Skip to main content

Hvite Ørn – en interesse- og bruker- organisasjon for psykisk helse

Hvite Ørn er løsningsorientert og fokuserer på samarbeid. Vi er opptatt av valgfri behandling og mener at psykiske problemer også kan føre til positive og naturlige endringer i livet.

Tekst Jan-Magne Sørensen Foto Shutterstock og Randi Lien

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Mine hjertesaker»]Hvite Ørn er en bruker- og interesseorganisasjon for psykisk helse som ble stiftet 3. november 2008. Ved utgangen av 2012 hadde den 405 medlemmer. Her forteller leder Jan-Magne Sørensen om organisasjonen og hva den er mest opptatt av.[/gdlr_box_icon]

Hvite Ørn jobber for et bedre helsetilbud innen psykisk helse. Vi mener at mennesker har et sjelelig potensial og fremmer erfaringskompetanse med fokus på selvutvikling og tilfriskning. I stedet for å være en kamporganisasjon har vi valgt å være en løsningsorientert samarbeidsorganisasjon.

Motivet for navnevalget Hvite Ørn kommer av at vi er skeptisk til diagnoser og skulle ønske at diagnoser for psykisk helse ikke hadde vært oppfunnet. Vi ønsker å fremme løsninger man blir frisk av, noe som vil gjøre diagnoser overflødig. Derfor ble diagnose i navnet feil for oss. Ørnen er et symbol på noe som har sterk lederkraft i seg, et naturlig valg for en organisasjon som har bestemt seg for å ta ledelsen i det psykiske helsefeltet. Sikkert er det at ikke alle får gode assosiasjoner med ørnesymbolet. De krigsherrene som har ledet under ørnesymbolet, har i stor grad hatt en svart ørn med synlige klør. Vårt ørnesymbol er en hvit ørn som stiger opp med klørne innunder seg og bort fra betrakteren. Den hvite fargen symboliserer for oss fred og opplysning. Ørnen er også en fugl som flyr høyt og har oversikt på en måte som gjør at den ser store sammenhenger. Likevel har den et skarpsyn som fra store høyder kan se små detaljer når det er nødvendig. Med slike egenskaper blir organisasjonen i stand til å bidra til at påtrengende, nødvendige endringer blir gjennomført i helsetjenestene her til lands.

Medikamentfrie enheter

LES OGSÅ  Omega-3-fettsyrer for å forebygge psykose

Hvite Ørn har kommet på banen sammen med de andre organisasjonene innen samme interessefelt, slik som Mental Helse, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Aurora og We Shall Overcome, og står samlet bak kravet å opprette medikamentfrie enheter i alle landets helseforetak. Årsaken er at de som ønsker en legemiddelfri behandling, i dag står uten tilgjengelige døgntilbud i psykisk helsevern. Medikamentfrie behandlingsforløp handler ikke om å være for eller i mot medikamenter, det handler om muligheten til å velge den behandlingen du selv har tro på og ønsker.

Vi mener at det må bli slutt på at farmasøytisk industri dominerer utviklingen av behandlingstilbudene for mennesker med psykiske problemer. Det er pasient- og brukerorganisasjonene som skal styre og velge tilnærmingene som skal få midler til forskning.

Etter vår oppfatning kan personer med tilfriskningserfaringer yte viktige undervisningsbidrag på universitetene og andre utdanningsinstitusjoner der det utdannes helsepersonell. Det er også ønskelig at våre erfaringer tas inn i behandlingsinstitusjonene. Det er vi som har erfaring med psykiske problemer, som er de fremste ekspertene på slike fenomener. Vi som har tilfriskningserfaringer, har førstehåndskunnskap på hvordan dette kan skje. Uten slike erfaringer er det nesten umulig å finne gode løsninger. Dessverre ser vi at mange forskere på feltet leter etter feil nål i feil høystakk. Den 10. juni 2013 møtte vi helseministeren og ba ham sørge for at vi kommer i en posisjon hvor vi kan lede forskerne til å lete etter riktig problem på rett plass.

Hvite Ørn jobber for at psykiske lidelser skal kunne forstås som positive og naturlige forvandlinger. Derfor er vårt slagord under ørnelogoen: ” Frihet til forvandling”.

LES OGSÅ  Knusende kritikk av psykiatri og psykofarmaka

Frihet til forvandling

Hvis noe skal kunne vokse, må det finnes rom for vekst. Vekst er forvandling. Et lite frø blir til en plante. Planten blomstrer for å lokke til seg insekter, som fører pollen til befruktning, noe som fører til at det igjen dannes nye frø. Et annet eksempel er larven som kapsles inn i en kokong, for så å transformeres til en sommerfugl. Ved å observere dette blir vi vitner til at livet handler om overgangsfaser og forvandlingsprosesser. I frihet skjer disse forvandlingene helt naturlig og uhemmet.

Mennesket er en del av naturen, og som alle andre levende skapninger, gjennomgår vi en rekke forvandlinger. Forvandling krever overgangsfaser. Disse fasene kan være mer eller mindre dramatiske, men er likevel helt naturlige og må ikke forveksles med sykdom eller ulike diagnoser. Mennesker takler disse overgangsfasene ulikt, noe som er avhengig av arv, miljø, kultur og livserfaringer. Mennesket er et komplekst vesen som må forstås kroppslig, psykisk og åndelig. Miljøet og den kulturen det enkelte mennesket samhandler i, er også avgjørende for hvilken type vekst som finner sted.

Hvis vi studerer de åndelige aspekter ved livet, kan vi få en forståelse av at alt henger sammen. Ulike kulturer og samfunnsregler kan være svært undertrykkende for mange mennesker. Mennesket lever på flere kulturnivåer og følger ulike normer, noe vi må forholde oss til i hverdagen. Det finnes individuelle kulturer, familiekultur, kulturen i vennekretsen, lag- og organisasjonskultur, skolekultur, bygdekultur, religiøs kultur eller nasjonal kultur. Alle disse lagene påvirker oss i større eller mindre grad. Graden av påvirkning kommer an på hvor bevisste vi er på de ulike kulturenes påvirkningskraft.

Psykoser

Studerer vi urkulturen, ser vi at mennesket alltid har vært opptatt av åndelige spørsmål. I alle gamle stammekulturer fantes personligheter som hadde kontakt med en åndelig verden. Slike personligheter blir også beskrevet i religionshistorien. Vi kan finne fortellinger om at de fleste som fikk stor betydning i samfunnet de levde i, selv gjennomgikk dramatiske endringsprosesser. Disse beskrives ofte som identiske med det vi i moderne vestlige terminologi kaller for ”psykoser”. Vi som har klart å gjennomleve våre psykoser, ser at disse personlighetene gjennomlevde prosesser som er svært like våre erfaringer. Symbolikken i erfaringene har bare endret seg litt etter hva som er i tiden.

LES OGSÅ  Sukkeravhengighet og spiseproblemer

De fleste i vår kultur er redde for psykoser og skremmes av falske ideer og teorier om tilstanden psykose og åndelig erfaring. Det kan gå riktig galt for de menneskene som blir rammet av disse holdningene. Samfunnet må frigjøre seg fra hysteri og misoppfatninger av mennesker som gjennomlever psykoser. Tilstanden psykose kan, dersom den får et medmenneskelig, trygt og fritt spillerom, utvikle seg til en positiv forvandlingsprosess.
Psykosen kan være et springbrett til mental forandring og åndelig vekst. Denne utviklingen er vanskelig å få til når de som er rammet, blir skremt, demonisert, sykeliggjort, fornedret, krenket, tvunget og kneblet på det groveste.

Det er på tide å ta psykosetilstanden på alvor fordi det i denne tilstanden ligger et stort forvandlingspotensial. I et samfunn hvor ideen om at denne tilstanden er en sykdom regjerer, øker sannsynligheten for at utviklingen for den enkelte blir svært negativ. Tar man derimot prosessen på alvor, kan i mange tilfeller en positiv forvandling finne sted, akkurat som i forvandlingen fra larve til sommerfugl. Enkelt forklart blir psykosen det vi gjør den til i vår kultur.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]Jan-Magne Sørensen (f. 1966) er leder i Hvite Ørn Norge og har hatt en sentral rolle siden starten. Han er utdannet tømrer (1987) og kjemiingeniør (1995) og har arbeidet som tømrer, byggeleder, ingeniør, organisasjonsleder, selvstendig næringsdrivende livsveileder, kurs- og foredragsholder. Sørensen har mye erfaring med psykisk lidelse, og hans psykoser har vært endringsprosesser og en slags utdanning som har ført til personlig og åndelig vekst og til et utvidet sinn. I 2011 mottak han mottok prisen til fremme av ytringsfrihet i psykisk helsevern på vegne av Hvite Ørn. E-post: post@hviteorn.no; nettside: www.hviteorn.no.[/gdlr_box_icon]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner