Skip to main content

Kosttilskudd mot aldersrelatert makuladegenerasjon

[wcm_restrict]

En svensk studie av bredspektrede tilskudd av antioksidanter, vitaminer og mineraler mot makuladegenerasjon har vist gode resultater.

Tekst Per-Arne Öckerman Oversettelse/bearbeiding Iver Mysterud 

Aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) er en tilstand der øyets gule flekk ikke lenger fungerer optimalt, noe som innebærer en trussel mot synsevnen. Dette temaet er viet en omfattende artikkelserie i Helsemagasinet (se ramme). Makula-degenerasjon forkommer helst blant eldre, som dermed trues av dårligere syn, i verste fall blindhet. Man regner med 30 000 nye tilfeller årlig i Sverige, og i Norge har mer enn 10 prosent av alle over 70 år mistet lesesynet på grunn av AMD.1 

En multisenterstudie (ARED) har vist at en kombinasjon av vitamin C, E, beta-karoten, sink og kobber har en bremsende effekt på sykdomsutviklingen.2 Min reaksjon på dette var: Hvorfor har man ikke anvendt en mer effektiv antioksidantbehandling? Derfor startet jeg en egen studie med svenske pasienter.

Studien

For å bli med i studien måtte personene ha fått en diagnose av tørr eller våt makuladegenerasjon av en øyelege. 41 pasienter deltok i studien, 31 med den tørre formen og 10 med den våte. Oksidativt stress ble målt som erytrocyttskjørhet, det vil si tilbøyeligheten til at røde blodlegemer sprekker under stress.3,4 Bare individer med forhøyde inngangsverdier ble inkludert. Trøtthet ble målt i henhold til en subjektiv vurderingsskala på 1 til 10.

LES OGSÅ  Kollagen

Studien varte i seks måneder. Behandlingen ble gjennomført med tilskudd av antioksidanter, vitaminer og mineraler. Tilskuddet var en tidlig variant av Bredspektrum MultiNutrient og Bredspektrum Mineraler i kombinasjon med høydosert Omnipoll.

Bredspektrum MultiNutrient inneholder vitaminer og sporelementer i minste dagsbehovsdose. Vitaminene A, B, C, D og E gis i høyere doser, langt under potensielt giftige doser. Dessuten inngår konsentrat av noen plantebaserte næringsstoffer med antioksidantkapasitet. 

Bredspektrum Mineraler inneholder essensielle mineraler i dagsbehovsdose, mens Omnipoll er et pollenekstrakt produsert av AB Allergon i Skåne. Dobbeltblindstudier er blitt publisert ved tyske universiteter, Göteborgs universitet og av undertegnede. Dessuten foreligger en hel doktorgradsavhandling om dette ekstraktet fra Linköpings universitet.

Resultatene

Hele gruppas middelverdi for oksidativt stress sank fra 25,1 (sterkt forhøyet) til 15,0 (lett forhøyet) på seks måneder, en statistisk sterkt signifikant forbedring (p<0,001). Etter to måneder var den nede i 22,4 og etter fire måneder i 18,4. Det var altså en jevn nedgang i oksidativt stress utover i studien.

Synsevnen ble bedre for 21 av deltakerne (67 %), mens den var uforandret for 8 (20 %) og dårligere for 12 (13 %). Sykdomsaktiviteten i netthinnen ble hos majoriteten bedre i henhold til undersøkelse hos øyelege. Netthinnen var helbredet hos 8 (20 %), redusert hos 29 (71 %), ingen hadde uforandret, mens den var forverret hos 4 deltakere (9 %).

30 pasienter (73 %) rapporterte om redusert trøtthet, og 31 (75 %) hadde fått bedre allmenntilstand.

Diskusjon

Disse verdiene viser betydelig bedre resultater enn ARED-studien2 og kan motivere visse sluttsatser:

Tidlige tilfeller av tørr AMD kan helbredes.

Moderat avanserte tilfeller av den tørre formen kan bli bedre.

For tilfeller av den våte formen kan blindhet bli forsinket eller forhindret.

LES OGSÅ  Sjøvann med helsefremmende egenskaper

Oppfølgingen, som er rapportert her, ga sterk støtte for fortsatt bruk av et bredt spekter antioksidanter, vitaminer, mineraler, sporstoffer og andre mikronæringsstoffer og er et av mine argumenter i antioksidantkonflikten. Konvensjonelle leger hevder hardnakket at tilskudd av isolerte næringsstoffer ikke har gunstige virkninger og at antioksidanter virker best om de inntas via maten. En rekke studier, inkluderte den som her er presentert, falsifiserer en slik påstand.

Om artikkelforfatteren
Per-Arne Öckerman (f. 1933) er lege (1960) og dr.med. (1965) i medfødte stoffskiftesykdommer. Han var amanuensis i medisinsk kjemi (Uppsala 1955–1959), lege i klinisk kjemi (Eskilstuna 1960–1965), forsker i Louvain, Belgia (1964) og overlege i klinisk kjemi (1965–1966), overlege (Lund, 1966–1969) og professor ved Lasarettet i Lund (1969).
Öckerman har publisert cirka 400 vitenskapelige arbeider og presentert forskning på vitenskapelige kongresser i biokjemi, klinisk kjemi, pediatri, indremedisin, kirurgi og ernæring. Han oppdaget en arvelig sykdom hos barn (mannosidose) og utviklet metoder for analyse av oligosakkarider. Öckerman har vært kliniker, forsker og foreleser innen konvensjonell og ukonvensjonell medisin og har hatt en rekke oppdrag for helsehjem, innen fosterdiagnostikk og EDTA-behandling mot blyforgiftning. Han ble professor emeritus i 1998 og bor med sin kone på Bohus-Björkö, der han praktiserer integrativ medisin. Öckerman sitter i Helsemagasinets fagråd.
E-post: pa.oeckerman@telia.com

Kilder:

1. https://www.blindeforbundet.no/oyehelse-og-synshemninger/aldersrelatert-maculadegenerasjon

2. Age-Related Eye Disease Study Research Group. A randomized, placebo-controlled, clinical trial of high-dose supplementation with vitamins C and E and beta carotene for age-related cataract and vision loss: AREDS report no. 9. Archives of Ophthalmology 2001; 119: 1439–52. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11594943

3. Öckerman PA. Free radicals in chronic fatigue syndrome. Method for assay and treatment. Clinical Practice of Alternative Medicine. 2000; 1: 88–91. 

LES OGSÅ  Danmark – en bananrepublikk for kosttilskudd

4. Öckerman PA. Monitoring free radicals by the erythrocyte fragility test. Exeter, UK: 5th Annual Symposium of Complementary Health Care: 10.–12.12.1998.

 

/wcm_restrict]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner