Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Bilforurensning koblet til hjerteinfarkt

Bilforurensning koblet til hjerteinfarkt

Folk som bor nær en travel hovedvei, har større risiko for å dø av akutt hjerteinfarkt enn folk som bor lenger unna. Forskere fra USA fant at folk som lever nærmere enn 50 m fra en hovedvei, har nesten 40 prosent større risiko for å dø av plutselig hjerteinfarkt enn dem som bor minst 500 m unna. Risikoen øker med seks prosent for hver 100 m en person bor nærmere en trafikkert vei. Dette kom fram etter at forskerne hadde studert data fra den store helseundersøkelsen av middelaldrende og eldre kvinnelige amerikanske sykepleiere, ”Nurses’ Health Study”. Her er vel 107 000 sykepleiere fulgt over 26 år, og i dette tidsrommet inntraff vel 500 akutte hjerteinfarkt. Å bo nær en trafikkert vei økte både risikoen for å få et hjerteinfarkt og for å dø av det, selv etter at forskerne hadde kontrollert for andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Forskerne antar at dette skyldes økt eksponering for bilforurensning, eventuelt også støy, selv om denne studien ikke kan avgjøre dette. IM

Kilde:

Hart JE, Chiuve SE, Laden F mfl. Roadway proximity and risk of sudden cardiac death in women. Circulation 2014; 130: 1474-82. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25332277

You may also like
Nærsynthet – både genetisk og miljøbestemt
Hjerte- og karsykdom – en mer troverdig forklaring?
Oversikt over Vilhelm Schjelderups bøker
Terapeutisk bruk av lys

Legg igjen et svar