Skip to main content

Alzheimers sykdom og kokosfett

Mange av oss har hørt at kokosfett er nyttig uten å riktig forstå hvorfor det skulle være slik. Dette spesielle fettet har mange gunstige helseeffekter. Her beskrives spesifikt effektene ved demens. Artikkelen er tidligere publisert i det svenske magasinet 2000-Talets vetenskap.

Tekst Bo Zackrisson   Oversatt av Anne Lene Johnsen    Foto Shutterstock

Det begynte med at jeg leste om ekteparet Steve og Mary Newport fra Florida. I 2003 opplevde Steve de første symptomene på Alzheimers sykdom. Han sank langsomt inn i glemsomhet, forvirring og depresjon. Mary, som er lege, visste at den skolemedisinske behandlingen som fantes, var fullstendig virkningsløs. Det finnes et antall legemidler i klassen kolinesterasehemmere, som kan gi en kortvarig oppbremsning av utforbakken, men ikke mye mer. Mary Newport begynte derfor å søke i den vitenskapelige litteraturen. 

I 2008 fant hun plutselig en liten unnselig studie på legemiddelsubstansen AC-1202. Navnet på legemiddelet var Ketasyn og var i en tidlig utprøvningsfase. Studien hadde gitt bra resultater på en liten gruppe demente personer. Hun fant patentsøknaden på 75 sider i en patentdatabase. I dokumentet sto det at den virksomme substansen i legemiddelkandidaten Ketasyn var MCT-olje. MCT står for Medium Chain Triglycerides – mellomlange kjeder av triglyserider. Behandlingsdosen var et daglig inntak av 20 gram, tilsvarende omtrent fire barneskjeer. På et sted i det 75 sider lange dokumentet fant hun det absolutt viktigste budskapet. Der sto det at ”MCT-olje er et derivat fra kokosolje eller palmekjerneolje”.

LES OGSÅ  Klar for å motvirke utvikling av demens

Dette var fullstendig nytt for Mary Newport. Hun lærte seg at kokosolje inneholder omtrent 60 prosent mellomlange, mettede fettsyrekjeder samt et stort antall andre fettsyrer av ulik lengde. Hun oppdaget også at kokosolje kunne kjøpes i nærmeste supermarked, hvilket hun ikke hadde hatt anelse om tidligere.

I samme åndedrag ble Steve innkalt til en første hukommelsestest for å finne ut om han eventuelt skulle delta i en klinisk studie. Han oppnådde kun 14 i skåre på hukommelsestesten, hvilket var for lavt til at han kunne inkluderes i denne studien. På hjemveien stoppet han ved en helsekostbutikk og handlet en boks 100 prosent jomfrukokosnøttolje. Det var viktig at oljen ikke måtte være hydrogenisert, ettersom den da ville inneholdt skadelig transfett.

Morgenen etter tok Steve sine første reale spiseskjeer kokosolje. Senere på dagen skulle han innfinne seg for en ny hukommelsestest, og da hadde Steves skåre på testen plutselig økt til 18, bare fire og en halv time etter det første inntaket av kokosolje. To dager senere lettet demenståken som Steve hadde vandret i de siste fire årene. Han begynte å huske saker, kunne begynne å snakke med sin kone og fikk tilbake sitt gode humør. Han kommer aldri til å bli helt bra, men kan fungere i sosiale sammenhenger igjen.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Demens»]- ”Demens er fellesbetegnelsen på flere sykdommer som innebærer at hukommelse og i tillegg minst én annen mental funksjon (kognitiv funksjon) har sviktet.
– Om lag 60 prosent av de som rammes av demens, antas å ha Alzheimers sykdom. Sykdommen er knyttet til feil i nedbrytingen av protein, med påfølgende dannelse av såkalte plakk og nevrofibrillære floker i hjernen.
– Det er om lag 70 000 personer i Norge i dag som lider av demens.”
Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt. Fakta om demens. Elektronisk publisering: http://www.fhi.no/artikler?id=72828., 2009.[/gdlr_box_icon]

Den enkle forklaringen

LES OGSÅ  Fjerning av plakk med kokosfett

Nå kommer spørsmålet om hva det er i kokosfett som kan påvirke hjernens funksjon. Enkelt uttrykt har kokosfett en spesiell egenskap. Når fettsyrene fra kokosfettet kommer til leveren, omdannes de raskt til ketonlegemer og føres ut i blodet. Ketonlegemer anses for å være et slags reservebrensel som kroppen produserer når den utsettes for sult. Slik står det i hvert fall i lærebøkene, men det er ikke sant. Nå vet vi at kokosfett gir en økt mengde ketonlegemer i blodet. Da oppstår neste spørsmål: Hva har dette med Alzheimers sykdom (AS) å gjøre?

En hypotese som er blitt lansert i senere tid, er at AS blant annet kan være konsekvens av at hjernens nerveceller (nevroner) utvikler insulinresistens. Her anses transfettsyrer, kunstig produsert margarin og et stort inntak av ”raske” karbohydrater å spille en rolle for sykdomsforløpet. På visse hold har man startet å kalle AS for diabetes type 3. Når hjernens nevroner ikke kan ta opp glukose fordi de er blitt insulinresistente, forvitrer de og dør. Prosessen pågår gjennom mange år innen personen får de første symptomene. Det er her ketonlegemene kommer inn i bildet. Disse kan nemlig erstatte glukose som enersubstrat for nevronene og få disse til å våkne til liv igjen, samt å få de gjenværende hjernecellene til å fungere bedre. Ketoner er et aldeles utmerket brensel og helt ufarlige om man ikke er type 1 diabetiker. Faktum er at vår hjerne synes at ketonlegemer er et utmerket energisubstrat.

Det er interessant at i Sørøst-Asia, der kokosfett er hyllevare og brukes i matlagningen, er forekomsten av nevrologiske degenerative sykdommer ekstremt lav. Forekomsten av hjerte- og karsykdommer er også lav, og mange tror at kokosfettet er den viktigste årsaken. Visse forskere anser at kokosolje kan bli til hjelp attpåtil ved Parkinsons, MS, ALS, ja, ved alle sykdommer. Jeg har selv hatt en urørt boks kokosolje i kjøleskapet et helt år. Nå starter jeg hver dag med to spiseskjeer.

Ikke regn med legemiddelindustrien!

LES OGSÅ  Er planteoljer skadelige?

Hvert år rammes 20-25 000 svensker av en form for demenssykdom. Pleiekostnadene er allerede i dag enorme. Demens koster omtrent dobbelt så mye som kreft, tre ganger så mye som hjertesykdommer og fire ganger så mye som slag. 

Vi kan ikke regne med noen hjelp fra farmasøytisk industri. Den søker løsninger bare i patenterbare molekyler. Industrien søker i første rekke store gevinster – ikke botemidler. De legene jeg har i mitt nettverk og som forsker på hjernen og omega-3-fettsyrer, kjente ikke til det jeg har beskrevet ovenfor. Men jeg vekket en interesse hos dem.

Det er umulig å gjengi alt som finnes å lese om kokosfett og sykdom. Mitt beste råd for dem som ønsker å finne ut mer, er å gå inn på Mary Newports hjemmeside www.coconutketones.com. Der finnes lenker til forskning og hele den historien jeg av plasshensyn kun har beskrevet deler av, samt et intervju med Mary og Steve Newport.  

VOFs lesetips:

• Enig MG. Know your fats: the complete primer for understanding the nutrition of fats, oils, and cholesterol. Silver Spring, MD: Bethesda Press 2000.

• Enig M, Fallon S. Eat fat, lose fat: lose weight and feel great with three delicious, science-based coconut diets. New York, NY: Hudson Street Press, 2005.

• Fife B. The healing miracles of coconut oil. Colorado Springs, CO: HealthWise 2001.

• Fife B. Eat fat – look thin. Colorado Springs, CO: HealthWise 2002.

• Holzapfel C, Holzapfel L. Coconut oil for health and beauty. Summertown, TN: Book Publishing Company 2003.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner