Skip to main content

”Grønne lunger” mot voldskriminalitet?

Kan tilstedeværelse av ”grønne lunger” i bymiljøer redusere hyppigheten av vold? Dette ønsket to amerikanske forskere å finne ut av ved å sammenlikne 45 publiserte studier. ”Grønne lunger” inkluderte områder med trær, parker og vegetasjon på bakken. Voldskriminalitet omfattet drap, angrep og tyveri. 

De fleste studiene sammenliknet tilstedeværelse av grønne lunger og kriminalstatistikk, det vil si at de undersøkte mulig samvariasjoner, ikke årsaksforhold. Like fullt underbygget studiene sett samlet hypotesen om at tilstedeværelse av parker og andre grønne områder reduserer voldskriminalitet. Det kan være en rekke forklaringer på dette, for eksempel at grønne lunger gir muligheter for rekreasjon og sosial omgang med andre og at naturkontakt reduserer stress, noe som igjen reduserer tilbøyeligheten til vold. IM

Kilde:

Shepley M, Sachs N, Sadatsafavi H mfl. The impact of green space on violent crime in urban environments: An evidence synthesis. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019; 16: 5119. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31847399/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Grøntområder gir helsefordeler