Skip to main content

Behandlingsalternativer ved epilepsi

[wcm_restrict]

Majoriteten av nevrologer vektlegger medikamentell behandling av epilepsi. Mange begynner å få øynene opp for ketogent kosthold hos personer der medikamentene på ulike måter ikke fungerer. Det finnes imidlertid mange flere tiltak som kan settes inn i tillegg til medikamenter og eventuelt ketogent kosthold, men det hører man lite om fra majoriteten av nevrologer. I stedet kan man lese oppsummeringen til Patricia A. Murphy i boka Treating epilepsy naturally

Tekst Iver Mysterud

Forfatter: Patricia A. Murphy
Tittel: Treating epilepsy naturally: a guide to alternative and adjunct therapies
Utgiver: McGraw Hill
Utgivelsesår: 2002 (322 sider)
ISBN: 978-0-658-01379-9
Pris: £11,70 (paperback; www.amazon.co.uk)

Behandlingsalternativer ved epilepsi / 2019 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Omtrent seks av ti får epilepsi under kontroll ved hjelp av medikamenter,1 som imidlertid aldri kan bli mer enn symptombehandling. Medikamenter er og blir fremmedstoffer for kroppen, og det er derfor ikke rart at bruken ofte gir bivirkninger. Ved all medikamentell behandling, inkludert mot epilepsi, bør legen foreta en avveining mellom hvor godt medikamentet fungerer og hvilke bivirkninger pasienten må påregne å få av medikamentet. Mange pasienter med epilepsi får store eller plagsomme bivirkninger av et gitt medikament, og vanlig prosedyre er da å lete etter et annet medikament som demper anfall, men som ikke har like store bivirkninger. Tre av ti epileptikere har problemer med å få anfallene under kontroll ved hjelp av medikamenter, og mange som får hjelp av medikamenter til å kontrollere epilepsien, får plagsomme bivirkninger de må leve med. Hvilke tiltak kan settes inn i tillegg til eller eventuelt i stedet for medikamenter?

Det visste Patricia A. Murphy lite om da hun 21 år gammel fikk en epilepsidiagnose, men etter hvert ble hun stadig mer opptatt av årsaksrettede tiltak. De hørte hun lite om i møtet med skolemedisinen, men jo mer hun gravde i faglitteraturen, desto mer fant hun ut. Hun samlet etter hvert nok materiale til å oppsummere dem i en bok om hvordan man kan behandle epilepsi naturlig. Hun beskriver stoffer som (ulikt medikamenter) er naturlige for kroppen og diverse teknikker som styrker eller balanserer kroppen. Hennes oversikt Treating epilepsy naturally er en gullgruve for alle som vil lære mer om slike tiltak. 

LES OGSÅ  Håp mot kreft – lev lengre og bedre med naturterapi!

Oppbygning

Boka har et forord av den amerikanske legen Russell L. Blaylock etterfulgt av forfatterens forord. Så følger 20 kapitler fordelt på fem deler og en oversikt over ressurser (bøker, artikler, andre publikasjoner, organisasjoner, terapiformer og nettsider), sluttnoter og stikkordregister. Boka har ingen bilder eller illustrasjoner.

Innhold

Del 1 handler om sykdommen epilepsi. I kapittel 1 forteller Murphy om sin egen sykehistorie, mens hun i kapittel 2 oppsummerer historiske perspektiver på sykdommen. Neste kapittel gir en oversikt over hva sykdommen består i, inkludert ulike typer epilepsi. I tillegg trekker Murphy fram andre relevante aspekter, som for eksempel at epilepsi kan utløses av lysømfintlighet, noen koblinger mellom epilepsi og migrene, plutselig død i kjølvannet på epilepsi og skam og depresjon som mange opplever over å ha en slik diagnose. I kapittel 4 gir forfatteren en oversikt over standard diagnose, prognose og behandling av epilepsi, mens andre del av kapitlet gir en oversikt over alternativer til standardbehandling.

Behandlingsalternativer ved epilepsi / 2019 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Et ketogent kosthold kan hjelpe mange med epilepsi. 

Del 2 handler om ernæring. Kapittel 5 viser at matallergi og -overfølsomhet kan være underliggende årsaker til epilepsi, mens kapittel 6 beskriver mat/stoffer som kan være problematiske, slik som alkohol, koffein og sukker. I tillegg vies utløsende stoffer (eksitotoksiner) som glutamat (i smaksforsterkeren natriumglutamat, MSG) og aspartat (i det kunstige søtstoffet aspartam) oppmerksomhet. I kapittel 7 tar Murphy opp næringsstoffer som virker helbredende og/eller det er erfaring for eller studier som viser at kan motvirke epileptiske anfall. Dette dreier seg om en rekke vitaminer, mineraler og aminosyrer. Hun diskuter også betydningen av kroppens syre-/basebalanse. Kapittel 8 handler om ketogent kosthold, mens kapittel 9 diskuterer hvordan urter kan brukes i behandling og urter som erfaringsmessig kan være effektive ved epilepsi.

Del 3 handler om andre tiltak som kan være hensiktsmessige. Det handler om stressreduksjon og kontroll av hjernebølgene ved hjelp av biofeedback, avslapningsteknikker, trening, yoga, meditasjon, tai chi, uttøying, gjesping og å lytte til musikk (kap. 10). For eksempel har musikk av Mozart vist seg å være spesielt effektiv når det gjelder å redusere epileptisk aktivitet. Dette kapitlet diskuterer også teknikker som kan brukes for å blokkere et anfall som er i anmarsj, og forklarer betydningen av søvn. I kapittel 11 presenteres kroppsorienterte terapier som brukes av mange med epilepsi, selv om de er dårlig testet i kontrollerte studier. Dette dreier seg om akupunktur, kiropraktikk, kraniosakralterapi, massasje, refleksologi, rolfing (strukturell integrering), Alexander-teknikken og aromaterapi. Kapittel 12 forklarer hvordan giftstoffer som sprøytemidler (pesticider) og tungmetaller påvirker nervesystemet og kommenterer også mulige problemer forbundet med genmodifisert mat.

LES OGSÅ  Hverdagslivets kompromisser

Del 4 inneholder kapitler om barn (13), kvinner (14), menn (15) og eldre personer (16) med epilepsi og tar opp forhold som er spesielt relevant for hver av disse gruppene.

Siste del diskuterer hvordan man kan skape seg et støttende, sosialt miljø. Kapittel 17 handler om spesielle utfordringer for mennesker med epilepsi og gir en oversikt over hvordan spesialtrente hunder (epilepsihunder) kan hjelpe folk i hverdagen til å bli mer uavhengige. I kapittel 18 tar forfatteren opp ulike aspekter rundt å være yrkesaktiv med epilepsi, mens kapittel 19 gir tips om hvordan man kan samarbeide med helsepersonell og terapeuter. I kapittel 20 avrunder forfatteren boka med en tre siders oppsummering.

Behandlingsalternativer ved epilepsi / 2019 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Førstevalg ved epilepsi er ofte medikamenter. 

Vurdering

Boka er godt skrevet, lett å lese og har med informasjon som alle med interesse for denne sykdommen kan ha nytte av. Dette er informasjon som den enkelte burde ha fått fra sin nevrolog, men som de oftest ikke får.

Boka er fra 2002, og det har selvsagt rent mye faglig vann i forskningshavet siden den tid. Boka er like fullt meget aktuell. Selv om det er gjennomført mer forskning på mange av temaene Murphy tar opp i boka, er hovedtilnærmingen ikke utdatert. De samme hovedgruppene medikamenter brukes i dag, og mange av tiltakene hun oppsummerer, er stadig blitt bedre underbygget av forskning.

Særlig innen ett område har det skjedd mye forskning siden 2002, noe bokas presentasjon preges av. Dette gjelder for eksempel effekten av ketogent kosthold, som selvsagt er omtalt i boka. Imidlertid vet man i dag mye mer om effekten mot epilepsi og virkningsmekanismene enn for 17 år siden.2,3,4,5,6,7,8,9 Et annet tema som ikke er med, er det som kanskje er viet mest oppmerksomhet blant epilepsirammede i dag, nemlig hvordan man kan tilføre cannabinoider fra cannabisolje, for eksempel CBD-olje. Denne oljen er utvunnet fra hamp (Cannabis sativa), men inneholder ikke eller lite av det psykoaktive stoffet THC. Murphy nevner cannabis blant de urtene som historisk er brukt mot epilepsi, men har av naturlige årsaker ikke med de siste årenes forskning på CBD-olje.10,11,12,13,14 

Alt i alt gir Treating epilepsy naturally en utmerket oversikt over sykdommen og tiltak den enkelte kan sette inn ved epilepsi, enten man gjør det parallelt med medikamentell behandling eller som et alternativ. Epilepsirammede har lite å tape på å sette seg inn i og eventuelt forsøke ulike tiltak i tillegg til skolemedisinsk behandling. Flere slike tiltak kan uansett bidra til bedre helse (som å redusere sukkerinntaket) og motvirke stress (som yoga og meditasjon). Boka tilbyr dermed et rammeverk som man kan tenke og jobbe innenfor, noe som er like aktuelt i dag som da boka ble skrevet.

LES OGSÅ  Fred i deg, fred i familien, fred i verden

Om bokforfatteren

Patricia A. Murphy har vært visepresident i Epilepsy Advocacy Council of Long Island og har i mange år redigert Epilepsy Wellness Newsletter, en publikasjon om alternativ helseinformasjon for personer med epilepsi. Hun har også publisert en rekke fagartikler, flere av dem om epilepsi og kosthold. Murphy lever imidlertid ikke lenger. 

Kilder:

1 Aaberg KM, Bakken IJ, Lossius MI mfl. Short-term sizeure outcomes in childhood epilepsy. Pediatrics 2018; 141: e20174016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29789444

2 Likhodii S, Nylen K, Burnham WM. Acetone as an anticonvulsant. Epilepsia 2008; 49 (Suppl. 8): 83–6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19049597

3 Kossoff EH, Turner Z, Doerrer S mfl. The ketogenic and modified Atkins diets: Treatments for epilepsy and other disorders. 6. utgave. New York: demosHEALTH, 2016.

4 Kverneland M, Molteberg E, Haavardsholm KC mfl. Diettbehandling av epilepsi. Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; 137: 1197–200. http://tidsskriftet.no/2017/09/klinisk-oversikt/diettbehandling-av-epilepsi

5 Rho JM. How does the ketogenic diet induce anti-seizure effects? Neuroscience Letters 2017; 637: 4–10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26222258

6 Simeone TA, Simeone KA, Rho JM. Ketone bodies as anti-seizure agents. Neurochemical Research 2017; 42: 2011–8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28397070

7 Mysterud I. Ketogen kost mot epilepsi. VOF 2017; 8 (8): 31–3.

8 Simeone TA, Simeone KA, Stafstrom CE mfl. Do ketone bodies mediate the anti-seizure effects of the ketogenic diet? Neuropharmacology 2018; 133: 233–41. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29325899

9 Mysterud I. Viktig bok om epilepsi og ketogene kosthold. VOF 2018; 9 (5): 70–2.

10 Devinsky O, Cilio MR, Cross H mfl. Cannabidiol: pharmacology and potential therapeutic role in epilepsy and other neuropsychiatric disorders. Epilepsia 2014; 55: 791–802. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24854329

11 Devinsky O, Marsch E, Friedman D mfl. Cannabidiol in patients with treatment-resistant epilepsy: an open-label interventional trial. The Lancet Neurology 2016; 15: 270–8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26724101

12 Koo CM, Kang H-C. Could cannabidiol be a treatment option for intractable childhood and adolescent epilepsy?  Journal of Epilepsy Research 2017; 7: 16–20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28775950

13 O’Connell BK, Gloss D, Devinsky O. Cannabinoids in treatment-resistant epilepsy: A review. Epilepsy & Behavior 2017; 70: 341–8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28188044

14 Thiele EA, Marsch ED, French JA mfl. Cannabidiol in patients with seizures associated with Lennox-Gastaut syndrome (GWPCARE4): a randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial. The Lancet 2018; 391: 17–23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395273

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner