Skip to main content

Forskning på jording

Clinton Ober utførte de første studiene på helseeffekter av jording. Senere har han fått følge av flere forskere. Alle utførte studier finner positive effekter.

Etter at Ober hadde innsett at ingen forskere var interessert i å teste om jording kunne ha positive effekter på søvn og helse (se egen sak), gjensto utfordringen hvordan han selv kunne gjennomføre en test. Han bestemte seg for systematisk å utforske folk som var jordet mens de sov. Selv hadde han brukt metalltape for å lage et enkelt ledende system, men dette var for dårlig for en test. Ober kontaktet da et firma som produserer beskyttelsesutstyr til elektronikkindustrien. De hadde noen spesielle ledende fibermaterialer som Ober brukte for å lage noen spesielle 30 x 60 cm lapper av ullfilt. Testpersonene kunne sove direkte oppå hver sin lapp i senga. En lapp ble så koblet til en ledning som ble trukket ut gjennom vinduet og festet i en metallpåle nede i jorda. 

Ingen leger ville rekruttere pasienter til Obers pilotundersøkelse, men via en frisørsalong og en rekke parfymerier fikk han til slutt rekruttert 60 personer (38 kvinner og 22 menn) med søvnproblemer og en rekke typer smerter i ledd og muskler. Ober fikk tilgang til soverommene deres, forklarte hva sengelappene besto i, plasserte dem i folks senger og forsikret seg gjennom målinger om at de var effektivt koblet til jord når de lå der. Halvparten av deltakerne var i virkeligheten koblet til jord, mens de andre ikke var det. Det ble avgjort via loddtrekning hvem som skulle være i hvilken gruppe, og deltakerne visste følgelig ikke om de var koblet til jord eller ikke. Undersøkelsen varte i 30 dager, og en sykepleier hjalp ham å samle inn data. Denne pilotstudien ble publisert i et lite tidsskrift i 2000.7

Ved å sammenlikne de to gruppene fant Ober ut følgende:

  • 85 prosent av alle i testgruppa som var tilkoblet jord, sovnet fortere, mot 13 prosent i kontrollgruppa.
  • 93 prosent av de jordede sov bedre gjennom natta, mot 13 prosent hos kontrollene.
  • 82 prosent av de i testgruppa opplevde redusert muskelstivhet, mot 13 prosent i kontrollgruppa.
  • 74 prosent av de jordede opplevde reduksjon eller eliminering av kroniske smerter i rygg og ledd, mot ingen i kontrollgruppa.
  • 100 prosent av de i testgruppa følte seg mer opplagt når de sto opp om morgenen, mot 13 prosent i kontrollgruppa.
  • 78 prosent av de jordede rapporterte om bedre helse og velvære, mot 13 prosent i kontrollgruppa.

I tillegg rapporterte deltakerne om uventede, men klare bedringer fra astma og andre problemer i luftveiene, leddgikt, høyt blodtrykk, søvn-apné, premenstruelt syndrom og hetetokter i forbindelse med overgangsalderen.

Utskillelse av kortisol

Obers første studie vakte en del oppsikt blant forskere og helsearbeidere som var opptatt av helserisikoer ved eksponering for elektriske felter i miljøet. En av dem Ober kom i kontakt med, var Maurice Ghaly, som var en pensjonert anestesilege med interesse for forskning på elektriske felter. Ghaly hadde ikke noe tro på det Ober mente å ha påvist, men ville være med og vise at han tok feil. Sammen med en annen forsker gikk Ghaly i gang med en pilotstudie for å måle utskillelsen av steroidhormonet kortisol i løpet av døgnet, både før og etter folk sov jordet. 

For å sørge for at folk virkelig var jordet når de lå i senga, utviklet Ober en ny og bredere type sengelapper som dekket hele madrassen (altså et slags laken). I studien ble det med 12 personer (8 kvinner og 4 menn) som klagde over søvnproblemer, smerter og stress (angst, depresjon og irritabilitet). De sov jordet i åtte uker. Før jording var spenningen på kroppen i senga i gjennomsnitt 3,27 V, mens den med jording ble 0,007 V (3270 mV mot 7 mV). Før studien startet ble deltagernes kortisolnivåer målt med en spyttprøve hver fjerde time i  ett døgn. Det samme ble gjort etter seks uker. Alle deltakerne rapporterte daglig hvordan de følte seg i løpet av eksperimentet.

Normalt skal kroppens kortisolproduksjon variere gjennom døgnet. Den skal være størst kl. 8 og lavest ved midnatt. Det ble funnet at jording normaliserer kortisolutskillelsen så den ble mer i samsvar med sin naturlige rytme. Deltagerne rapporterte om bedret søvn, mindre smerter og stress. De fleste følte seg mer uthvilte og opplagte om morgenen med større overskudd på dagtid. Noen ble bedre i magen, fikk mindre PMS-symptomer og/eller færre hetetokter.8,9 Det ble også funnet at jording økte nivåene av søvnhormonet melatonin hos åtte av de 12 deltagerne.2, s. 45 

Den kjente biologen T.H. Huxley (1825–1895) skrev i 1863 at menneskehetens viktigste spørsmål, utfordringen som ligger bak alle andre spørsmål og er mer interessant enn noen av dem, er å bestemme vår plass i naturen og vår relasjon til kosmos.10 Den amerikanske biofysikeren James L. Oschman mener at Huxley ville blitt begeistret over denne jordingsstudien som på grunnleggende måte tar opp en problemstilling medisinen knapt har forholdt seg til. Fordi temaet ser ut til å være så viktig for helsa, mente Oschman det avgjort burde bli underlagt mer granskning.11

Jordingsteknologien holder mål

Elektroingeniøren Roger Applewhite publiserte i 2005 en teknisk artikkel som underbygger at elektroner beveger seg fra jorda og inn i kroppen og vice versa når kroppen er jordet. Denne effekten er tilstrekkelig til å opprettholde kroppen i samme negativt ladde elektriske potensial som jorda. I tillegg ble det funnet at jording reduserer elektromagnetiske felter på kroppen. Applewhite fant at både jordingslaken og andre jordtilkoblinger hadde slike effekter. I studien brukte Applewhite elektriske felter fra 60 Hz, det samme som i strømnettet i USA (Norge har 50 Hz), og jordingsteknologien reduserte feltene på kroppen med en faktor på minst 70.12

I samme tidsrom som mennesket begynte å ha på seg sko som isolerte oss fra jordas elektriske felt, utviklet vi en rekke elektriske apparater og elektromagnetiske teknologier. Fra fysikken vet man at feltene som er assosiert med disse apparatene, tiltrekkes til menneskekroppen fordi levende vev er ledere og fungerer som antenner. Derav følger det at felter fra apparater vil indusere en rekke signaler på kroppens overflate.11

LES OGSÅ  For mye nytt, for lite av det vi er vant til

Hvis en person ikke er jordet, vil elektroner og andre ladde partikler reagere med elektromagnetiske felter fra miljøet og gi unaturlige forstyrrelser. Hvis man derimot er jordet, vil kroppen være skjermet for disse forstyrrelsene av jordas elektroner. Applewhites studie viser at en jordet kropp i praksis er skjermet fra uheldig elektromagnetisk påvirkning.2, s. 78

Redusert stress og normalisert muskelspenning

De to amerikanske elektrofysiologene Gaetan Chevaler og Kazuhito Mori har sammen med biofysikeren James L. Oschman studert effekten av jording på 58 friske voksne. Denne pilotstudien var dobbelt blind, dvs. at verken deltakerne eller testpersonellet visste hvem som var jordet eller ikke. Jordinga ble utført med å plassere en selvklebende elektrodelapp under hver fotsåle. Til lappen var det festet en ledning som gikk ut av huset og ned i en metallpåle i jorda (et såkalt jordspyd). Et tilbakekoblingssystem registrerte elektrofysiologiske og fysiologiske parametre (målevariable). Jordinga viste seg å gi statistisk holdbare og nesten øyeblikkelige reduksjoner i totale stressnivåer i kroppen hos dem som var jordet. Stressnivåene ble målt med elektroencefalogram (EEG), elektromyogram (EMG) og blodvolumpuls. 

Sett under ett indikerer de fysiologiske forandringene at jordinga reduserte stressnivåer og spenninger og endret balansen i det autonome eller ikke viljestyrte nervesystemet. (Aktiviteten til kroppens organer justeres via det autonome nervesystemet, og ved stress kan det oppstå feilreguleringer som normalt bare skal oppstå i en faresituasjon.) Som et eksempel kan nevnes to personer som opplevde normalisering i den øvre trapesmuskelen (trapezius) målt med EMG. 

Trapezius er den brede, trekantede muskelen mellom bakhodebenet, nakke- og brystvirvlenes ryggtagger og skulderbladene. Den danner overgangen mellom hodet og skuldrene og gjør det mulig å bevege skuldrene oppover, nedover og bakover med dreining av skulderbladene.

LES OGSÅ  Forskning på stråling, helse og eloverfølsomhet

Den ene personen hadde spente musker grunnet akutt smerte fra en skade dagen før testen, mens den andre hadde unormalt slappe (hypotone) muskler etter normal tretthet.  I det øyeblikket de ble jordet, skjedde en tilnærmet øyeblikkelig normalisering av muskelspenningen hos begge. Spente muskler slappet av, og de hypotone musklene fikk igjen normal spenning.13 

Akupunkturpunkt under foten

Når man går barbeint, vil fremre delen av foten (på midten av fotsålen, rett foran det hule området) komme i kontakt med bakken. Ifølge tradisjonell kinesisk medisin inneholder dette området et viktig akupunkturpunkt, kjent som nyre 1 (K1). Punktet er viktig for å absorbere jordas energi (jord-Qi) og forbinder seg lenger opp i kroppen med urinblæremeridianen. Denne oppfattes som en energikanal som når de viktigste organene og delene av kroppen, som lever, mellomgulv, hjerte, lunger og hjerne. 14

Punktet nyre 1 er den delen av foten som har best elektrisk ledningsevne. Fotsoneterapeuter og andre behandlere som gir massasje avslutter ofte en sesjon ved å holde nyre 1 på hver fot i rundt ett minutt.15

Chevalier og Mori fulgte opp nevnte studie ved å undersøke de samme 58 deltakerne i en halv time mens de var ujordet og en halvtime mens de var jordet. Elektrodelapper ble plassert på K1-punktet for å simulere bare bein på bakken. I tillegg ble en rekke akupunkturpunkter undersøkt med en spesiell teknikk (SSVP – Single Square Voltage Pulse). Jordinga så ut til å redusere inflammasjon og gi økt energi i indre organer. Resultatene støtter den første av forfatternes studie som konkluderte at jording reduserer stress og normaliserer funksjonen i det autonome nervesystemet.14

Jording av friske mennesker

Chevalier ønsket å gå videre med enda bedre teknologi i en dobbeltblind studie av 14 menn og 14 kvinner med relativt god helse. De ble plassert i en komfortabel, tilbakelent stol med elektroder i håndflatene og under fotsålene. Forsøket varte to timer, der 40 minutter ble brukt for å stabilisere signalene, før deltakerne ble jordet i 40 minutter og deretter satt 40 minutter uten jording. Tilsvarende prosedyre ble gjennomført for alle, men med den forskjell at halvparten i virkeligheten ikke var jordet i den andre 40-minuttersbolken. For alle deltakerne ble hudens ledningsevne øyeblikkelig redusert ved jording, og den gikk øyeblikkelig opp igjen når jordinga ble fjernet. Hudens ledningsevne er et mål på nervesystemets funksjon. Dette resultatet underbygger hvordan stress reduseres og søvn bedres ved jording.

LES OGSÅ  Lav tillit til medisinsk forskning

Jording førte også til at pustefrekvensen økte, at blodets oksygeninnhold stabiliserte seg og hjerteraten økte litt. Disse forandringene inntraff ca. 20 minutter etter at jordingen startet. Det kan tolkes som starten på en helbredelsesrespons med økt oksygenbehov, og deler av reaksjonen varte etter at jordingen var avsluttet.16

Muskelstølhet

Vi har alle opplevd å bli støle (såre) i noen muskler etter å ha gjort harde eller uvante bevegelser. Dette er reaksjoner på at kroppen har brutt ned muskelfibre fordi vi har belastet muskelen mer enn den er vant til. Stølheten utvikler seg fra ett til to døgn etter belastninga og kan vare opptil fire døgn. Det finnes ingen anerkjente og effektive behandlinger for å forsøke å få stølheten til å gå over raskere enn normalt, selv om massasje, hydroterapi og akupunktur har rykte for å redusere smertene. Stølhet omfatter akutt inflammasjon i de overbelastede musklene, og siden jording ser ut til å dempe inflammasjon, ønsket Chevalier, treningsfysiologen Dick Brown og forskningsassistenten Michael Hill å teste om jording kan påvirke muskelstølhet.

Åtte friske personer tidlig i 20-årene ble rekruttert til å trene eksentrisk (trening hvor muskelen forlenges mens den utvikler kraft) så de ble støle i den store muskelen på baksiden av hver legg (gastrocnemius). Fire av dem ble jordet gjennom elektrodelapper og jordingslaken. De fire andre ble behandlet likt, bortsett fra at jordingssystemet ikke var koblet til jord. Det ble tatt en rekke prøver av dem dagen før treninga og 24, 48 og 72 timer etter. Det ble også testet hvor godt de tålte smerte i de støle musklene ved å plassere blodtrykksmåleutstyr rundt leggen som så ble ”strammet” helt til det var meget vondt. Deltakerne ga også subjektive vurderinger av søvn, humør og sårhet i musklene.

Ved en inflammasjon blir det frigjort hvite blodceller. Hos dem som ikke ble jordet, ble det som forventet observert en økning i antall hvite blodceller etter hvert som stølheten inntraff. Hos de jordede var det en svak reduksjon i responsen av hvite blodceller, noe som tydet på svært liten inflammasjon. De jordete personene opplevde også mindre smerter i de støle musklene. En rekke andre målinger indikerte også klare forskjeller mellom de to gruppene. Samlet sett så det – for første gang i en vitenskapelig studie – ut til å være dokumentert en kortere stølhetsperiode, noe som betyr at musklene repareres raskere etter skader. Forskerne mener disse resultatene er så lovende at det rettferdiggjør en større studie av emnet.17

En rekke idrettsutøvere har forsøkt å jorde seg med godt hell. De opplever å kunne trene mer og bli raskere restituert, samt å komme seg raskere etter operasjoner.2, s. 88-89

Jordingslaken kan du kjøpe her:

Les også:

Jordkontakt – en manglende faktor i helselikningen

Oppdagelsen til en iherdig lekperson

Suksess i Tour de France

Produkter for jordkontakt


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner