Skip to main content

Kan meditasjon hjelpe mot Alzheimers sykdom?

Ukeslutt 10. juni 2022 Denne uka anbefaler vi et blogginnlegg som spør om meditasjon kan bedre prognose av Alzheimers sykdom. Videre ser vi at denne sykdommen fører til endringer i små blodkar i hjernen. Flere lesertips fra redaksjonen:

  • Kan rovdyr overleve på planter hvis de ikke har tilgang på annen mat?
  • Sammenligning av genetikken til mennesket og hveteplanten.
  • Helseskadelige stoffer i tekstiler og klær.

    Øvrige lesetips handler om koronapandemien:
  • Refleksjoner rundt en pandemi fra norske fagfolk
  • Sensurerte koronaforskere etablerer akademi for ytringsfrihet
  • Koronavaksiner må kastes i hele USA
  • 82–97 % økning av aborter hos Pfizer-vaksinerte gravide

Tekst Iver Mysterud

Kan meditasjon hjelpe mot Alzheimers sykdom? / Aktuelt / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Fagredaktør Iver Mysterud

Kan meditasjon hjelpe mot Alzheimers sykdom?

Det er tema for et blogginnlegg av journalist Lynne McTaggart 1. juni. Hun fokuserer på hva systematisk meditasjon kan gjøre med hjernen og viser til studier der slik praksis ser ut til å kunne motvirke flere av de sykdomsprosessene som ligger til grunn for Alzheimers sykdom.

Alzheimer fører til endringer i små blodkar i hjernen

Får hjernen din mindre blodtilførsel, kan det utløse Alzheimers sykdom. Forskere ved UiO ville finne ut om alzheimerpasienter får flere eller færre små blodkar. Dette tas opp i en artikkel på Titan.no 1. juni.
For å se på sammenhengen mellom sykdommen og blodtilførsel til hjernen ville forskerne finne ut om tettheten av små blodårer i hjernen er redusert, økt eller uendret ved Alzheimers sykdom. Forskerne fant at tettheten av små blodårer var uforandret hos mus som hadde mye senilt plakk, sammenliknet med mus uten slikt plakk. De fant i stedet at proteinavleiringene fra plakket endret veggen i blodkarene og vekstfaktorer, noe som kan peke mot at blodkarene ikke lenger fungerer slik de skal.

LES OGSÅ  Dette forliket kan bli avgjørende

Kan rovdyr overleve på planter hvis de ikke har tilgang på annen mat?

Eller legger de seg bare ned for å dø? Dette er tema for en artikkel på Titan.no 30. mai, som utgis av Universitetet i Oslo.
– De fleste dyr har et veldig sterkt overlevelsesinstinkt, så ingen dyr velger å dø, sa evolusjonsbiolog Kjetil Lysne Voje da NRK-programmet Abels tårn tok opp spørsmålet.

Mennesket har revolusjonert verden, men hvorfor har ikke hveteplanten gjort det først?

Spiser vi en av våre største rivaler til frokost? For det er nemlig slik at hveteplanten bærer på mye mer genetisk informasjon enn mennesker. Spørsmålet diskuteres i en artikkel på Titan.no 1. juni.

Klær til besvær: kan fremme kreft og allergi

Tekstiler og klær kan inneholde stoffer som er kreftframkallende, og kan gi fosterskade, forplantningsproblemer og virke allergiframkallende. Dette tas opp i en artikkel av helserådgiver Pia Welde på Hemali.no 5. juni.

Refleksjoner rundt en pandemi

Norske Leger og Helsearbeideres Fellesforbund (NLHF) arrangerte et heldagsseminar 4. juni med en bred presentasjon fra ledende foredragsholdere innen medisinsk basalkunnskap, epidemiologi, vaksiner, tiltak og aktivisme rundt SARS-CoV-2. Seminaret ble omtalt på Steigan.no 9. juni. Alle foredragene er tilgjengelige.
NLHF er en nylig etablert fagorganisasjon som er åpen for alle lisensierte helsearbeidere innen privat og offentlig sektor. Den har som formål å ivareta medlemmers rettigheter knyttet til deres profesjonsutøvelse spesielt med tanke på medisinsk-etiske prinsipper. Som et fellesforbund ønsker NLHF å gi en felles plattform som skal verne medlemmene mot diskriminerende tiltak og usaklige oppsigelser. I den spesielle situasjonen rundt covid-19 er deres medlemmer spesielt utsatt fordi det daglig skjer ulovlige overgrep mot medlemmene både fra det offentlige og private forvaltningssystemer.

LES OGSÅ  Barn og mobilstråling

Sensurerte koronaforskere etablerer akademi for ytringsfrihet

Akademikere som ble sensurert eller marginalisert under koronapandemien, grunnlegger sitt eget akademi for ytringsfrihet for å motvirke denne ukulturen. Akademiet for vitenskap og frihet (The Academy for Science and Freedom) har utgangspunkt i Hillsdale College i Washington. En rekke akademikere står bak, blant annet professorene Martin Kulldorff og Jay Bhattacharya, som var to av initiativtakerne til Den store Barrington-deklarasjonen. Sistnevnte gikk imot full nedstengning til fordel for målrettet beskyttelse av de mest sårbare.

Koronavaksiner kastes i USA

Over hele USA blir apoteker sittende igjen med overflødige koronavaksiner. Dette kommer fram av NBC News 6. juni 2022. Grunnen er at færre mennesker står i kø for å ta dem. Mengdene som kastes, er store: 82,2 millioner doser ble kastet i perioden desember 2020 til mai 2022.

82–97 % økning av aborter hos Pfizer-vaksinerte gravide

I januar 2022 ble Mat- og legemiddeldirektoratet i USA (FDA) dømt til å frigi forskningsdata om covid-19-vaksinene. Det var opprinnelig antatt at prosessen skulle ta 75 år – noe dommer Mark Pittman satte en stopper for – hvorpå FDA ble dømt til omgående å frigi 55 000 sider med forskningsdata per måned. Av i alt 270 kjente tilfeller der gravide kvinner fikk mRNA-vaksine, opplevde halvparten bivirkninger, hvorav 58 prosent (75 tilfeller) var av mer alvorlig karakter. Av disse ble 25 kodet som spontanaborter/fosterdød. Tallene er omtalt, men er ikke redegjort for i Pfizers grafiske framstillinger. Dette kommer fram i en artikkel på Steigan.no 9. juni.

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner