Skip to main content

Ketogen kost mot epilepsi

Dietter med lite karbohydrat medfører at kroppen reduserer bruken av glukose for å lage ATP og øker bruken av fettsyrer og ketoner. Et fettrikt kosthold gjør at leveren danner ketoner, som hjernen og nervevev kan bruke i stedet for glukose.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Torkil P. Andersen     Foto Shutterstock

Omkring år 1900 oppdaget man at faste motvirket epileptiske anfall. Omkring 1920 ble ketogen diett testet på personer med hyppige, epileptiske anfall. Effekten var overveldende, men behandlingsformen gikk i glemmeboka da man fikk krampestillende medikamenter.

Ketogen diett ble gjeninnført på midten at 1990-tallet fordi mange som brukte flere ulike epilepsimedikamenter, fortsatt fikk hyppige anfall. I dag er dette en innarbeidet behandling for barn som ikke blir symptomfrie med medikamenter.


Slanking med ketogen diett tillater 20–50 gram karbohydrat i kosten per dag mens dietter ved epilepsi kan være strengere. Noen anbefaler under 20 gram karbohydrat per dag.

Som fastlege driver jeg en vanlig spesialistpraksis i allmennmedisin. På fritida driver jeg firmaet Ketolyse Norge AS, som selger remedier for å gjennomføre slanking med ketogent kosthold. Nedenfor følger to eksempler på endringer i opplevd epilepsi med ketogen kost.

LES OGSÅ  Ketogen kost mot nervelidelser

Livslang epilepsi


Jeg er en kvinne på 41 år. Min epilepsidiagnose ble stilt da jeg var ni år gammel, men legene har senere datert debuten til 2-årsalderen. Jeg har en generalisert form, det vil si juvenil epilepsi med kortvarig fjernhetsfrafall og myokloner eller plutselige muskelrykninger. Som yngre opplevde jeg kun kortvarige bevissthetstap (absenser), som jeg til gjengjeld alltid har hatt ekstremt mange av. I 14-årsalderen fikk jeg de første generaliserte, tonisk-kliniske anfallene (GTK). Til å begynne med kom disse cirka hvert 1½ år, men da jeg var 15 år gammel, fikk jeg daglige muskelrykninger. Seinere kom anfallene stadig oftere. De siste åra har jeg med optimal medisinering hatt 15 merkbare absenser og 5–10 myoklone anfall daglig i tillegg til 3–4 atypiske nattlige absenser i uka og 3–5 GTK i måneden. Basert på måling av hjernebølger (EEG) regner legene på Statens senter for epilepsi (SSE) med at jeg minst har hatt 75–150 absenser daglig og 150–200 om natten selv da jeg tok medikamenter. Jeg har prøvd utallige, men ingen har fungert tilfredsstillende.

I september 2013 startet jeg en modifisert Atkins-diett, tilsvarende en lavkarbo-/høyfettdiett. Da hadde jeg i 12 uker registrert følgende anfall: 673 absenser, 288 myoklone anfall, tre nattlige atypiske anfall og tre GTK-anfall. Etter diettstart registrerte jeg anfall i to perioder à 12 uker. På den første var jeg nede på åtte absenser og åtte myoklone anfall. Neste registrering ble foretatt i en periode da jeg hadde mye å gjøre. Da hadde jeg 13 absenser, seks myoklone anfall og tre GTK (noen av anfallene skyldtes at jeg glemte medikamenter til langt på kveld).

LES OGSÅ  Ketogen kost mot psoriasis og psoriasisartritt

Dramatisk epilepsihistorie

Victor ble født i 2006. I 2010 fikk han sitt første epilepsianfall med bevissthetstap, kramper og sammentrekninger av musklene (GTK). Viktor har prøvd en rekke medikamenter.

Etter å ha benyttet Frisium i tre år, bestemte vi nedtrapping fra januar 2013. Han fikk da et GTK-anfall i skolen og et til hjemme to dager seinere, da han ble lagt inn på sykehus. Victor fikk plass på SSE etter noen måneder. Da 24-timers EEG bare viste 10 minutters normal hjernefunksjon i døgnet, ble det besluttet å forsøke ketogen diett.

Ved tremånederskontroll var legene veldig fornøyde. I tillegg til å få kontroll over epilepsien har matlysten kommet tilbake, og han har gått opp fire tiltrengte kilo og er blitt mer sosial og fysisk aktiv. Han bruker Topimax og Orfiril i tillegg til dietten.

Avslutning

Eksemplene viser at maten vi spiser, påvirker oss mye mer enn mange forestiller seg. Ketogen diett gir ikke like gode resultater for alle, men kan være redningen når medikamenter ikke har tilstrekkelig effekt eller gir uakseptable bivirkninger.

Om forfatteren
Torkil P. Andersen ble født i Viborg i Danmark i 1958. Han tok medisinsk embetseksamen ved Århus Universitet i 1987, er spesialist i allmennmedisin og har vært allmennpraktiserende lege i Arendal siden 1994. Han har spesiell interesse for livsstilssykdommer og har utgitt bøkene Slank med ketolysekuren (2005) og Etter slankekuren (2008) på Gyldendal. E-post: post@ketolyse.no. Les mer om ketogen diett på hans nettside www.ketolyse.no.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner