Skip to main content

Idealisten som vil teste folk til bedre helse

Kan proteiner i maten være årsak til ubehag eller sykdom? Lab1 har siden oppstarten i 2007 jobbet for å gi pasienter mulighet til å avklare dette. Her forteller grunnlegger Dag Tveiten om sitt arbeid med proteinintoleranse.

Tekst og foto Birthe Storaker

Det hele startet med Dag Tveitens (f. 1958) store interesse for medisin og laboratoriearbeid. – Jeg er utdannet bioingeniør og har arbeidet på laboratorier på forskjellige klinikker og har også hatt pasienter i praksis innen komplementærmedisinske metoder. I tillegg har jeg studert biokjemi og genetikk og arbeidet med forskning, forteller han. Dag hadde lenge vært motivert av et sterkt ønske om å hjelpe folk til bedre helse og ønsket samtidig å kunne bruke sine fagkunnskaper på en meningsfylt måte.

Lab1

I 2007 ble Dag tilfeldigvis kontaktet av dr.med. Karl-Ludvig Reichelt (f. 1933), som arbeidet ved Rikshospitalet. Reichelt var veldig engasjert i virkningene enkelte proteiner fra mat kunne ha på helsa og ønsket å etablere et laboratorium i Norge som kunne analysere peptider fra melkeprotein og gluten. Peptider er korte aminosyrekjeder eller delvis nedbrutte proteinrester. Dag ville gjerne etablere og drive laboratoriet og startet samme år selskapet Biomedisinsk laboratorium (BM-Lab) – seinere Lab1. Ideen var å utvikle et nytt privat medisinsk laboratorium i Norge med fokus på kosthold og ernæringsanalyser i tillegg til tradisjonelle medisinske laboratorietester. Hans motivasjon var troen på at feilernæring kan være årsak til mange ukjente lidelser, inkludert problemer forbundet med mage og tarm.

Lab1 startet bare med meg, forteller Dag. – Like etter ble min kone Ingrid en viktig medarbeider som seinere har vært til uvurderlig hjelp for vår videre utvikling, sier han. Etter et par år økte staben gradvis, og på det meste var de 14 medarbeidere. Det er imidlertid vanskelig å sysselsette så mange uten avtaler med helseforetak. Laboratoriet er sårbart fordi klinikker som bruker dem, av forskjellige årsaker kan bli nedlagt, og noen leger endrer praksis. Dette har ført til at Lab1 har måttet redusere antallet ansatte de siste par åra og nå bare teller seks personer. I tillegg arbeider Reichelt som ulønnet forskningskonsulent.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Lab1″]Lab1 tilbyr analyser som undersøker for IgG- og IgA-mediert mat-overfølsomhet. Typiske symptomer ved slike plager kan blant annet være magesmerter, oppblåsthet, varierende avføring, påfallende tretthet, hodepine, smerter/stivhet i muskler/skjelett, konsentrasjonsvansker, uro, depresjon og kronisk utmattelse/tretthet.[/gdlr_box_icon]

LES OGSÅ  Syk av melk og brød?

Synlab

– Vi har bygget stein på stein fra starten, sier Dag. Han forteller at Lab1 startet med å tilby peptidanalyser og etter hvert også antistofftester (IgG og IgA) for matproteiner. Seinere testet de også for borreliose og andre flåttoverførte sykdommer. – Vårt hovedområde er imidlertid matoverfølsomhetstester, understreker Dag. – Disse er det stort behov for, og vi tror at etterspørselen vil øke, sier han. I tillegg tilbyr de sett for selvtesting innen kjønnssykdommer.

Antall testmuligheter har økt betydelig etter sammenslåingen med Synlab, det største laboratoriekonsernet i Europa. Sammen med Synlab i Tyskland og Genova i USA tilbyr Lab1 over 5 000 forskjellige medisinske tester. Disse analyseres dels på laboratoriet i Sandvika utenfor Oslo (peptider og antistoffer), dels på Synlab i Tyskland, dels på Genova i USA. – Synlab tilbyr mange gode tester og er kjent for en utmerket service og høy faglig kompetanse, forteller Dag.

Kundene som kommer til Lab1 for å ta tester, får primært rekvirert prøver fra leger, noen ganger også fra spesialister og fra terapeuter som arbeider med ernæringsveiledning. Prøvene som analyseres sendes til Lab1 med posten, hentes via klinikker og kommer fra pasienter som tar prøvene på laboratoriet i Sandvika.

Hovedmotivasjon

Drivkraften til Dag har hele tida vært å skape en bedrift som er til nytte og glede for pasienter, rekvirenter, kunder og de som arbeider ved laboratoriet. – Hovedmotivasjonen er å hjelpe pasienter med å finne ut av sine helseplager, forteller Dag. Han ønsker å bidra til å videreutvikle medisinsk kunnskap og mener at Lab1 har bidratt til det ved å fokusere på det de er dyktige til. – I tillegg er det viktig å ha for øyet at vi må tjene penger, fortsetter han, – slik at vi kan sikre arbeidsplassene, vokse, utvikle oss og bidra til bedre helse hos våre klienter ved hjelp av forskning og nye laboratorietester.

Satsingen til Ingrid og Dag har vært risikofull, og i perioder har prosjektet vært svært utfordrende for dem. De har måttet ta opp lån med pant i privatboligen, og de har i flere år tilbragt mange timer på jobben og hatt lite ferie. De to ildsjelene har likevel alltid vært optimistiske og har vært sterke i troen på at de skal nå sine mål. Selvsagt håper de at de fleste som arbeider innen deres områder, skal benytte Lab1 som sin laboratoriepartner.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Karl-Ludvig Reichelt om Lab1″]Lab 1 arrangerte jubileumsseminar for Reichelt da han fylte 80 år høsten 2013. Han vektla den gangen at samarbeidet med Dag Tveiten på Lab1 er det beste som har hendt hans forskning på 30 år. Reichelt trakk fram at det på Lab1 er mye fint utstyr som gjør store, faglige framskritt mulig, og som han understreket: ”Det er den blideste arbeidsplassen jeg har vært på!”1[/gdlr_box_icon]

LES OGSÅ  Ting tar tid…

Matoverfølsomhet og flåttbårne infeksjoner

De mest populære testene er knyttet til matoverfølsomhet (peptider og antistoff). – Vi har mest fokus på matoverfølsomhet, der vi er en ledende aktør, sier Dag. Ved hjelp av en meget avansert metode (massespektrometri), kan Lab1 påvise peptider fra gluten og melkeprotein (kasein) i urin. Etter det vi kjenner til, er de det eneste laboratoriet i verden som tilbyr denne analysemetoden.

Akkurat nå holder Lab1 på å utvikle peptidanalysen slik at de kan påvise peptider i prøver fra blod i tillegg til urin. Her har de kommet ganske langt og ser virkelig fram til den dagen de kan tilby denne testen. På antistoffsiden har de også stor kompetanse og har utviklet pålitelige analyser med IgG- og IgA-antistoff mot matproteiner. Dessuten har de gode tester for å påvise problemer forbundet med ernæring og livsstil, mage og tarm. Flåttbårne infeksjoner er også viktig, og laboratoriet tilbyr en analyse som spesielt undersøker IgM- og IgG-antistoff mot Borrelia og seks andre bakterier som kan overføres fra flått til mennesker og som kan forårsake infeksjoner. I tillegg kan man sende inn flåtten eller deler av flåtten for å undersøke om den inneholder bakterier ved hjelp av avansert PCR-teknologi (PCR = polymerasekjedereaksjon). Dette kan være aktuelt i tilfeller hvor man får tak i flåtten og er usikker på om den inneholder bakterier.

– Det er viktig for oss at testene gir informasjon om mulige tiltak, sier Dag. – Er en test negativ, det vil si at den ikke fant noe unormalt, er det også viktig informasjon fordi man da kan eliminere en mulig årsak til problemet. Når det gjelder matoverfølsomhetstester, kan disse gi nyttig informasjon om hvordan man kan sette sammen eventuelle eliminasjonsdietter. Det er viktig å påpeke at laboratorietester alltid må ses i sammenheng med pasientens sykehistorie, fortsetter han. – Hvis en pasient er plaget med oppblåsthet og magesmerter og erfarer at det er knyttet til inntak av mat, kan en test fra oss bidra til å finne ut hvilke matproteiner som kan utløse problemet, legger han til.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Antistoffer – en kort forklaring»]IgA – Antistoff som dannes i slimhinner ved eksponering av for eksempel melkeproteinet kasein. Påvisning av IgA-antistoffer mot kasein og/eller gliadin indikerer en foreliggende slimhinneinflammasjon, og da er eliminasjonsdiett aktuelt.

IgG – Antistoff som dannes noen dager etter eksponering for antigener, i dette tilfelle matproteiner.

IgE – Antistoff som dannes ved akutte allergier (straksallergi), for eksempel etter inntak av skalldyr eller peanøtter.

Resultatene av IgG-antistofftest mot matantigener, som noen kaller matintoleransetester, verken kan eller skal ikke benyttes til diagnose av sykdommer. Slike prøvesvar skal kun benyttes som tilleggsinformasjon til sykehistorien og andre laboratorieundersøkelser i forbindelse med utredning.[/gdlr_box_icon]

Forskning

– Reichelt deltok i oppstarten av Lab1, og for meg har han vært til stor inspirasjon og mye glede, forteller Dag. – Reichelt er fortsatt viktig for Lab1, ikke minst i forskningen vi utfører. Lab1 har i mange år hatt et godt samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), og åtte kjemistudenter fra HiOA har tatt sine bacheloroppgaver der med blant andre Reichelt som veileder. Dessuten har han bidratt til dialog og samarbeid med internasjonale forskningsinstitusjoner som Johns Hopkins i USA.

LES OGSÅ  Hva om jeg ikke tåler melkeprodukter?

Årlig symposium

En gang i året arrangerer Lab1 et symposium som samler rekvirenter, fagfolk, pasienter, foresatte og andre interesserte. De tidligere symposiene har hatt fokus på matoverfølsomhet og mage–tarm-plager. Symposiet i år tar opp autisme, AD/HD og kostholdsfaktorer. – Vi presenterer et balansert program med temaer som er godt dekket med kyndige fagfolk fra direktorat, forskning og klinikk, forteller Dag. – Forhåpentligvis kommer det mange interesserte deltakere!

Årets symposium avholdes på Thon Hotel Sandvika 9. juni kl. 15–21. Interesserte kan melde seg på ved å sende en e-post til firmapost@lab1.no.

Framtidsplaner

– Vi ønsker å utvikle laboratoriet videre med det vi er dyktige på, samt være en pådriver på forskningssiden, sier Dag. – Det vil fortsatt være viktig for oss å fokusere på temaet som matoverfølsomhet og peptider i blod. Laboratoriet har i tillegg andre spennende tester under utvikling og tror at det i framtiden vil komme tilbud om stadig flere egentester. Det er etterspørsel etter våre tester fra det offentlige i dag, og Reichelt og jeg holder stadig foredrag om disse, forteller Dag. – Det er viktig for oss at vi har et godt forhold til den offentlige helsetjenesten. Våre tester er nyttige for fastleger og sykehus fordi de kan gi dem viktig informasjon om pasientene, avslutter den engasjerte gründeren Dag Tveiten.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Ildsjel også privat»]Dag Tveiten er en energisk og arbeidsom mann, født i Morgedal i Telemark. Han kommer fra en stor familie, og han har åtte søsken. Som ung var han en ivrig skiløper og deltok i flere Norgesmesterskap i langrenn. Han har fortsatt med skiløpingsinteressen i voksen alder og går lange turrenn som Marcialonga, Vasaloppet og Birken. Han er opptatt av å holde seg i form, leve sunt og ønsker å arbeide til han i alle fall er over 80 år gammel (som Kalle).

Ingrid og Dag har omsorg for en stor barneflokk, totalt seks, inkludert to adopterte og tre fosterbarn. Dessuten har de to hunder og to katter. Familie, arbeid, friluftsliv, sport og opplevelser er viktige elementer i Ingrids og Dags liv.[/gdlr_box_icon]

Kilde:

1.  Mysterud I. Jubileumsseminar for pioneren Karl-Ludvig Reichelt. VOF 2014; 5 (1): 78–84.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner