Skip to main content

Omega-3 er trolig nyttig ved ALS

Denne uka kan du lese at omega-3-fettsyrer trolig kan være nyttige ved ALS. Videre tar vi opp dette:

Tekst Iver Mysterud

  • Hva skjer i hjernen når man dør?
  • Nye muligheter for å påvise mye brukte beroligende midler etter dødsfall
  • Høyt blodtrykk i 30-årene kan føre til gi dårligere hjernehelse i 70-årene
  • Britiske forskere oppdaget noe nytt da de tok med en flått i laboratoriet
  • De fleste får ikke erstatning etter vaksineskade
  • CDC endret data for å fjerne koronavaksine som dødsårsak
  • Paxlovid fikk lisens av FDA på tvilsomt grunnlag
  • Koblingen mellom koronavaksiner og sen-covid-liknende sykdom får aksept
  • Tapt smaks- og luktesans etter covid-19 og koronavaksinering?
Fagredaktør Iver Mysterud
Iver Mysterud er fagredaktør i Helsemagasinet

Er omega-3-fettsyrer nyttige ved ALS?

Tidligere forskning har vist at høyere diettinntak og plasmanivåer av flerumettede fettsyrer, spesielt omega-3-fettsyren alfa-linolensyre, har vært omvendt korrelert med risikoen for å få amyotrofisk lateralsklerose (ALS) i store epidemiologiske kohortstudier.

Kan denne fettsyren påvirke sykdomsutviklingen hos slike pasienter? Det ønsket en gruppe forskere fra USA å finne ut og analyserte data fra 449 pasienter som hadde målt fettsyrenivåene. Høyere nivåer av alfa-linolensyre var korrelert med lengre overlevelse og langsommere funksjonsnedgang.

LES OGSÅ  Helsebringende olje fra nordisk bær

Resultatene tyder på at alfa-linolensyre kan ha en gunstig effekt på sykdomsutviklingen hos ALS-pasienter. Dette kommer fram av en artikkel i fagtidsskriftet Neurology 21. juni.

Hva skjer i hjernen når man dør?

Dette har mennesker grunnet over i uminnelige tider, og det foreligger en rekke hypoteser. Hva har forskere som måler hjerneaktivitet, påvist hos mennesker som er i ferd med å dø eller har dødd? Hvordan kan man tolke ekstraordinære opplevelser rundt dødstidspunktet hos folk som ikke dør likevel, såkalte nær døden-opplevelser?

Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 6. juli.

Nye muligheter for å påvise mye brukte beroligende midler etter dødsfall

Til nå har man brukt blod fra låret (perifert blod) for å finne ut hvor mye benzodiazepiner en avdød har tatt. Det viser seg at det finnes et alternativ. Man kan sammenlikne perifert blod med det man finner i blod, kroppsvæsker og vev fra andre steder på kroppen.

Dette er tema for en artikkel på Titan.uio.no 26. juni.

Høyt blodtrykk i 30-årene kan føre til dårligere hjernehelse i 70-årene

En studie i Jama Network Open 3. april indikerer at behandling av høyt blodtrykk hos unge og middelaldrende voksne kan bidra til å forebygge demens og Alzheimers sykdom. Dette kommer fram av en artikkel på nettsiden til UC Davis 7. april.

Vi gjør oppmerksom på at kosthold, fysisk aktivitet og en andre rekke livsstilsfaktorer påvirker blodtrykket, og disse faktorene er det mulig å gjøre noe med.

Britiske forskere oppdaget noe nytt da de tok med en flått i laboratoriet

Flått kan faktisk ”fly” over korte avstander ved hjelp av statisk elektrisitet. Dette kommer fram i en sak på Forskning.no 11. juli.

LES OGSÅ  Mobilstråling og fertilitet

De fleste får ikke erstatning etter vaksineskade

To av tre som har søkt erstatning etter bivirkninger av koronavaksinen, får avslag, viser Norsk pasientskadeerstatning.

Line tok vaksinen for samfunnet. Hun kjenner ikke igjen kroppen sin etter at hun tok AstraZeneca-vaksinen. Siden mars i 2021 har Line vært avhengig av smertestillende. Ett år etter at hun søkte erstatning, kom svaret: Avslag. Også Pasientskadenemda har nylig gitt avslag.

I dag kan Line fortelle at formen hennes er uendret. Dette kommer fram i en artikkel på Hemali.no 4. juli.

CDC endret data for å fjerne koronavaksine som dødsårsak

Dødsattester innhentet fra Minnesota viser at Sentrene for sykdomskontroll og -forebygging i USA (CDC) har tuklet med data for å forhindre henvisninger til koronavaksinen som dødsårsak. På nesten hver dødsattest som identifiserer en koronavaksine som dødsårsak, begikk CDC datasvindel ved ikke å tildele ICD 10-koden for vaksinebivirkninger til dødsårsakene som er oppført på dødsattesten.

Denne svindelen kan ikke bortforklares ved å skylde på andre, for eksempel begravelsespersonell eller kontoransatte, fordi det er CDCs jobb å tildele kodene. Uansett grunn gjorde ikke CDC den jobben. Dette er tema for en artikkel på Brownstone Institute 3. juli.

Paxlovid fikk lisens av FDA på tvilsomt grunnlag

25. mai godkjente Mat- og medikamentdirektoratet i USA (FDA) medikamentet Paxlovid for å behandle voksne med mild eller moderat covid-19. Tidligere var Paxlovid kun godkjent for nødbruk. Ifølge den amerikanske legen Meryl Nass i et blogginnlegg på Substack 1. juli ble godkjenningen gjort under tvilsomme omstendigheter, der Pfizer kun valgte ut to kliniske studier som dokumentasjon på medikamentets effekt.

LES OGSÅ  Kan meditasjon hjelpe mot Alzheimers sykdom?

Ifølge Nass er begge disse studiene tvilsomme i seg selv. Pfizer valgte også av ukjente grunner ikke å legge ut data fra 19 registrerte og 12 fullførte studier. Selv om det noen ganger kan ta et år før flere studier offentliggjøres, vekker mangelen på gode studier fortsatt bekymringer.

Koblingen mellom koronavaksiner og sen-covid-liknende sykdom får aksept

Forskere innrømmer omsider at noen bivirkninger fra koronavaksiner som likner langvarige symptomer på covid-19, faktisk er reelle. Eksperter, inkludert leger, har lenge benektet en slik kobling, men dette er i ferd med å endre seg. Temaet er tatt opp i en nyhetsartikkel i Science 3. juli.

Tapt smaks- og luktesans etter covid-19 og koronavaksinering?

Millioner av mennesker over hele verden har permanent eller midlertidig mistet smaks- og luktesans etter å ha hatt covid-19. Dette kan også skje etter å ha fått vaksine mot covid-19. Hvorfor skjer dette? Er det samme mekanismer som ligger under i begge tilfeller? Hva kan gjøres for å bedre tilstanden? Dette er tema for en artikkel i The Epoch Times 26. juni.

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner