Skip to main content

Trusselen fra farmasøytisk industri

[wcm_restrict]

Farmasøytisk industri har i mange tiår vært motstander av å legalisere marihuana/cannabis. Like fullt har CBD-olje i mange år vært på markedet som kosttilskudd, for eksempel i USA. Dette trues nå av at farmasøytiske selskaper har begynt å utvikle CBD-preparater som blir patentert og registrert som medikamenter. Mange frykter at CBD-olje kommer til å bli forbudt i kjølvannet av dette.

Tekst Iver Mysterud    

Kort fortalt

Dette er sjette av sju artikler om medisinsk cannabis. Artikkel 1, 2 og 3 sto i nummer 5/2019 og 4 og 5 i nummer 6/2019. I USA har farmasøytisk industri i årevis arbeidet mot legalisering av marihuana/cannabis fordi den frykter at dette kan føre til redusert salg av patenterte medikamenter. Dette har faktisk skjedd i delstater som har legalisert cannabis. Både CBD og THC er tryggere enn mange brukte smertestillende medikamenter. Firmaet GW Pharmaceuticals, som har patentert den rene CBD-oljen Epidyolex og fått den klassifisert som legemiddel, arbeider for å endre lovverket i USA slik at kun offentlig godkjente cannabispreparater skal være lovlige. Hvis dette lykkes, vil det i praksis gi dem en monopolsituasjon med Epidyolex. Firmaet fikk ikke viljen sin i Sør-Dakota, men dette kan være starten på en konflikt på nasjonalt nivå i USA mellom GW Pharmaceuticals og de som produserer/selger tradisjonelle medisinske cannabisprodukter.

I USA har farmasøytisk industri i årevis drevet intens lobbyvirksomhet for at myndighetene ikke skal legalisere marihuana/cannabis.1,2 Grunnen er enkel å forstå: Industrien frykter at dette skal føre til redusert salg av patenterte medikamenter. Til tross for dette har en rekke delstater i USA legalisert cannabis, og der skrives det ut mindre medikamenter enn i delstater som ikke har legalisert.3

Dette kom fram i en studie som sammenliknet 17 delstater som per 2013 hadde legalisert cannabis til medisinske formål med delstater som ikke hadde slike lover. I ”cannabis-delstater” forskrev legene mindre medikamenter mot smerter, kvalme, epileptiske anfall, depresjon og angst. Forskerne påpeker at legalisering av cannabis vil kunne spare det offentlige og private helsevesenet i USA for store summer. Ikke minst er det viktig å merke seg at legene skriver ut mindre smertestillende medikamenter hvis cannabispreparater er lovlig tilgjengelig. Vanlige smertestillende medikamenter som inneholder morfin eller heroin (opioider) er langt mer avhengighetsskapende og skadevoldende enn marihuana, og definitivt mer skadelig enn medisinsk cannabis. Faktisk står opioider for et stort antall dødsfall i USA hvert år. Innleggelser for rusmisbruk og overdosedødsfall har gått ned i stater som har legalisert cannabis.3

LES OGSÅ  Google og farmasøytisk industri

Den amerikanske osteopatlegen Joseph Mercola skriver som en kommentar til dette at både CBD og THC er langt tryggere enn mange brukte smertestillende medikamenter.4 Den amerikanske legen Margaret Gedde har påpekt at det finnes nok vitenskapelige data til å sammenlikne bivirkninger av cannabis med kjente giftvirkninger av mange medikamenter i utstrakt bruk. Dette omfatter giftighet på lever og nyrer, skader på mage- og tarmsystemet, nervesystemet og død. CBD har ingen giftighet, og det er tilnærmet umulig å dø av marihuana. Det er også selvbegrensende, fordi overdrevne doser av THC oftest vil føre til angst, paranoia og kvalme. Slike bivirkninger forsvinner så fort stoffene forsvinner ut av kroppen uten å gi varige skader. Det vil like fullt få en til å tenke seg om to ganger før man inntar en så høy dose igjen. Hvis man gjør en tilsvarende feil med et opioid, er risikoen stor for at man stryker med.4

Gedde påpeker også at cannabisprodukter ofte fungerer der andre medikamenter feiler. De er dermed både tryggere og kan være mer effektive. I en gjennomgang av flere dobbeltblinde, placebokontrollerte studier5 går det fram at marihuana ikke bare demper smerter, men i mange tilfeller gjør dette bedre enn farmasøytiske alternativer.4

Patentert CBD-olje

I de siste årene er det gjennomført flere studier av CBD-olje på barn med epilepsi. I 2017 ble det publisert en viktig studie i et ledende medisinsk tidsskrift, der pasienter med et spesifikt syndrom hadde nytte av et patentert CBD-produkt, Epidyolex,6 som produseres av firmaet GW Pharmaceuticals. Det er oppdaget at firmaet har betalt lobbyister for å påvirke myndighetene til å vedta en lov som i praksis ville gitt firmaet monopol på CBD i en delstat i USA.1,2 

I Sør-Dakota hadde andre lobbyister lenge forsøkt å få lovgiverne til å vedta en lov (SB 95) som ikke lenger ville ha klassifisert CBD som ”cannabis” (et narkotisk stoff). Dette ville åpnet opp for lovlig salg av CBD-produkter, noe som ville vært godt nytt for pasienter og omsorgsgivere i Sør-Dakota. Medisinsk cannabis ble ikke tillatt i denne delstaten fordi GW Pharmaceuticals foreslo at politikerne skulle vedta et tillegg til lovteksten der det ble spesifisert at endringene kun skulle gjelde CBD-produkter som Mat- og medikamentdirektoratet (FDA) hadde godkjent. Siden GW Pharmaceuticals var det eneste firmaet som hadde et slikt produkt (som lå an til å bli godkjent av FDA), ville pasientene ha blitt låst til kun ett lovlig CBD-holdig produkt. En slik monopolsituasjon er sjelden til fordel for brukerne.1,2 Imidlertid lyktes firmaet ikke å få gjennomslag for den foreslåtte lovteksten (se nedenfor).

LES OGSÅ  Interessekonflikter oppgis sjelden

Hvis tillegget til lovteksten hadde blitt vedtatt, ville et stort antall CBD-produkter som allerede er tilgjengelig i mange andre delstater, blitt forbudt i Sør-Dakota, til tross for at de koster langt mindre enn Epidyolex og ifølge noen kilder er potensielt mer effektive. Grunnen er at de i tillegg til CBD inneholder ekstrakter av hele cannabisplanten og derfor også små mengder THC og andre stoffer med medisinske egenskaper. Klinisk erfaring tyder på at stoffene virker bedre sammen enn hver for seg.1

Etter påtrykk fra lokale talspersoner for medisinsk cannabis ble tillegget avvist og en modifisert lovtekst vedtatt. Dette var en situasjon der ingen av partene vant: Pasientene i Sør-Dakota må fremdeles vente på FDA-godkjenning av Epidyolex for å få lovlig tilgang på CBD. Samtidig gjelder frikoblingen av CBD fra narkotisk klassifisert cannabis ikke kun FDA-godkjente midler, noe som dermed forhindrer en monopolsituasjon.1

Det som skjedde i Sør-Dakota, kan være starten på en konflikt på nasjonalt nivå mellom GW Pharmaceuticals og de som produserer/selger tradisjonelle medisinske cannabisprodukter. GW Pharmaceuticals hadde i 2017 tegnet kontrakt med lobbyister i minst 22 delstater.1

For øvrig ble Epidyolex godkjent av FDA høsten 2018.

Innstramming

Siden farmasøytisk industri generelt motarbeider bruk av medisinsk cannabis og GW Pharmaceuticals kun ønsker at patenterte cannabisprodukter klassifisert som legemidler skal være lovlig, bør man ikke bli overrasket over at helsemyndighetene i andre land foreslår innstramminger i lovgivningen. Farmasøytisk industri er innflytelsesrik og driver aktiv lobbyvirksomhet mot helsemyndighetene over hele verden. Som vi skal se, kommer det stadig nyheter om helsemyndighetenes innskrenkning av befolkningens tilgang på medisinsk cannabis i flere land. Bakgrunnen og argumentasjonen kan variere, men effekten er at slike produkter blir mindre tilgjengelige. Noen eksempler kan belyse dette.

I slutten av januar 2019 ble CBD-oljeprodukter fjernet fra forretninger i hele Storbritannia etter at helsemyndighetene hadde slått ned på salget inntil de er ”dokumentert å være trygge og effektive”. Bakgrunnen er et EU-vedtak om å reklassifisere CBD-oljer som ”nye matvarer” (novel foods). En ny matvare er enhver matvare som ikke ble mye brukt før 1997. Chiafrø, krillolje og vitamin K var også rammet av samme regel, hvilket betyr at slike produkter blir borte fra forretningene. Det britiske forbudet kunne vare i 18 måneder eller inntil helsemyndighetene har avklart om de er trygge og effektive, det vil si fram til sommeren 2020.7

LES OGSÅ  Trenger vi farmasøytisk industri?

Imidlertid ble det i mars 2019 kjent at Den europeiske myndigheten for matvaresikkerhet (EFSA) var i gang med å revurdere sin oppfatning om CBD. Bakgrunnen var at Den europeiske industrihamp-organisasjonen (EIHA) hadde lagt fram dokumentasjon på at hamp og hampekstrakter hadde vært i bruk siden 1220 og at de er trygge i bruk. Om EU-vedtaket vil bli opphevet, er i skrivende stund ikke avklart.8

I begynnelsen av februar 2019 mottok en rekke forretninger i delstaten Maine i USA et brev fra helsemyndighetene om å fjerne spiselige CBD-produkter fra hyllene. Dette omfatter alt fra oljer til kapsler og tyggetabletter. Begrunnelsen var at produkter framstilt fra hamp ikke er godkjent som tilsetningsstoff i mat.9

Svensk høyesterett (Högsta domstolen) slo i juni 2019 fast at CBD-olje skal klassifiseres som narkotika.10 Dermed ble en flere år lang prosess i vårt naboland avsluttet i disfavør av befolkningens tilgang til medisinsk bruk av cannabisprodukter. Brukere i Sverige er nå lovbrytere, og samtlige svenske produsenter må legge ned, flytte utenlands eller risikere å bli tiltalt etter narkotikalovgivningen. Samtidig vil den legemiddelklassifiserte CBD-oljen Epidyolox snart komme på det svenske markedet.

Kilder:

1 Bienenstock D. Big Pharma wants a monopoly on one of weed’s key medicinal compounds. Motherboard 13.6.2017. https://motherboard.vice.com/en_us/article/wjqp5n/big-pharma-wants-a-monopoly-on-one-of-weeds-key-medicinal-compounds-nd (31.1.2019).

2 Drury A. Lobbyist have pushed for a big pharma monopoly on CBD.Green Rush Daily 21.6.2017. https://greenrushdaily.com/politics/lobbyist-have-pushed-for-a-big-pharma-monopoly-on-cbd/ (31.1.2019).

3 Bradford AC, Bradford WD. Medical marijuana laws reduce prescription medication use in Medicare part D. Health Affairs 2016; 35: 1230–6. https://www.healthaffairs.org/doi/abs/10.1377/hlthaff.2015.1661

4 Mercola J. Big pharma tries to monopolize CBD oil market. Mercola.com 11.12.2017. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/12/11/big-pharma-tries-to-monopolize-cbd.aspx 

5 Center for Medicinal Cannabis Research. Report to the Legislature and Governor of the State of California presenting findings pursuant to SB847 which created the CMCR and provided state funding. San Diego, CA: Universitetet I California, San Diego, 2010. https://www.cmcr.ucsd.edu/images/PDFs/CMCR_REPORT_FEB17.pdf

6 Devinsky O, Cross JH, Laux L mfl. Trial of cannabidiol for drug-resistant seizures in the Dravet syndrome. New England Journal of Medicine 2017; 376: 2011–20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28813226

7 Hubbard B. CBD oils pulled from UK stores following EU alert. Nyhet fra WDDTY 30.1.2019. https://www.wddty.com/news/2019/01/cbd-oils-pulled-from-uk-stores-following-eu-alert.html

8 Hubbard B. CBD clampdown could be reversed as EU hears new evidence. WDDTY.com 20.3.2019. https://www.wddty.com/news/2019/03/cbd-clampdown-could-be-reversed-as-eu-hears-new-evidence.html?utm_source=Boomtrain&utm_medium=email&utm_campaign=enews_25032019&bt_ee=AzlckrP3IbTIWXpqJDmf%2FJeAYoTy8bXCAdYMvCsgYX%2Fuaf5DR2o8A4QQqLEkicLU&bt_ts=1553519043550

9 Betuel E. Maine orders removal of CBD edibles from stores, citing vague policy. Inverse.com 4.2.2019. https://www.inverse.com/article/53012-is-cbd-in-food-legal-in-every-state-maine?link_uid=2 (7.2.2019).

10 Böhlmark A. Kampen om cbd-oljan folket förlorade. 2000-talets AlmaNova 3 (3): 4–5.

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner