Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2013 > Kanel reduserer blodsukkeret

Kanel reduserer blodsukkeret

Det kommer fram etter at britiske forskere har studert seks godt utformete, kliniske forsøk med totalt 435 pasienter. Deltakerne hadde fått doser mellom ett og seks gram kanel per dag. En samleanalyse av studier der det ble trukket lodd om hvilken halvpart som fikk kanel og hvilken halvpart som skulle være kontrollgruppe, viste reduksjon i gjennomsnittlig langtidsblodsukker (HbA1c) og gjennomsnittlig fastende blodglukose. Forskerne konkluderte at kanel er lovende for blodsukkerkontroll på kort sikt (opp mot fire måneder).

Selv om fokus for denne studien var kanel, vil VOF minne om at lavkarbokosthold også er effektivt for blodsukkerkontroll og at det slikt kosthold går til kjernen av problemet. IM

Kilde:

Akilen R, Tsiami A, Devendra D mfl. Cinnamon in glycaemic control: Systematic review and meta analysis. Clinical Nutrition 2012; 31: 609-15. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22579946

You may also like
Myseprotein
Jevninger
Kumelk- og glutenfri sjokoladekake
Alene i kampen mot kreft

Legg igjen et svar