I lys av dette virker det fullstendig urimelig at Norge har vedtatt restriktive bestemmelser for bruk av helbredende cannabinoider, sier Poleszynski.


Artikkel i British Medical Journal, BMJ: Why doctors have a moral imperative to prescribe and support medical cannabis.

  • CBD og THC
  • CBD er ekstrahert av industrielle hamp, en gammel kulturplante med mange bruksområder.
  • Fra vikingtiden til midten av 1900-tallet har hamp vært en viktig plante i norsk landbruk.
  • Plantefibrene har vært brukt til bla. tauverk, tekstiler og papir, og til framstilling av olje.
  • EU skiller mellom hamp og marihuana. Cannabinoider er naturlige komponenter i cannabisplantens blomst, og cannabisens historie som medisin går tusenvis av år tilbake.
  • CBDs terapeutiske egenskaper er testet og bekreftet av forskere og leger over hele verden
  • CBD er trygt, ikke-vanedannende, og én av over hundre forskjellige cannabinoider unike for cannabis. CBD er beslektet med en annen medisinsk aktiv cannabinoid: tetrahydrocannabinol (THC), som imidlertid framkaller rus ved inhalering eller inntak i mat.
  • Både CBD og THC har terapeutiske egenskaper, men i motsetning til THC gir ikke CBD rus.
  • Produktene er framstilt av industriell hamp og inneholder mindre enn 0,2 prosent THC, det eneste virkestoffet i hampplanten som er psykoaktivt.

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner