Skip to main content

Statiner forebygger ikke effektivt sykdom

[wcm_restrict]

Behandling med statiner brukes for å få ned kolesterolnivået i pasientgrupper som anses å ha moderat til høy risiko for hjerte- og karsykdom: de som har hatt for eksempel hjerteinfarkt, voksne med diabetes, pasienter med LDL-nivåer over 4,9 mmol/L og alle med tiårsrisiko for hjerte- og karsykdom på 7,5 prosent eller mer.

En systematisk gjennomgang av 35 randomiserte, kontrollerte studier viste at et redusert kolesterolnivå generelt ikke reduserte døds-risikoen i framtiden. En anbefaling om bruk av kolesterolsenkende behandling basert på beregnet risiko for hjerte- og karsykdom klarer ikke å fange opp mange høyrisikopasienter og er en unødvendig behandling av personer med lav risiko. Tallrike randomiserte kontrollerte studier med statinbehandling for å få ned kolesterolnivået har vært negative, og dette setter ifølge forskerne spørsmåls-tegn ved gyldigheten av å bruke LDL-kolesterol som risikomarkør for å utvikle hjerte- og karsykdom. Den nye samlestudien er nok en spiker i kista for kolesterolhypotesen for hjerte- og karsykdom og behandling med statiner. IM

Kilde:

DuBroff R, Malhotra A, de Lorgeril M. Hit or miss: the new cholesterol targets. BMJ Evidence-Based Medicine 2020. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32747335/

LES OGSÅ  Kolesterol, myter og et forskersamfunn som ikke bryr seg

/wcm_restrict]


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner