Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Stråling og autoimmune sykdommer

Stråling og autoimmune sykdommer

Vitamin D-reseptorer er avgjørende for dannelsen av mange av kroppens antimikrobielle peptider og er således en viktig del av kroppens forsvar mot mikroorganismer. Det medfødte immunforsvaret fungerer ikke skikkelig når vitamin D-reseptorene er forstyrret eller blokkert. En slik forstyrrelse kan bidra til en rekke kroniske betennelsessykdommer og autoimmune sykdommer. Det har også vist seg at D-vitaminreseptoren påvirkes av en rekke typer ikke-ioniserende stråling, særlig mikrobølgestråling, som trådløs kommunikasjon baserer seg på. På denne bakgrunn ønsket to forskere å undersøke om skjerming mot stråling kunne bedre forløpet ved autoimmunsykdom.

Forskerne baserte seg på rapporter om at mennesker med autoimmune sykdommer var blitt bedre ved å ha på seg klær/utstyr som skjermer mot stråling og utviklet en standardisert ”nattlue” med innvevde sølvtråder. Denne skal beskytte hjernen og hjernestammen mot mikrobølgestråling. Forskerne fikk kontakt med 64 pasienter med ulike autoimmunsykdommer (leddgikt, lupus, MS, Sjøgrens syndrom og cøliaki), og alle fikk en gratis nattlue. Fordi alle disse pasientene var syke og mange i behandling, bestemte forskerne av etiske grunner at de ikke delte ut ”placeboluer” uten sølvtråder. Pasientene ble bedt om å ha på seg luene i fire timer om natta og fire timer på dagtid. De fleste merket umiddelbar bedring. Pasientene rapporterte selv om lua ikke hadde noen effekt. Kategoriene var ingen, svak, klar og sterk effekt. Nitti prosent av pasientene rapporterte om klar eller sterk bedring i sine symptomer, og effekten så ut til å vedvare i flere måneder. Dette indikerer at strålingsbeskyttelse kan bli en viktig del av behandlinga av personer med autoimmune sykdommer. IM

Kilde:

Marshall TG, Heil TJR. Electrosmog and autoimmune disease. Immunologic Research 2016. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27412293

Print Friendly, PDF & Email
You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar