Skip to main content

Brobryggerprisen 2011

Fritt Helsevalg har tildelt Brobryggerprisen 2011 til VOFs ansvarlige redaktør, Dag Viljen Poleszynski.

Tekst Iver Mysterud     Foto Anne Lene Johnsen

Brobyggerprisen Fritt Helsevalg er en utmerkelse opprettet i 2004 av Fritt Helsevalg.1 Prisen utdeles til personer, institusjoner, organisasjoner eller prosjekter som i særlig grad utøver eller fremmer utøvelse av et integrert og helhetlig helsetilbud med det beste fra både alternativ- og skolemedisin, med fokus på forbrukerne. Årets pris ble delt ut under Nordisk naturmedisinsk fagkongress på Sundvolden Hotell 29. oktober.

Begrunnelse

Fritt Helsevalg mente at Brobyggerprisen til Dag Viljen Poleszynski var meget velfortjent fordi han har gitt en rekke bidrag til å bygge bro mellom fagprofesjoner og medisinske miljøer gjennom flere årtier. Poleszynski var en av initiativtakerne til dannelsen av Fritt Helsevalg i Norge i 1996. Han anses uten tvil å være en av de som med størst tyngde og entusiasme i Norge har tatt til orde for et mer helhetlig perspektiv på sykdom og helse, det være seg i fagartikler, populærvitenskapelige artikler, leserinnlegg, foredrag, deltagelse i paneldebatter og i radio og fjernsyn.

LES OGSÅ  Det står alltid en kvinne bak

Poleszynski er en de fagpersonene som oftest blir kontaktet av pressen for å kommentere villedende oppslag om at for eksempel ”vitaminer er farlig”. Med sin solide utdanning i ernæring (cand. scient.) og doktorgrad (dr.philos.) på forholdet mellom alternativ medisin og skolemedisin (senere publisert som boka Framveksten av medisinske alternativer2) er han vel den mest kunnskapsrike og best kvalifiserte til gå imot uholdbare påstander og bidra til brobygging mellom ulike retninger av medisinen. Dette kommer utvilsomt befolkningen til gode.

Poleszynski var også en av initiativtakerne til ”Foreningen kostreform ved overvekt og sukkersykdommer” (KOS),3 som ble opprettet i 2007. Han fungerte som leder av KOS i 2009-2011. Denne foreningen har allerede hjulpet en rekke mennesker med diabetes, overvekt og andre sukkerrelaterte sykdommer til å få hjelp for plagene sine ved å endre kostholdet.

Sist men ikke minst, var Poleszynski en pådriver for dannelsen av månedsmagasinet Mat&Helse4 og var magasinets ryggrad siden det ble startet i 2002 til fagredaksjonen sluttet i 2010. I 2010 opprettet han av private midler en ideell stiftelse (”Stiftelsen vitenskap og fornuft”, SVOF) for å gi ut et nytt helsemagasin, Vitenskap og fornuft (VOF), og på sikt også å bidra på andre måter når det gjelder helseopplysning.
Fritt Helsevalg mente at alt dette gjør Poleszynski til en særdeles godt kvalifisert vinner av Brobyggerprisen 2011.

VOF gratulerer

Vi i VOF gratulerer vår ansvarlige redaktør med Brobyggerprisen 2011. Vi er selvsagt ikke uhildet i denne saken, men vil likevel uttrykke at prisen er velfortjent. Vi håper våre lesere deler denne vurderingen.

Brobryggerprisen 2004-2010
Brobryggerprisen er tidligere tildelt følgende:
2004: Det tverrfaglige helsesenteret Kilden Helse i Oslo v/lege Roald Strand.
2005: Dr.med. Karl-Ludvig Reichelt, seniorforsker ved Rikshospitalet
2006: Lege, akupunktør, naturmedisinsk pioner og faglitterær forfatter Vilhelm Schjelderup fra Tjøme
2007: Lege, spesialist i indremedisin dr.med. Allan Fjelstrup fra Stavanger, nå praktiserende i Spania (Akinon, La Nucia)
2008: Lege, akupunktør (PhD) og faglitterær forfatter Bjørn Johan Øverbye ved Arendal helsesenter
2009: Lege, musiker, healer og faglitterær forfatter Audun Myskja ved Senter for Livshjelp i Ski
2010: Lege og ernæringsveileder Christian Darling fra Kilden Helse i Oslo

LES OGSÅ  Fysisk velvære og indre ro

Kilder:

1. www.fritthelsevalg.com

2.  Poleszynski DV. Framveksten av medisinske alternativer –  fra konkurranse til samarbeid … Kristiansand: HøyskoleForlaget, 2001.

3.  kostreform.no

4.  www.matoghelse.no


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner