Skip to main content

Kamille mot søvnproblemer

Søvnproblemer har lett for å øke med alderen, og fra gammelt av er kamille en medisinplante som er brukt som beroligende middel. Iranske forskere ønsket å teste effekten av kamille på søvnproblemer i et klinisk forsøk. De trakk lodd om hvilken halvpart av 60 personer i alderen 60 år eller eldre som skulle få kamille og hvilken halvpart som skulle få uvirksomt stoff (placebo). Behandlingsgruppa fikk kapsler med 200 mg kamilleekstrakt som ble inntatt to ganger daglig i 28 etterfølgende dager. Placebogruppa fikk kapsler som inneholdt hvetemel. Søvnkvaliteten ble undersøkt med et standardisert skjema før, etter to uker, etter fire uker og to uker etter at forsøket var over. Folk i begge grupper sov like dårlig før forsøket, mens kamille gjorde at behandlingsgruppa sov bedre enn kontrollgruppa. Det ble konkludert at kamille trolig kan bedre søvnkvaliteten hos eldre mennesker og at dette er en trygg behandlingsmåte. IM
Kommentar: Forsøk som bruker betegnelsen ”placebo” om et presumptivt uvirksomt stoff, tar ikke alltid hensyn til at det ”uvirksomme” stoffet sjelden er uvirksomhet. Hvetemel inneholder for eksempel proteiner som er kjent å påvirke psyken til en del av oss, og man kan derfor stille spørsmål ved forsøkets gyldighet. DVP
Kilde:
Adib-Hajbaghery M, Mousavi SN. The effects of chamomile extract on sleep quality among elderly people: A clinical trial. Complementary Therapies in Medicine 2017; 35: 109–14.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965229917302601

LES OGSÅ  Kosttilskudd mot stress

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner