Skip to main content

Viser munnbindstudien noen effekt?

Fagdirektør ved Folkehelseinstituttet, Atle Fretheim (f. 1968), presenterte i Aftenposten 5. oktober1 resultater av en ny studie2 som han mener rettferdiggjør bruk av munnbind for å hindre spredning av smitte av koronaviruset.

Tekst Jan Raa og Dag Viljen Poleszynski

Fretheim viser til at blant dem som brukte munnbind, var andelen som fikk antistoffer mot covid-19 nesten 10 prosent lavere enn blant dem som ikke brukte det. Denne prosentberegningen baserer seg på at det i gruppen med høy munnbindbruk ble påvist 0,69prosent med antistoff mot covid-19, mot 0,76 prosent i gruppen uten munnbind. 

Denne regnemåten brukes gjerne for å overdrive betydningen av nye medikamenter. Hvis det for eksempel dør 1 av 1000 i en gruppe som gis et gitt medikament mot en lidelse, mens det dør 2 av 1000 i en kontrollgruppe som ikke får aktivt virkestoff, er den relative forskjellen 50prosent. Det virker imponerende, men den absolutte forskjellen er bare en promille. 

Man kan se på resultatene av munnbindstudien i to grupper à 150 000 personer i hver. I dette tilfellet fikk 1035 blant dem som brukte munnbind påvist antistoffer, mens antallet i den «ubeskyttede» gruppen var «hele» 1140. Det gir en forskjell på 105 personer i et utvalg på 300 000 personer. Imponerende?

LES OGSÅ  Dr. Anthony Fauci tar vitamin D og C forebyggende mot infeksjoner

En annen sak er om antistoff mot covid-19 er en relevant parameter. Den sier lite eller intet om hvor mange som ble syke eller døde.

Kommentar: Studien er mer presist beskrevet av Adela Wu 13.8.2001. Den ble ledet av professor Mushfiq Mobarak ved Yale universitet mens han besøkte Bangladesh i mai 2020. Totalt deltok over 341 000 personer i 600 landsbyer, og eksperimentet varte i åtte uker.

Kilder:

1. Fretheim A. Munnbindstudie ville vært ulovlig i Norge. Aftenposten 5.10.2021. https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/jaK78n/munnbindstudie-ville-vaert-ulovlig-i-norge

2. Abaluck J, Kwong LH, Styczynski A mfl. The impact of community masking on COVID-19: A cluster-randomized trial in Bangladesh. Working Paper 1.9.2021. https://www.poverty-action.org/publication/impact-community-masking-covid-19-cluster-randomized-trial-bangladesh


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner