Skip to main content

ALS og statiner

Amerikanske forskere har undersøkt om den nervenedbrytende sykdommen amyotrofisk lateralsklerose (ALS) kan tenkes å ha sammenheng med bruk av statiner. Dette er en av verdens mest brukte medikamenttyper som forskrives mot høye kolesterolverdier, noe som antas å kunne motvirke hjerte- og karsykdom.

Det er kjent at både statiner og ALS er preget av oksidativt stress og skader på mitokondriene. Allerede i 2007 fant forskere en mulig sammenheng mellom statinbruk og ALS. Forskerne brukte data fra bivirkningsdatabasen til Det amerikanske legemiddelverket (FAERS) og analyserte alle hovedtyper av statiner. Resultatene viste sterkt forhøyet risiko å utvikle ALS for dem som brukte statiner, uansett type, ved beregning av såkalte relative oddsratioer.

Hvis den relative oddsratioen er på 2, innebærer det dobbelt risiko. Dersom den er 9, er risikoen ni ganger så høy.

I analysen var oddsratioene fra 9 til 107, som samlet sett indikerer betydelig økt risiko for å utvikle ALS eller ALS-liknende symptomer ved bruk av statiner. Det var lavest oddsratio for vannløselige statiner og høyest for de fettløselige. Fettløselige statiner har lettest for å komme inn i hjernen, så det var å forvente at denne typen statiner øker risikoen mest. IM

LES OGSÅ  Omega-3 er trolig nyttig ved ALS

Kilde:

Golomb BA, Verden A, Messner AK mfl. Amyotrophic lateral sclerosis associated with statin use: a disproportionality analysis of the FDA’s adverse event reporting system. Drug Safety 2018; 41: 403–13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29427042


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner