Skip to main content

Jod: Glemt næringsstoff kan gjøre barna dine smartere

Bloggernes hjørne
I denne spalta får ulike bloggere ordet om noe de har på hjertet. Denne gangen slipper vi til lege Joakim Øien Iversen, som sammen med lege Jan-Øyvind Lorgen har bloggen ”Frisk som en fisk”.

Jod er et livsnødvendig sporelement som du og dine barn må få nok av gjennom kostholdet eller lide konsekvensene. Skjoldkjertelen sitter foran på halsen og trenger jod for å lage stoffskiftehormonet tyroksin (T4). Stoffskiftehormonet styrer kroppens energiomsetting og dermed en rekke aktiviteter i kroppen. Jod er særlig viktig for utvikling av hjernen.1

Selv mild mangel får konsekvenser

Jodmangel er en av de ledende årsakene i verden til mental tilbakeståenhet og tap av intelligens. I 2007 var 2 milliarder mennesker i verden utsatt for jodmangel. En tredel av disse var skolebarn.2 Alvorlig jodmangel i fosterlivet kan føre til såkalt kretinisme, som er en tilstand av veksthemming og mental tilbakeståenhet.

Mildere grader av jodmangel er globalt av større betydning enn alvorlig mangel, fordi det rammer mange flere. Barn med for lite jod kan tape 10 IQ-poeng3 og presterer derfor dårligere på skolen, får lavere intellektuell kapasitet og svekket arbeidsevne. Det er viktig å få rettet jodmangel så tidlig som mulig før barnet får varige mén.

Kildene til jod forsvinner

Den vanligste årsaken til jodmangel er utilstrekkelig inntak via maten. Tilsetting av taremel i fôret til melkekuer og tilsetting av jod i bordsalt har historisk bidratt til å redusere forekomsten av jodmangel i Norge. Nordmenn har to hovedkilder til jod i kostholdet:4 Meieriprodukter står for halvparten av tilførselen. Brunost og hvitost inneholder mest. Fisk står for en fjerdepart. Magre fiskearter som torsk, sei og hyse inneholder omtrent dobbelt så mye jod som feit fisk.

Mange har allergi eller intoleranse for meieriprodukter. Videre har innholdet av jod i melk falt med 40 prosent de siste tiåra.5 Oppdrettslaks dominerer i fiskediskene, men torsk inneholder 10 ganger så mye jod som oppdrettslaks.6 Helsedirektoratet anbefaler lavere saltinntak,7 og i tillegg blir bare noen få typer bordsalt tilsatt jod. Til tross for at du kan finne jodrik mat til barna, kan de risikere å få for lite hvis du ikke er bevisst på det.

LES OGSÅ  Nærhet til skog er bra for amygdala

Vi mangler jod i Norge

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at 2 av 5 nordmenn har jodmangel.8 Den norske mor og barn-undersøkelsen viste at 4 av 10 gravide har for lavt inntak av jod og hos nær 2 av 10 er det bekymringsverdig lavt.9 Mild-til-moderat jodmangel hos gravide  har vært forbundet med dårligere lese- og skriveferdigheter hos barn ved 9-årsalder selv om de har vokst opp med nok jod.10 I Norge har vi ikke noe program som overvåker og sikrer jodinntaket i befolkningen, og gravide blir ikke rutinemessig undersøkt for jodmangel. Jodstatus undersøkes ved å måle jod i døgnurin.

Jod gjør barn smartere

Korreksjon av mild til moderat jodmangel bedrer kognitiv ytelse hos skolebarn.12,13 Nær 200 skolebarn på 10–13 år i New Zealand med mild jodmangel fikk tabletter med 150 mcg jod. Etter et halvt år var jodstatus korrigert, og de skårte bedre på flere kognitive tester enn barna som ikke fikk jodtilskudd.14 Liknende funn ble gjort på 300 skolebarn på 10–12 år i Albania som fikk olje tilsatt jod. De fikk økt intelligensnivå, kunne bearbeide informasjon raskere, resonnere bedre og ble flinkere til problemløsning.15

Helsemyndighetene anbefaler 90 mikrogram daglig til barn under 10 år og 150 µg til eldre, gravide anbefales 175 µg og ammende 200 µg. Norske helsemyndigheter anbefaler ikke inntak over 600 µg per dag.16

Inntak av jod og konsentrasjon i urin for barn og voksne11

Gruppe

Inntak (mikrogram)

Urinjod (mikromol/24t)

Status

Barn

100

>0,8

Tilstrekkelig

Voksne

150

>1,2

Tilstrekkelig

Gravide

200

>1,6

Tilstrekkelig

Ammende

290

>2,3

Tilstrekkelig

Voksne

200–300

1,6–2,4

Optimalt

Voksne

1 100

>8,6

For mye

Ikke bare jod

Flere studier har undersøkt effekten av vitamin- og mineraltilskudd på barns intelligens. De fleste viser bedring av såkalt ikke-verbal intelligens, men det er på de barna som i utgangspunktet ikke får i seg nok.17 Det er nemlig flere næringsstoffer som er viktige for mental utvikling.

LES OGSÅ  Multitasking endrer hjernen

Slik fikser du barna

Sørg for at de får nok jod. Hos noen barn vil man kunne kjenne en forstørret skjoldkjertel foran på halsen, og en sjelden gang kan den være synlig med det blotte øyet (struma). Oftere er det bare at kostholdet inneholder for lite jod og at døgnurinmålingen viser for lite jod.

Hvis du har grunn til å mistenke jodmangel:

Gå til fastlegen. Noen må være forsiktige med jodtilskudd.

Mål jod i døgnurin. Prøven analyseres ved Hormonlaboratoriet ved Oslo Universitetssykehus.

Spis mer jodrik mat eller ta tilskudd ved behov. Sjøgrønnsaker (tangarter) som arame og wakame er svært rike på jod. En klype arame kan dekke hele dagsbehovet for jod.5 På matvaretabellen.no kan du finne flere matvarer som inneholder mye jod.

Smarte barn har fått nok jod i oppveksten. Hva gjør dere hjemme for at deres barn skal få det?

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om bloggeren»]Joakim Øien Iversen (f. 1986) er utdannet lege fra Universitetet i Oslo (2012). Han er privatlege i Sandvika og gjør grundige vurderinger av ernæringsstatus med kostregistrering, antropometriske målinger, klinisk undersøkelse og avanserte laboratorie-analyser. Sammen med lege Jan-Øyvind Lorgen skriver han om næringsstoffers rolle i sykdom og helse på bloggen ”Frisk som en fisk” (www.frisksomenfisk.com).[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  Puig-Domingo M, Vila L.The implications of iodine and its supplementation during pregnancy in fetal brain development. Current Clinical Pharmacology 2013; 8: 97–109. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23062035

2.  The Lancet. Iodine deficiency—way to go yet. The Lancet 2008; 372: 88. http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(08)61009-0/fulltext

3.  Bougma K, Aboud FE, Harding KB mfl. Iodine and mental development of children 5 years old and under: a systematic review and meta-analysis. Nutrients 2013; 22: 1384–416. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23609774

4.  Dahl L, Johansson L, Julshamn K mfl. The iodine content of Norwegian foods and diets. Public Health Nutrition 2004; 7: 569–76. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15153264

5.  Derfor trenger vi jod. https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/derfor-trenger-vi-jod (19.1.2016).

6.  http://matvaretabellen.no/

7.  Kostråd fra Helsedirektoratet. https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/kostrad-fra-helsedirektoratet (19.1.2016).

8.  WHO Global database on iodine deficiency. Iodine status worldwide. Geneva: World Health Organization; 2006.http://who.int/vmnis/iodine/data/database/countries/nor_idd.pdf?ua=1

9.  Brantsæter AL, Abel MH, Haugen M mfl. Risk of suboptimal iodine intake in pregnant Norwegian women. Nutrients 2013; 5: 424-40. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23389302

10.  Leung AM, Brent GA. Children of mothers with iodine deficiency during pregnancy are more likely to have lower verbal IQ and reading scores at 8–9 years of age. Evidence-Based Nursing 2014; 17: 86. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24336752

11.  http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/hormonlaboratoriet_/analyser _/Sider/jod-i-urin.aspx (19.1.2016).

12.  Taylor PN, Okosieme OE, Dayan CM mfl. THERAPY OF ENDOCRINE DISEASE: Impact of iodine supplementation in mild-to-moderate iodine deficiency: systematic review and meta-analysis. European Journal of Endocrinology 2014; 170: R1–R15. http://www.eje-online.org/content/170/1/R1.long

13.  Angermayr L, Clar C. Iodine supplementation for preventing iodine deficiency disorders in children. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004; nr. 2: CD003819. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD003819.pub2/abstract

14.  Gordon RC, Rose MC, Skeaff SA mfl. Iodine supplementation improves cognition in mildly iodine-deficient children. American Journal of Clinical Nutrition 2009; 90: 1264–71. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19726593

15.  Zimmermann MB, Connolly K, Bozo M mfl. Iodine supplementation improves cognition in iodine-deficient schoolchildren in Albania: a randomized, controlled, double-blind study. American Journal of Clinical Nutrition 2006: 83: 108–14. http://ajcn.nutrition.org/content/83/1/108.full

16.  http://www.matportalen.no/kosthold_og_helse/tema/naringsstoffer/jod

17.  Benton D. Vitamin/mineral supplementation and the intelligence of children – a review. Journal of Orthomolecular Medicine 7: 31–8. http://orthomolecular.org/library/jom/1992/pdf/1992-v07n01-p031.pdf


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner